Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare

Despre program

Obiectivul programului de studii Controlul şi expertiza produselor alimentare este acela de a forma specialişti pentru controlul şi expertiza produselor alimentare şi optimizarea calităţii produselor alimentare. Identificarea, descrierea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice ştiinţei alimentului şi siguranţei alimentare. Supravegherea, conducerea, analiza şi proiectarea tehnologiilor alimentare de la materii prime până la produs finit. Monitorizarea sistemelor de management al calităţii şi siguranţei alimentare. Realizarea controlului şi expertizei produselor alimentare inclusiv în domeniul protecţiei consumatorilor. Realizarea de activităţi de management şi marketing pe lanţul agro-alimentar.

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Chimie
 • Fizică
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
 • Elemente de inginerie mecanică
 • Ecologie și protecția mediului
 • Teoria probabilităților și statistică matematică
 • Legislație și protecția consumatorului
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
 • Elemente de inginerie mecanică
 • Limba engleză
 • Limba spaniolă
 • Limba germană sau Limba franceză
 • Educație fizică și sport
 • Elemente de inginerie electrică
 • Fizică
 • Microbiologie specială
 • Operații unitare în industria alimentară
 • Chimie
 • Coloizi în industria alimentară
 • Legislație în industria alimentară
 • Igiena întreprinderii de industrie alimentară
 • Principiile nutriției umane
 • Microbiologie specială
 • Operații unitare în industria alimentară
 • Grafcă asistată de calculator
 • Practică de domeniu
 • Limba engleză
 • Limba spaniolă
 • Limba germană sau Limba franceză
 • Educație fizică si sport
 • Controlul sanitar veterinar și siguranța alimentului
 • Tehnologii generale în industria alimentară
 • Analiza produselor alimentare
 • Analize senzoriale
 • Utilaje în industria alimentară
 • Aditivi și ingrediente în industria alimentară
 • Materiale pentru echipamente din industria alimentară
 • Materii prime vegetale
 • Ambalarea și etichearea produselor alimentare
 • Comportamentul consumatorului
 • Tehnologii generale în industria alimentară
 • Utilaje în industria alimentară
 • Controlul și expertiza băuturilor alcoolice și nealcoolice
 • Biotehnologii alimentare
 • Toxicologia produselor alimentare
 • Reziduri anorganice și organice în produsele agroalimentare
 • Tehnologii generale ale produselor de origine animală
 • Practică de specialitate
 • Managementul calităţii
 • Controlul calității produselor de origine vegetală
 • Controlul calității produselor de origine
 • animală,Merceologia produselor alimentare
 • Analiză instrumentală fizico-chimică
 • Principii şi metode de conservare a produselor alimentare
 • Psihologia alimentaţiei umane
 • Frigul artificial în siguranța alimentelor
 • Management
 • Expertiză și siguranţă alimentară
 • Controlul și expertiza alimentelor și depistarea falsurilor
 • Marketing
 • Reologia alimentelor
 • Economie generală
 • Politici și strategii globale de securitate alimentară
 • Inocuitatea produselor alimentare
 • Pregatire proiect diploma
 • Practică proiect de diplomă

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Agricole, în Brasov

Facultatea de Alimentaţie şi Turism

Deşi tânără, Facultatea de Alimentaţie şi Turism s-a făcut repede cunoscută prin promovarea unui învăţământ modern şi dinamic, racordat la sistemul internaţional, într-unul din domeniile cele mai atrăgătoare şi mai importante în momentul de faţă: studiul alimentaţiei în armonie cu cel al industriei turismului şi ospitalităţii. Este singura facultate din România care abordează unitar alimentaţia şi turismul într-o viziune inginerească. Concomitent, problematica este studiată şi din perspectiva managementului, îmbinând aspectele tehnice cu cele specifice gospodăririi activităţii, ca şi concept de afacere (inginerie economică), dar și in raport cu natura (ecoturismul etc.).

Calitatea vieţii fiecărei persoane, ca şi întreaga evoluţie a societăţii, depind de starea nutriţiei şi de sănătatea fizică şi psihică a omului. Lumea se confruntă astăzi cu o explozie demografică, concomitent cu o accentuare a deteriorării resurselor agricole şi alimentare la nivelul planetei. Securitatea alimentară, siguranţa alimentului, precum şi dezvoltarea intensivă a turismului reprezintă deci o provocare fără precedent în istorie. De aceea trebuie să fim pregătiţi în secolul al XXI -lea să facem faţă “avalanşei”reprezentate de ridicarea calităţii vieţii, mai precis legate de nevoile cantitative şi calitative alimentare şi nevoilor tot mai mari ale oamenilor de a se reface fizic și psihic rapid şi agreabil prin vacanţe şi călătorii.

Ceea ce îşi propune Facultatea de Alimentaţie şi Turism este schimbarea opticii actuale şi abordarea turismului dincolo de sfera serviciilor şi anume din perspectiva producţiei, a tehnicii, a înlănţuirii de procese şi a creativităţii inginereşti. Sintagma “alimentaţie şi turism” s-a materializat printr-o serie de programe de studii cuprinzătoare pe trunchiul licenţă - masterat - doctorat, aşa încât cadrele didactice universitare care sunt reunite în cadrul facultăţii reprezintă un colectiv multidisciplinar puternic şi divers, alcătuit majoritar din persoane cu experienţă, dar şi dintr-un grup de tineri entuziaşti. Aproape toţi membrii săi au doctoratul în domeniul pe care îl reprezintă.

Str. Castelului nr. 148, Braşov, România

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer