Despre program

Programul de studii Ingineria Produselor Alimentare asigură competenţe în vederea identificării, descrierii şi utilizării adecvate a noţiunilor specifice ştiinţei alimentului şi siguranţei alimentare. Conducerea proceselor generale de inginerie, exploatarea instalaţiilor şi echipamentelor de industrie alimentară. Supravegherea, conducerea, analiza şi proiectarea tehnologiilor alimentare de la materii prime până la produs finit. Managementul producţiei, controlul calităţii produselor alimentare şi realizarea proceselor de marketing. Managementul tehnologiilor de valorificare a subproduselor şi deşeurilor din industria alimentară şi asigurarea protecţiei mediului.

Domeniu de licenta/master
Ingineria produselor alimentare
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Analiza matematică
 • Chimie
 • Fizica
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
 • Elemente de inginerie mecanică
 • Ecologie și protecția mediului
 • Limba engleză
 • Limba franceză
 • Limba germană sau Limba spaniolă
 • Educație fizică și sport
 • Teoria probabilităţilor şi statistică matematică
 • Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
 • Legislaţie și protecţia consumatorului
 • Elemente de inginerie mecanică
 • Chimie
 • Fizică
 • Microbiologie speciala
 • Operaţii unitare în industria alimentară
 • Elemente de inginerie electrică
 • Coloizi în industria alimentară
 • Limba engleză
 • Limba franceză
 • Limba germană sau Limba spaniolă
 • Educație fizică şi sport
 • Principiile nutriției umane
 • Igiena societăților agroalimentare
 • Procesarea minimă atermică și termică a produselor alimentare
 • Microbiologie specială
 • Operaţii unitare în industria alimentară
 • Grafică asistată de calculator
 • Înocuitatea produselor alimentare
 • Practică tehnologică
 • Controlul şi asigurarea calităţii în industria alimentară
 • Proiectarea produselor noi
 • Analize senzoriale
 • Utilaje in industria alimentară
 • Condiționarea și păstrarea produselor agricole
 • Aditivi si ingrediente în industria alimentară
 • Materiale pentru echipamente în industria alimentară
 • Optimizarea tehnologiilor alimentare
 • Ambalaje și design în industria alimentară
 • Tehnologia uleiului și a margarinei
 • Tehnologia prelucrării legumelor și fructelor
 • Tehnologia și controlul calității în industria laptelui
 • Biotehnologii alimentare
 • Toxiinfecții alimentare
 • Tehnologia malțului și a berii
 • Tehnologia și controlul calității spirtului și a drojdiei comprimate
 • Practică
 • Managementul calităţii
 • Tehnologia vinului oțetului și a băuturilor distilate
 • Tehnologia și controlul calității in industria cărnii
 • Utilaje în industria alimentară
 • Tehnologia și controlul calității în industria morăritului și panificației
 • Tehnologia și controlul calității în industria zahărului
 • Principii și metode de conservare a produselor alimentare
 • Tehnica frigului artificial în prelucrarea produselor alimentare
 • Climatizări și instalații de frig
 • Biotehnologii de reciclare a produselor reziduale
 • Tehnologia și controlul calității în industria morăritului și panificației
 • Marketing
 • Economie generală
 • Servicii de catering
 • Automatizarea proceselor în industria alimentară
 • Politici și strategii globale de securitate alimentară
 • Psihologia alimentației umane
 • Management
 • Tehnologii generale în industria alimentară
 • Pregătire proiect diplomă
 • Elaborare proiect diplomă

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Agricole, în Brasov

Facultatea de Alimentaţie şi Turism

Deşi tânără, Facultatea de Alimentaţie şi Turism s-a făcut repede cunoscută prin promovarea unui învăţământ modern şi dinamic, racordat la sistemul internaţional, într-unul din domeniile cele mai atrăgătoare şi mai importante în momentul de faţă: studiul alimentaţiei în armonie cu cel al industriei turismului şi ospitalităţii. Este singura facultate din România care abordează unitar alimentaţia şi turismul într-o viziune inginerească. Concomitent, problematica este studiată şi din perspectiva managementului, îmbinând aspectele tehnice cu cele specifice gospodăririi activităţii, ca şi concept de afacere (inginerie economică), dar și in raport cu natura (ecoturismul etc.).

Calitatea vieţii fiecărei persoane, ca şi întreaga evoluţie a societăţii, depind de starea nutriţiei şi de sănătatea fizică şi psihică a omului. Lumea se confruntă astăzi cu o explozie demografică, concomitent cu o accentuare a deteriorării resurselor agricole şi alimentare la nivelul planetei. Securitatea alimentară, siguranţa alimentului, precum şi dezvoltarea intensivă a turismului reprezintă deci o provocare fără precedent în istorie. De aceea trebuie să fim pregătiţi în secolul al XXI -lea să facem faţă “avalanşei”reprezentate de ridicarea calităţii vieţii, mai precis legate de nevoile cantitative şi calitative alimentare şi nevoilor tot mai mari ale oamenilor de a se reface fizic și psihic rapid şi agreabil prin vacanţe şi călătorii.

Ceea ce îşi propune Facultatea de Alimentaţie şi Turism este schimbarea opticii actuale şi abordarea turismului dincolo de sfera serviciilor şi anume din perspectiva producţiei, a tehnicii, a înlănţuirii de procese şi a creativităţii inginereşti. Sintagma “alimentaţie şi turism” s-a materializat printr-o serie de programe de studii cuprinzătoare pe trunchiul licenţă - masterat - doctorat, aşa încât cadrele didactice universitare care sunt reunite în cadrul facultăţii reprezintă un colectiv multidisciplinar puternic şi divers, alcătuit majoritar din persoane cu experienţă, dar şi dintr-un grup de tineri entuziaşti. Aproape toţi membrii săi au doctoratul în domeniul pe care îl reprezintă.

Str. Castelului nr. 148, Braşov, România

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer