Despre program

Obiectivul general al programului de studii constă în dobândirea calificării de licenţiat în silvicultură, concrecretizată prin dobândirea cunoştinţelor teoretice şi practice legate de gospodărirea pădurilor şi a produselor ei, de dobândire a unor abilităţi cognitive şi practice legate de capacitatea de exprimare şi comunicare profesională prin mijloace scrise şi orale, capacitatea de documetare profesională şi de accesare a informaţiilor silvice dintr-o multitudine de mijloace, inclusiv din date de baze electronice, biblioteci, fişiere etc., capacitatea de a elabora în domeniul silviculturii piese scrise care să sintetizeze informaţii profesionale, piese care să informeze pe linie ierarhică ascendentă şi să îndrume pe linie descendentă, precum şi abilitatea de a elabora studii corespunzător pregătirii, capacitatea de integrare într-o echipă, de a susţine puncte de vedere, de a colabora cu alţi specialişti în mod obiectiv şi corect. Fixarea obiectivelor specifice are la bază o gândire unitară bazată pe următoarele concepte: conceptul viziunii ecosistemice asupra pădurii, conceptul privind nevoia ca orice intervenţie gospodărească, tehnică, în pădure să prezinte şi o componentă ecologică şi de protecţie a mediului, conceptul asigurării funcţiilor multiple ale pădurii, chiar dacă acestea încă nu pot fi exprimate valoric, conceptul pregătirii continue, în trepte (masterat, doctorat), bazat pe aptitudini lingvistice şi de documentare.

Domeniu de licenta/master
Silvicultură
Specializare
Silvicultură
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Matematică
 • Biostatistică
 • Geometrie descriptivă si desen tehnic
 • Informatică forestieră
 • Biochimie
 • Pedologie cu elemente de geologie și geomorfologie
 • Soluri și stațiuni forestiere
 • Meteorologie și climatologie forestieră
 • Botanică
 • Topografie-geodezie I
 • Dendrologie I
 • Mecanică și rezistența materialelor
 • Limbi străine (Englezăm franceză
 • germană sau spaniolă)
 • Educație fizică și sport
 • Practică de specialitate I
 • Curs general de mașini
 • Fauna cinegetică
 • salmonicolă și gestionarea populației de interes cinegetic
 • Construcții forestiere
 • Topografie - geodezie II
 • Entomologie forestieră
 • Dendrologie II
 • Management forestier și economie forestieră
 • Împăduriri I
 • Dendrometrie I
 • Ecologie generală și forestieră
 • Produse forestiere I
 • Silvicultură I
 • Limbi străine (Engleză
 • franceză
 • germană sau spaniolă)
 • Practică de specialitate II
 • Educație fizică și sport
 • Transporturi forestiere
 • Amenajarea pădurilor I
 • Silvicultură II
 • Exploatarea pădurilor I
 • Dendrometrie II
 • Produse forestiere II
 • Fiziologia plantelor
 • Amenajarea pădurilor II
 • Fitopatologie forestieră
 • Corectarea torenților I
 • Mecanizarea lucrărilor silvice I
 • Practică de specialitate III
 • Opțional I (Împăduriri II - Împăduriri şi reconstrucţie ecologică
 • Împăduriri II - Împăduriri şi culturi cu destinaţie specială)
 • Opțional II (Fitogeografie şi fitosociogie
 • Cadastru)
 • Opțional III (Exploatarea pădurilor II
 • Proiectarea şi organizarea exploatării pădurilor)
 • Ameliorații silvice
 • Corectarea torenților II
 • Mecanizarea lucrărilor silvice II
 • Genetică forestieră
 • Creșterea intensivă a salmonizilor
 • Drept și legislație forestieră
 • Comerțul produselor forestiere
 • Fotogrametrie
 • Cercetare-proiectare (elaborare proiect de diplomă)
 • Practică de specialitate
 • Opțional IV (Conservarea biodiversității și arii protejate
 • Modelare în silvicultură)
 • Opțional V (Xilologie
 • Amenajarea spațiilor verzi)
 • Optional VI (Genetică forestieră II
 • Bazele fiziologice ale producției ecosistemelor forestiere)
 • Opțional VII (Contabilitate
 • Administraţie silvică)
 • Opțional VIII (Silvicultură internatională
 • Tehnologia prelucrării lemnului)
 • Opțional IX (Comunicare şi relaţii publice
 • Documentarea și prezentarea informației științifice)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Agricole, în Brasov

Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere

Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere din Braşov a fost înfiinţată în 1948, continuând şi dezvoltând tradiţia învăţământului superior silvic înfiinţat la Bucureşti în 1883. Potrivit ultimei clasificări naţionale, programele de studii din Domeniul Silvicultură de la Facultatea din Braşov se încadrează în categoria de elită (A), din cele cinci categorii valorice: A - cel mai bun, E - cel mai slab. Recunoaşterea pe plan naţional şi internaţional a activităţii prestigioase a profesorilor facultăţii se reflectă şi în faptul că mulţi dintre aceştia au fost aleşi membri ai Academiei de Stiinţe Agricole şi Silvice sau ai unor organizaţii internaţionale de profil.

Str. Șirul Beethoven, nr. 1, Braşov, România

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer