Kinetoterapia la persoanele cu dizabilități

Despre program

În cadrul programului de studii de master Kinetoterapia la persoanele cu dizabilități studenţii vor fi pregătiţi conform planurilor de învăţământ pe credite transferabile, pe o durată de 2 ani pentru cursurile de zi. Această specializare îşi propune să continue pregătirea absolvenţilor de Kinetoterapie, studii de lungă durată. Obiectivul principal este reprezentat de promovarea unei abordări interdisciplinare a stării de sănătate (din punct de vedere fizic, psihic şi social) şi a reabilitării persoanelor cu dizabilităţi. Prin parcurgerea acestui program de studii de master studenţii vor fi capabili să planifice, să dezvolte, să implementeze şi să evalueze programe de promovare a sănătăţii şi de reabilitare la persoanele cu dizabilităţi.

Dincolo de considerentele sociale şi legale, valorile noastre morale şi religioase ne determină să promovăm la nivel social-comunitar o atitudine de sprijin a persoanelor cu dizabilităţi, atitudine ce trebuie să reprezinte expresia consideraţiei faţă de aceste persoane pe care dependenţa le împinge uneori la limita demnităţii umane. Cu cât sentimentul că persoanele cu dizabilităţi sunt o povară este mai intens trăit, cu atât disponibilitatea comunităţii de a le ajuta scade. De aceea, viziunea social-umanitară accentuează ideea de câştig, de asistenţă comunitară a persoanelor cu dizabilităţi ca expresie a capacităţii comunităţii de a fi umană şi valoroasă.

Prezentul demers se înscrie în acest context social-umanitar, iar în urma lui studenţii vor dobândi noi cunoştinţe teoretice şi practice în ceea ce priveşte multitudinea aspectelor care privesc persoanele cu dizabilităţi: fiziologice, epidemiologice, fizio-patologice, anatomo-patologice etc. De asemenea, studenţii se vor familiariza cu problemele specifice persoanelor cu dizabilităţi: noţiuni de profilaxie, adoptarea unui stil activ de viaţă indiferent de vârstă, reabilitarea fizică, cognitivă şi psiho-socială, particularităţile dependenţei la diferite vârste etc.

Absolvenţii vor cunoaşte modalităţile de promovare a modului de viaţă sănătos, clarificându-se noţiunile de sănătate-boală, având o viziune psihosomatică asupra omului şi asupra factorilor de risc privind sănătatea. De asemenea, ei vor cunoaşte aspectele recuperatorii prin metode kinetice a persoanelor cu dizabilităţi, prin analizarea problemelor specifice de viaţă şi a posibilităţilor practice de intervenţie în vederea reechilibrării psihosociale a acestor persoane.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Kinetoprofilaxie și recuperare pe grupe de vârstă
 • Evaluarea persoanelor cu dizabilități
 • Deficitele funcționale condiționate de vârstă
 • Kinetoterapia în afecțiunile cardio-vasculare ale persoanelor cu dizabilități
 • Recuperare la persoanele cu dizabilități multiple
 • Semiologia persoanelor cu dizabilități
 • Kinetoprofilaxia sindromului de decondiționare al vârstnicilor
 • Psihologie normală și patologică la persoanele cu dizabilități
 • Îngrijiri calificate la persoanele cu dizabilități prin kinetoterapie
 • Metodologia cercetării și analiza datelor în activitățile fizice adaptate
 • Managementul clinic al copiilor cu dizabilități
 • Practică de specialitate
 • Particularități ale asistenței de recuperare în afecțiunile ortopedico-traumatice ale persoanelor cu dizabilități
 • Tehnici de terapie manuală la persoanele cu dizabilități
 • Kinetoterapia în afecțiunile neurologice ale persoanelor cu dizabilități
 • Kinetoterapia în afecțiunile respiratorii la persoanele cu dizabilități
 • Etică și integritate academică
 • Managementul clinic al vârstnicilor cu dizabilități
 • Practică de specialitate 2

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice, în Pitesti

Facultatea de Ştiinţe

Facultatea de Științe a fost înființată prin Ordinul Ministrului Învățământului nr. 7751/4.05.1990, cu 4 specializări (Biologie; Chimie-Fizică; Matematică; Filologie). În primul deceniu de activitate, facultatea dobândește o largă recunoaștere și un binemeritat prestigiu, care s-au reflectat în dinamismul evoluției sale după anul 1999. Astfel, Facultatea de Științe funcționează în prezent cu 12 specializări, dintre care 7 de formare inițială (Biologie; Chimie; Horticultură; Inginerie fizică; Prelucrarea petrolului, petrochimie și carbochimie; Ecologie și protecția mediului; Asistenți medicali) și 5 de formare prin master (Biologie medicală; Protecția plantelor; Ecologie și protecția mediului; Fizică și chimia materialelor; Materiale și tehnologii nucleare). Pentru specializările oferite, Facultatea de Științe pune la dispoziția celor aproape 1000 de studenți spații de învățământ moderne (4 amfiteatre și 6 săli de seminar) și laboratoare de specialitate dotate cu aparatură, echipamentele și instrumentele necesare pentru formarea aptitudinilor practice și, în egală măsură, pentru realizarea unor lucrări de cercetare. În anul 2003, în Facultatea de Științe s-au pus bazele unui centru de cercetare în domeniul Ecologiei și Protecției Naturii, dotat cu echipamente moderne, a căror valoare se apropie de 500.000 Euro. Misiunea Facultății de Științe este aceea de a formă cadre didactice pentru învățământul preuniversitar în domeniile biologiei, chimiei, fizicii, ecologiei etc., specialiști practicieni pentru domeniile biologiei (microbiologie, genetică, ecologie și protecția mediului, protecția plantelor etc.), fizicii (inginerie nucleară, ingineria mediului etc.) chimiei (chimia mediului, inginerie chimică), horticulturii (pomicultură, viticultură, legumicultură, floricultură și arhitectură peisageră, protecția plantelor horticole, tehnologii horticole etc.), specialiști pentru cercetarea în domenii ale biologiei, chimiei și fizicii. Nu în ultimul rând, Facultatea de Științe are misiunea de a formă specialiști capabili să contribuie la rezolvarea unor probleme specifice, de maximă importantă pentru atingerea standardelor și cerințelor impuse de aderarea României la Uniunea Europeană. Pe lângă îndeplinirea misiunii de formare de specialiști în domeniile mai sus menționate, la un înalt nivel de calitate și performanță, personalul didactic al Facultății de Științe și-a asumat în mod responsabil misiunea de ridicare a prestigiului sau academic, atât prin activitatea de promovare susținută a metodelor moderne de educare-formare, cât și prin activitatea de cercetare științifică. În acest sens este relevanță constituirea unor colective de cercetare pe domenii de maxim interes local, regional sau național, creșterea numărului de contracte încheiate pentru proiecte de cercetare realizate în cadrul unor programe naționale sau de interes local sau regional, creșterea valorii contractelor încheiate, creșterea numărului de publicații în țara și în străinătate, precum și creșterea numărului de invitații și participarea efectivă la manifestări științifice naționale și internaționale.

Pitești str. Târgu din Vale, nr.1, Argeș, România, 110040

Informatii despre Universitatea din Pitești

Universitatea din Pitești este o instituție de învățământ și de cercetare, având ca scop formarea de specialiști în domeniile de învățământ universitar tradițional, învățământ tehnic, învățământ economic, juridic și administrativ, învățământ teologic, educație fizică și sport si abordarea unor teme de cercetare științifică de interes național și internațional.

Universitatea din Piteşti este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată, cu personalitate juridică. Are caracter nonprofit, este apolitică şi dispune de autonomie academică în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind parte a sistemului naţional de învăţământ superior.

Învăţământul superior de stat din Piteşti a luat fiinţă în anul 1962, sub denumirea de Institutul Pedagogic Piteşti, cu trei facultăţi: Filologie, Matematică şi Ştiinţele Naturii. În anul 1969, odată cu dezvoltarea industriei constructoare de maşini, în judeţul Argeş se înfiinţează şi Institutul de Subingineri, subordonat Institutului Politehnic Bucureşti. Cele două institute fuzionează în anul 1974 sub denumirea de Institutul de Învăţământ Superior Piteşti care, prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr.4.894 /23.03.1991, a devenit Universitatea din Piteşti.

In decursul timpului, Universitatea din Pitești a devenit o instituţie emblematică pentru învățământul românesc. Cu peste 50 de ani de activitate in învățământul superior, Universitatea din Piteşti isi urmeaza cu succes misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă, cultură, activităţi economice şi sociale, competenţi şi competitivi pe piaţa muncii din ţară şi străinătate, răspunzând cerințelor societăţii contemporane.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
autorizat
Grad de încredere
---
Pitești Str. Târgul din Vale, nr. 1, Argeș, România, 110040
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Pitești
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer