Management și Sisteme Tehnice în Exploatări Forestiere

Despre program

Scopul masteratului este asigurarea de deprinderi şi competenţe specifice, aprofundate pentru o carieră profesională sau de cercetare în domeniul general al gospodăririi durabile a fondului forestier, cu specializare în unul din domeniile: tehnologii ecologice de exploatare; valorificarea superioară a resurselor forestiere; accesibilizarea fondului forestier. Pentru acesta, în cadrul programului de studii de masterat se propun următoarele trasee opţionale:

 • traseul opţional 1. Exploatarea şi valorificarea produselor pădurii,
 • traseul opţional 2. Tehnologii ecologice de exploatare a pădurilor,
 • traseul opţional 3.Accesibilizarea pădurilor.
Domeniu de licenta/master
Silvicultură
Specializare
Exploatări forestiere
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Sisteme tehnologice şi organizarea şantierelor de exploatare
 • Sistema de maşini în exploatările forestiere
 • Ecotehnologii de exploatare a pădurilor
 • Proiectarea
 • organizarea şi planificarea asistată de calculator în ingineria forestieră
 • Construcții ecologice
 • Rețele de drumuri forestiere
 • Sisteme moderne de transport
 • Sisteme moderne de informaŃii în domeniul forestier
 • Managementul calității produselor forestiere
 • Valorificarea superioară a resurselor forestiere
 • Prevenirea şi combaterea incendiilor forestiere (Traseu 1)
 • Tehnici şi tehnologii de construcție şi reabilitare a drumurilor forestiere (Traseu 1)
 • Protecția lemnulu (Traseu 1)
 • Studii de timp in ingineria forestieră (Traseu 1)
 • Automatizarea proceselor de lucru în exploatări forestiere (Traseu 1)
 • Managementul activităŃii de exploatare a pădurilor (Traseu 1)
 • Activitate de cercetare ştiințifică (Traseu 1)
 • Elaborarea lucrării de disertație (Traseu 1)
 • Prevenirea şi combaterea incendiilor forestiere (Traseu 2)
 • Tehnici şi tehnologii de construcție şi reabilitare a drumurilor forestiere (Traseu 2)
 • Protecția lemnului (Traseu 2)
 • Proiectarea optimizată a drumurilor forestiere (Traseu 2)
 • Evaluarea costurilor şi a indicatorilor economici în accesibilizarea pădurilor (Traseu 2)
 • Activitate de cercetare ştiințifică (Traseu 2)
 • Elaborarea lucrării de disertație (Traseu 2)
 • Prevenirea şi combaterea incendiilor forestiere (Traseu 3)
 • Tehnici şi tehnologii de construcție şi reabilitare a drumurilor forestiere (Traseu 3)
 • Prelucrarea datelor experimentale (Traseu 3)
 • Modelare matematică în exploatări forestiere (Traseu 3)
 • Managementul proiectelor de cercetare (Traseu 3)
 • Activitate de cercetare ştiințifică (Traseu 3)
 • Elaborarea lucrării de disertație (Traseu 3)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Agricole, în Brasov

Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere

Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere din Braşov a fost înfiinţată în 1948, continuând şi dezvoltând tradiţia învăţământului superior silvic înfiinţat la Bucureşti în 1883. Potrivit ultimei clasificări naţionale, programele de studii din Domeniul Silvicultură de la Facultatea din Braşov se încadrează în categoria de elită (A), din cele cinci categorii valorice: A - cel mai bun, E - cel mai slab. Recunoaşterea pe plan naţional şi internaţional a activităţii prestigioase a profesorilor facultăţii se reflectă şi în faptul că mulţi dintre aceştia au fost aleşi membri ai Academiei de Stiinţe Agricole şi Silvice sau ai unor organizaţii internaţionale de profil.

Str. Șirul Beethoven, nr. 1, Braşov, România

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer