Despre program

Specializarea Ingineria Prelucrării Lemnului asigură pregătirea de ingineri specialiști tehnologi în domeniul prelucrării lemnului. Complexitatea pregătirii didactice le oferă absolvenților acestei specializări posibilitatea abordării oricăror activități din domeniul industriei lemnului. Absolvenții posedă cunoștințele necesare atât pentru activitatea managerială în unitățile din industria lemnului, cât și pentru activitatea de concepție privind tehnologiile specifice industriei lemnului. Programa de învățământ le asigură acestor absolvenți cunoștințe suficiente pentru a desfășura și alte activități, cum ar fi: proiectarea și fabricarea de mobilă și produse finite din lemn, organizare tehnologică, testare de produs, cercetare fundamentală și aplicativă în domeniul tehnologiilor de prelucrare a lemnului.

Domeniu de licenta/master
Inginerie forestieră
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiză matematică
 • Bazele producției lemnului și protecția mediului
 • Geometrie descriptivă
 • Informatică aplicată în IL 1
 • Chimia lemnului
 • Limba engleză/franceză/germană/spaniolă
 • ALGAED
 • Fizică
 • Desen tehnic și ingografică în IL 1
 • Mecanică aplicată în Il
 • Anatomia lemnului
 • Electrotehnică
 • Limba engleză/ franceză/ germană/ spalniolă
 • Matematici speciale
 • Informatică aplicată în IL 2
 • Rezistența materialelor în IL 1
 • Fizica și mecanica lemnului
 • Materiale tehnologice în IL
 • Limba engleză/ franceză/ germană/ spalniolă
 • Desen tehnic și infografică în IL 2
 • Rezistența materialelor în IL 2
 • Termotehnică
 • Organe de mașini
 • Structuri din lemn pentru mobilă
 • Protecția lemnului
 • Economie generală
 • Practică 1
 • Limba engleză/ franceză/ germană/ spaniolă
 • Tratamente termice ale lemnului 1
 • Bazele prelucrării lemnului și scule așchietoare 1
 • Mașini- unelte li agregate în IL 1
 • Modelare 3D
 • Structuri din lemn pentru construcții
 • Cherestea
 • Tratamente termice ale lemnului 2
 • Tratamente termice ale lemnului 2- Proiect
 • Bazele prelucrării lemnului și scule așchietoare 2
 • Mașini- unelte și agregate în IL 2
 • Mobilă 1
 • Materiale compozite 1
 • Tehnica comenzii numerice în IL
 • Practică 2
 • Protecția muncii și împotriva focului (opțional)
 • Biomasa lemnoasă și energie regenerabilă (opțional)
 • Dispozitive tehnologice în IL (opțional)
 • Acționări hidraulice și pneumatice în IL (opțional)
 • Automatizări în IL
 • Proiectare parametrizată în IL
 • Mobilă 2
 • Mobilă 2- Proiect
 • Produse finite din lemn 1
 • Materiale compozite 2
 • Produse finite din lemn 2
 • Exploatearea mașinilor- unelte
 • Transport tehnologic în IL
 • Management în IL
 • Programarea
 • lansarea și urmărirea fabricației
 • Practică 3
 • Elaborarea proiectului de diplomă
 • Tehnologia mobilierului tapițat (opțional)
 • Curbarea și mularea lemnului (opțional)
 • Tehnologii de finisare (opțional)
 • Managementul calității (opțional)
 • Gestiunea firmei (opțional)
 • Proiectarea tehnologică pe calculator (opțional)
 • Tehnologia utilajelor pentru IL (opțional)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Agricole, în Brasov

Facultatea de Ingineria lemnului

Facultatea de Ingineria Lemnului funcționează ca instituție de sine stătătoare din anul 1959, fiind și în prezent unica de acest profil din țară. Anterior acestei date, facultatea a funcționat în cadrul Institutului de Exploatare și Industrializarea Lemnului București (I.E.I.L.), ca secție de Exploatarea și Industrializarea Lemnului până în anul 1953. Între anii 1953 - 1956, aceasta a funcționat ca secție în cadrul Facultății de Exploatare și Industrializare a Lemnului din cadrul Institutului Forestier din Brașov, iar în perioada 1956 - 1959, ca secție la Facultatea de Mecanica sub denumirea de Mașini pentru Industrializarea Lemnului. Începând cu anul 2010, noua denumire a facultății este Facultatea de Ingineria Lemnului.

Str. Universitatii nr.1, Braşov, România

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer