Despre program

În cadrul domeniului silvicultură, care are ca obiect de lucru ecosistemul „pădure” cu o componentă vegetală şi una animală, obiectivele şi profilul de competenţe dezvoltat în concordanţă cu nevoile identificate pe piaţa muncii şi cu cadrul naţional al calificărilor sunt însușite prin cele două trasee opționale:

 • traseul specializare 1 Ameliorarea producţiei ecosistemelor forestiere,
 • traseul specializare 2 Conservarea ecosistemelor forestiere.
Domeniu de licenta/master
Silvicultură
Specializare
Exploatări forestiere
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Microclimatologie forestieră
 • Amenajarea complexă a bazinelor hidrografice
 • Reglementări forestiere si de mediu
 • Managementul integrat al dăunătorilor forestieri
 • Sisteme de informaţii geografice
 • Politică şi strategie forestieră
 • Ecologia şi cenologia plantelor indicatoare
 • Management și antreprenoriat în silvicultură
 • Protecţia pădurilor
 • Aplicaţii complexe ale statisticii matematice în silvicultură
 • Sistemul informaţional în silvicultură
 • Modificări climatice globale şi consecinţele acestora (Traseu 1)
 • Ecofiziologie (Traseu 1)
 • Strategii
 • programe şi metode de ameliorare a arborilor (Traseu 1)
 • Sisteme agrosilvice şi perdele forestiere de protecţie (Traseu 1)
 • Silvicultură specială (Traseu 1)
 • Activitate de cercetare ştiinţifică (Traseu 1)
 • Elaborarea lucrării de disertaţie (Traseu 1)
 • Monitoring și inventar forestier național (Traseu 2)
 • Certificarea managementului forestier (Traseu 2)
 • Dinamica ecosistemelor forestiere (Traseu 2)
 • Evaluarea şi conservarea faunei sălbatice (Traseu 2)
 • Resurse genetice forestiere (Traseu 2)
 • Activitate de cercetare ştiinţifică (Traseu 2)
 • Elaborarea lucrării de disertaţie (Traseu 2)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Agricole, în Brasov

Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere

Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere din Braşov a fost înfiinţată în 1948, continuând şi dezvoltând tradiţia învăţământului superior silvic înfiinţat la Bucureşti în 1883. Potrivit ultimei clasificări naţionale, programele de studii din Domeniul Silvicultură de la Facultatea din Braşov se încadrează în categoria de elită (A), din cele cinci categorii valorice: A - cel mai bun, E - cel mai slab. Recunoaşterea pe plan naţional şi internaţional a activităţii prestigioase a profesorilor facultăţii se reflectă şi în faptul că mulţi dintre aceştia au fost aleşi membri ai Academiei de Stiinţe Agricole şi Silvice sau ai unor organizaţii internaţionale de profil.

Str. Șirul Beethoven, nr. 1, Braşov, România

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer