Despre program

Obiectivele educaţionale, formulate din perspectiva formatorului şi rezultate din operaţionalizarea competenţelor de formare, sunt structurate pe trei dimensiuni: cognitive, aplicativ-practice (instrumental-operaţionale) şi de comunicare-relaţionare. Obiectivele cognitive cu care operează programul de studii Exploatări Forestiere sunt: cunoaşterea factorilor abiotici şi biotici care condiţionează cantitativ şi calitativ bioproducţia forestieră (lemnoasă, nelemnoasă şi cinegetică); cunoaşterea cadrului tehnic-instrumental şi a conţinutului operaţional al tehnologiilor de valorificare a resurselor pădurii; cunoaşterea instrumentelor de piaţă care orientează, sub raport economic, desfăşurarea procesului de producţie forestier. Obiectivele aplicative cu care operează programul de studii Exploatări Forestiere sunt: cunoaşterea tehnicilor de întemeiere şi conducere a arboretelor, precum şi de recoltare a biomasei; deprinderea procedurilor şi algoritmilor specifici proiectării, execuţiei şi exploatării instalaţiilor de transport a biomasei lemnoase recoltate.

Domeniu de licenta/master
Silvicultură
Specializare
Exploatări forestiere
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Matematică
 • Biostatistică
 • Geometrie descriptivă si desen tehnic
 • Informatică forestieră
 • Biochimie
 • Pedologie cu elemente de geologie și geomorfologie
 • Soluri și stațiuni forestiere
 • Meteorologie și climatologie forestieră
 • Botanică
 • Topografie-geodezie I
 • Dendrologie I
 • Mecanică și rezistența materialelor
 • Limbi străine (Englezăm franceză
 • germană sau spaniolă)
 • Educație fizică și sport
 • Practică de specialitate I
 • Curs general de mașini
 • Fauna cinegetică
 • salmonicolă și gestionarea populației de interes cinegetic
 • Construcții forestiere
 • Topografie - geodezie II
 • Entomologie forestieră
 • Dendrologie II
 • Management forestier și economie forestieră
 • Împăduriri (Semințe. Pepiniere)
 • Dendrometrie I
 • Ecologie generală și forestieră
 • Produse forestiere I
 • Silvicultură I
 • Limbi străine (Engleză
 • franceză
 • germană sau spaniolă)
 • Practică de specialitate II
 • Educație fizică și sport
 • Amenajarea pădurilor
 • Silvicultură II
 • Produse forestiere II
 • Împăduriri II (Împăduriri și recontrucție ecologică)
 • Tehnologia explotării lemnului I
 • Amenajarea pădurilor II
 • Poduri pentru căile de transport forestier
 • Funiculare forestiere I
 • Drumuri forestiere
 • Mecanizarea exploatărilor forestiere I
 • Opțional I (Cadastru
 • Căi ferate forestiere)
 • Opțional II (Design asistat în inginerie forestieră
 • Dendrometrie II)
 • Opțional III (Maşini pentru construcţii forestiere
 • Utilaje pentru construcţii)
 • Opțional IV (Utilizări electrice în exploatări forestiere
 • Elemente de automatizare în exploatări forestiere)
 • Tehnologia exploatării lemnului II
 • Drumuri forestiere II
 • Mecanizarea exploatărilor forestiere II
 • Prelucrarea lemnului
 • Funiculare forestiere II
 • Știința muncii și ergonomie
 • Drept și legislație forestieră
 • Comerțul produselor forestiere
 • Practică de specialitate IV
 • Cercetare-proiectare (elaborare proiect de diplomă)
 • Opțional V (Construcţii şi amenajări interioare
 • Bazele reparării utilajelor forestiere)
 • Opțional VI (Modelare în silvicultură
 • Managementul firmelor de exploatări
 • transporturi şi construcţii forestiere)
 • Opțional VII (Administraţie silvică
 • Surse alternative de energie în sectorul forestier)
 • Opțional VIII (Comunicare şi relaţii publice
 • Contabilitate)
 • Opțional IX (Fotogrammetrie
 • Documentarea şi prezentarea informaţiei ştiinţifice)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Agricole, în Brasov

Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere

Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere din Braşov a fost înfiinţată în 1948, continuând şi dezvoltând tradiţia învăţământului superior silvic înfiinţat la Bucureşti în 1883. Potrivit ultimei clasificări naţionale, programele de studii din Domeniul Silvicultură de la Facultatea din Braşov se încadrează în categoria de elită (A), din cele cinci categorii valorice: A - cel mai bun, E - cel mai slab. Recunoaşterea pe plan naţional şi internaţional a activităţii prestigioase a profesorilor facultăţii se reflectă şi în faptul că mulţi dintre aceştia au fost aleşi membri ai Academiei de Stiinţe Agricole şi Silvice sau ai unor organizaţii internaţionale de profil.

Str. Șirul Beethoven, nr. 1, Braşov, România

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer