Kinetoterapie si motricitate speciala

Despre program

Programul de studii de licenţă Kinetoterapie şi motricitate specială (KMS) funcţionează în prezent în cadrul Facultăţii de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică sub coordonarea Departamentului de Asistenţă Medicală şi Kinetoterapie şi prin colaborarea cu alte departamente ale Universităţii din Piteşti.

Obiectivul general al programului de studii Kinetoterapie şi motricitate specială constă în pregătirea de kinetoterapeuţi în conformitate cu normativele legislaţiei româneşti, capabili să asigure prin metode kinetice promovarea stării de sănătate şi recuperarea persoanelor cu diferite afecţiuni, pe baza unei bune cunoaşteri a organismului uman, a funcţiilor fiziologice şi a comportamentului în condiţii de sănătate şi boală, a relaţiilor existente între starea de sănătate şi mediul fizic şi social.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului
 • Fundamentele ştiinţifice ale jocurilor sportive şi aplicaţii în kinetoterapie: volei
 • Fundamentele ştiinţifice ale jocurilor sportive şi aplicaţii în kinetoterapie: baschet
 • Gimnastica de bază
 • Anatomie şi biomecanică
 • Limbă străină
 • Psihopedagogie (opțional)
 • Utilizare softuri specializate în Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice (opțional)
 • Igienă generală (facultativ)
 • Bazele generale ale atletismului
 • Fiziologie
 • Fundamentele ştiinţifice ale jocurilor sportive şi aplicaţii în kinetoterapie: fotbal
 • Înot şi hidrokinetoterapie
 • Măsurare şi evaluare în kinetoterapie
 • Stagiu de aplicaţii practice în mediu montan
 • Limbă străină
 • Stagiu de abilităţi practice (facultativ)
 • Kinesiologie
 • Educaţie pentru sănătate şi prim ajutor
 • Fundamentele ştiinţifice ale jocurilor sportive şi aplicaţii în kinetoterapie: handbal
 • Semiologie
 • Metode de cercetare ştiinţifică în Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice
 • Kinetoterapia în centre de recuperare
 • Limbă străină
 • Fiziopatologie (facultativ)
 • Stagiu de abilităţi practice (facultativ)
 • Bazele generale ale kinetoterapiei
 • Masaj şi tehnici complementare
 • Tehnici de manevrare a bolnavului
 • Metode şi tehnici de reeducare neuromotorie
 • Kinetoterapia în centre de asistenţă socială
 • Limbă străină
 • Management în kinetoterapie (opțional)
 • Comunicare în Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice (opțional)
 • Refacere şi recuperare în sportul de performanţă (opțional)
 • Metode şi tehnici de tonifiere musculară (opțional)
 • Neurofiziologie (opțional)
 • Educaţia terapeutică a pacientului (facultativ)
 • Stagiu de abilităţi practice (facultativ)
 • Kinetoterapia în afecţiunile cardiorespiratorii
 • Kinetoterapia în afecţiunile ortopedicotraumatice cu aplicaţii în sport
 • Radiologie şi imagistică medicală
 • Kinetoterapia în geriatrie-gerontologie
 • Kinetoterapia în afecţiunile reumatologice
 • Kinetoterapia în centre speciale de educaţie
 • Ortezare-protezare
 • Antreprenoriat în kinetoterapie (facultativ)
 • Stagiu de abilităţi practice (facultativ)
 • Elemente de fizioterapie
 • Kinetoterapia în pediatrie
 • Kinetoterapia deficienţelor fizice şi senzoriale
 • Kinetoterapia în afecţiunile neurologice
 • Kinetoprofilaxie secundară şi terţiară
 • Stagiu pentru pregătirea şi elaborarea lucrării de licenţă
 • Elemente de terapie ocupaţională
 • Etică şi deontologie în Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice
 • Asistenţă socială
 • Promovarea examenului de licenţă

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice, în Pitesti

Facultatea de Ştiinţe

Facultatea de Științe a fost înființată prin Ordinul Ministrului Învățământului nr. 7751/4.05.1990, cu 4 specializări (Biologie; Chimie-Fizică; Matematică; Filologie). În primul deceniu de activitate, facultatea dobândește o largă recunoaștere și un binemeritat prestigiu, care s-au reflectat în dinamismul evoluției sale după anul 1999. Astfel, Facultatea de Științe funcționează în prezent cu 12 specializări, dintre care 7 de formare inițială (Biologie; Chimie; Horticultură; Inginerie fizică; Prelucrarea petrolului, petrochimie și carbochimie; Ecologie și protecția mediului; Asistenți medicali) și 5 de formare prin master (Biologie medicală; Protecția plantelor; Ecologie și protecția mediului; Fizică și chimia materialelor; Materiale și tehnologii nucleare). Pentru specializările oferite, Facultatea de Științe pune la dispoziția celor aproape 1000 de studenți spații de învățământ moderne (4 amfiteatre și 6 săli de seminar) și laboratoare de specialitate dotate cu aparatură, echipamentele și instrumentele necesare pentru formarea aptitudinilor practice și, în egală măsură, pentru realizarea unor lucrări de cercetare. În anul 2003, în Facultatea de Științe s-au pus bazele unui centru de cercetare în domeniul Ecologiei și Protecției Naturii, dotat cu echipamente moderne, a căror valoare se apropie de 500.000 Euro. Misiunea Facultății de Științe este aceea de a formă cadre didactice pentru învățământul preuniversitar în domeniile biologiei, chimiei, fizicii, ecologiei etc., specialiști practicieni pentru domeniile biologiei (microbiologie, genetică, ecologie și protecția mediului, protecția plantelor etc.), fizicii (inginerie nucleară, ingineria mediului etc.) chimiei (chimia mediului, inginerie chimică), horticulturii (pomicultură, viticultură, legumicultură, floricultură și arhitectură peisageră, protecția plantelor horticole, tehnologii horticole etc.), specialiști pentru cercetarea în domenii ale biologiei, chimiei și fizicii. Nu în ultimul rând, Facultatea de Științe are misiunea de a formă specialiști capabili să contribuie la rezolvarea unor probleme specifice, de maximă importantă pentru atingerea standardelor și cerințelor impuse de aderarea României la Uniunea Europeană. Pe lângă îndeplinirea misiunii de formare de specialiști în domeniile mai sus menționate, la un înalt nivel de calitate și performanță, personalul didactic al Facultății de Științe și-a asumat în mod responsabil misiunea de ridicare a prestigiului sau academic, atât prin activitatea de promovare susținută a metodelor moderne de educare-formare, cât și prin activitatea de cercetare științifică. În acest sens este relevanță constituirea unor colective de cercetare pe domenii de maxim interes local, regional sau național, creșterea numărului de contracte încheiate pentru proiecte de cercetare realizate în cadrul unor programe naționale sau de interes local sau regional, creșterea valorii contractelor încheiate, creșterea numărului de publicații în țara și în străinătate, precum și creșterea numărului de invitații și participarea efectivă la manifestări științifice naționale și internaționale.

Pitești str. Târgu din Vale, nr.1, Argeș, România, 110040

Informatii despre Universitatea din Pitești

Universitatea din Pitești este o instituție de învățământ și de cercetare, având ca scop formarea de specialiști în domeniile de învățământ universitar tradițional, învățământ tehnic, învățământ economic, juridic și administrativ, învățământ teologic, educație fizică și sport si abordarea unor teme de cercetare științifică de interes național și internațional.

Universitatea din Piteşti este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată, cu personalitate juridică. Are caracter nonprofit, este apolitică şi dispune de autonomie academică în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind parte a sistemului naţional de învăţământ superior.

Învăţământul superior de stat din Piteşti a luat fiinţă în anul 1962, sub denumirea de Institutul Pedagogic Piteşti, cu trei facultăţi: Filologie, Matematică şi Ştiinţele Naturii. În anul 1969, odată cu dezvoltarea industriei constructoare de maşini, în judeţul Argeş se înfiinţează şi Institutul de Subingineri, subordonat Institutului Politehnic Bucureşti. Cele două institute fuzionează în anul 1974 sub denumirea de Institutul de Învăţământ Superior Piteşti care, prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr.4.894 /23.03.1991, a devenit Universitatea din Piteşti.

In decursul timpului, Universitatea din Pitești a devenit o instituţie emblematică pentru învățământul românesc. Cu peste 50 de ani de activitate in învățământul superior, Universitatea din Piteşti isi urmeaza cu succes misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă, cultură, activităţi economice şi sociale, competenţi şi competitivi pe piaţa muncii din ţară şi străinătate, răspunzând cerințelor societăţii contemporane.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
autorizat
Grad de încredere
---
Pitești Str. Târgul din Vale, nr. 1, Argeș, România, 110040
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Pitești
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer