Kinetoterapie şi motricitate specială

Despre program

Programul de studiu Kinetoterapie şi motricitate specială funcţionează sub coordonarea Departamentului de Asistenţă Medicală şi Kinetoterapie din cadrul Facultăţii de Ştiinţe, începând cu anul universitar 2011-2012. Programul beneficiază de colaborarea cu alte departamente ale Universităţii din Piteşti: Departamentul de Ştiinţe ale Naturii, Departamentul de Psihologie şi Ştiinţele Comunicării, Departamentul de Limbi Moderne Aplicate, Departamentul de Matematică Informatică etc. Obiectivul general al programului de studiu Kinetoterapie şi motricitate specială constă în pregătirea de kinetoterapeuţi în conformitate cu normativele legislaţiei româneşti, capabili să asigure prin metode kinetice promovarea stării de sănătate şi recuperarea persoanelor cu diferite afecţiuni, pe baza unei bune cunoaşteri a organismului uman, a funcţiilor fiziologice şi a comportamentului în condiţii de sănătate şi boală, a relaţiilor existente între starea de sănătate şi mediul fizic şi social. Evoluţia socială, economică, culturală etc. a României în perioada actuală solicită formarea într-un timp scurt a unui personal specializat în domeniul kinetoterapiei, un domeniu cunoscut şi foarte apreciat. Kinetoterapia face parte din domeniul Ştiinţele motricităţii umane, fiind o specialitate terapeutică paramedicală ce utilizează ca metode mişcarea, căldura, curentul electric, climatul, masajul, apa etc.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Teoria si metodica educatiei fizice si sportului
 • Fotbal - fundamentele stiintifice
 • aplicatii in kinetoterapie
 • Volei - fundamentele stiintifice
 • aplicatii in kinetoterapie
 • Baschet - fundamentele stiintifice
 • aplicatii in kinetoterapie
 • Gimnastica de baza
 • Anatomie si biomecanica
 • Limba straina I
 • Biochimie medicala
 • Psihologia educatiei
 • Psihopedagogie
 • Bazele generale ale atletismului
 • Fiziologie
 • Inot si hidrokinetoterapie
 • Masurare si evaluare in kinetoterapie
 • Stagiu de aplicatii practice in mediu montan
 • Limba straina II
 • Fundamentele pedagogiei
 • Teoria si metodologia curriculumului
 • Kinesiologie
 • Educatie pentru sanatate si prim ajutor
 • Handbal - fundamentele stiintifice
 • aplicatii in kinetoterapie
 • Semiologie
 • Metode de cercetare stiintifica
 • Kinetoterapia in centre de recuperare
 • Limba straina III
 • Fiziopatologie
 • Teoria si metodologia instruirii si evaluarii
 • Bazele generale ale kinetoterapiei
 • Masaj si tehnici complementare
 • Tehnici de manevrare a bolnavului
 • Management si marketing in kinetoterapie
 • Kinetoterapia in centre de asistenta sociala
 • Limba straina IV
 • Echipamente
 • aparate si instalatii utilizate in kinetoterapie
 • Kinetoprofilaxie secundara si tertiara
 • Terapia durerii
 • Didactica specialitatii
 • Kinetoterapia in afectiunile cardiorespiratorii
 • Kinetoterapia in afectiunile ortopedicotraumatice cu aplicatii in sport
 • Kinetoterapia in gerontologie
 • Kinetoterapia in afectiunile reumatologice
 • Kinetoterapia in afectiunile neurologice
 • Kinetoterapia in centre speciale de educatie
 • Metode si tehnici de tonifiere musculara
 • Ortezare-protezare
 • Neurofiziologie
 • Terapii complementare
 • Instruire asistata de calculator
 • Practica pedagogica
 • Elemente de fizioterapie
 • Kinetoterapia in geriatrie
 • Kinetoterapia in pediatrie
 • Kinetoterapia deficientelor fizice si senzoriale
 • Metode si tehnici de reeducare neuromotorie
 • Elemente de terapie ocupationala
 • Asistenta sociala in kinetoterapie
 • Etica si deontologie in kinetoterapie
 • Comunicare si consiliere in kinetoterapie
 • Utilizare soft-uri specializate in kinetoterapie
 • Managementul clasei de elevi

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice, în Pitesti

Facultatea de Ştiinţe

Facultatea de Științe a fost înființată prin Ordinul Ministrului Învățământului nr. 7751/4.05.1990, cu 4 specializări (Biologie; Chimie-Fizică; Matematică; Filologie). În primul deceniu de activitate, facultatea dobândește o largă recunoaștere și un binemeritat prestigiu, care s-au reflectat în dinamismul evoluției sale după anul 1999. Astfel, Facultatea de Științe funcționează în prezent cu 12 specializări, dintre care 7 de formare inițială (Biologie; Chimie; Horticultură; Inginerie fizică; Prelucrarea petrolului, petrochimie și carbochimie; Ecologie și protecția mediului; Asistenți medicali) și 5 de formare prin master (Biologie medicală; Protecția plantelor; Ecologie și protecția mediului; Fizică și chimia materialelor; Materiale și tehnologii nucleare). Pentru specializările oferite, Facultatea de Științe pune la dispoziția celor aproape 1000 de studenți spații de învățământ moderne (4 amfiteatre și 6 săli de seminar) și laboratoare de specialitate dotate cu aparatură, echipamentele și instrumentele necesare pentru formarea aptitudinilor practice și, în egală măsură, pentru realizarea unor lucrări de cercetare. În anul 2003, în Facultatea de Științe s-au pus bazele unui centru de cercetare în domeniul Ecologiei și Protecției Naturii, dotat cu echipamente moderne, a căror valoare se apropie de 500.000 Euro. Misiunea Facultății de Științe este aceea de a formă cadre didactice pentru învățământul preuniversitar în domeniile biologiei, chimiei, fizicii, ecologiei etc., specialiști practicieni pentru domeniile biologiei (microbiologie, genetică, ecologie și protecția mediului, protecția plantelor etc.), fizicii (inginerie nucleară, ingineria mediului etc.) chimiei (chimia mediului, inginerie chimică), horticulturii (pomicultură, viticultură, legumicultură, floricultură și arhitectură peisageră, protecția plantelor horticole, tehnologii horticole etc.), specialiști pentru cercetarea în domenii ale biologiei, chimiei și fizicii. Nu în ultimul rând, Facultatea de Științe are misiunea de a formă specialiști capabili să contribuie la rezolvarea unor probleme specifice, de maximă importantă pentru atingerea standardelor și cerințelor impuse de aderarea României la Uniunea Europeană. Pe lângă îndeplinirea misiunii de formare de specialiști în domeniile mai sus menționate, la un înalt nivel de calitate și performanță, personalul didactic al Facultății de Științe și-a asumat în mod responsabil misiunea de ridicare a prestigiului sau academic, atât prin activitatea de promovare susținută a metodelor moderne de educare-formare, cât și prin activitatea de cercetare științifică. În acest sens este relevanță constituirea unor colective de cercetare pe domenii de maxim interes local, regional sau național, creșterea numărului de contracte încheiate pentru proiecte de cercetare realizate în cadrul unor programe naționale sau de interes local sau regional, creșterea valorii contractelor încheiate, creșterea numărului de publicații în țara și în străinătate, precum și creșterea numărului de invitații și participarea efectivă la manifestări științifice naționale și internaționale.

Pitești str. Târgu din Vale, nr.1, Argeș, România, 110040

Informatii despre _Universitatea din _Piteşti [old]

Universitatea din Pitești este o instituție de învățământ și de cercetare, având ca scop formarea de specialiști în domeniile de învățământ universitar tradițional, învățământ tehnic, învățământ economic, juridic și administrativ, învățământ teologic, educație fizică și sport si abordarea unor teme de cercetare științifică de interes național și internațional.

Universitatea din Piteşti este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată, cu personalitate juridică. Are caracter nonprofit, este apolitică şi dispune de autonomie academică în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind parte a sistemului naţional de învăţământ superior.

Învăţământul superior de stat din Piteşti a luat fiinţă în anul 1962, sub denumirea de Institutul Pedagogic Piteşti, cu trei facultăţi: Filologie, Matematică şi Ştiinţele Naturii. În anul 1969, odată cu dezvoltarea industriei constructoare de maşini, în judeţul Argeş se înfiinţează şi Institutul de Subingineri, subordonat Institutului Politehnic Bucureşti. Cele două institute fuzionează în anul 1974 sub denumirea de Institutul de Învăţământ Superior Piteşti care, prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr.4.894 /23.03.1991, a devenit Universitatea din Piteşti.

In decursul timpului, Universitatea din Pitești a devenit o instituţie emblematică pentru învățământul românesc. Cu peste 50 de ani de activitate in învățământul superior, Universitatea din Piteşti isi urmeaza cu succes misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă, cultură, activităţi economice şi sociale, competenţi şi competitivi pe piaţa muncii din ţară şi străinătate, răspunzând cerințelor societăţii contemporane.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
mediu
Pitești Str. Târgul din Vale, nr. 1, Argeș, România, 110040
Informații de acreditare și contact pentru _Universitatea din _Piteşti [old]
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer