Despre program

Obiectivul general al programului de studii constă în dobândirea calificării de licenţiat în silvicultură, prin însuşirea unor cunoştinţe teoretice şi practice legate de gospodărirea silvo-cinegetică a pădurilor şi a produselor ei, precum şi dobândirea unor abilităţi cognitive şi practice legate de: capacitatea de exprimare şi comunicare profesională; capacitatea de documetare profesională şi de accesare a informaţiilor silvice şi cinegetice prin mijloace clasice şi moderne; capacitatea de a elabora în domeniul silviculturii materiale care să sintetizeze informaţii profesionale, materiale care să informeze pe linie ierarhică ascendentă şi să îndrume pe linie descendentă, capacitatea de a elabora studii corespunzător pregătirii; capacitatea de lucru în echipă; capacitatea de a susţine argumentat puncte de vedere; capacitatea de a colabora cu alţi specialişti în mod obiectiv şi corect.

Domeniu de licenta/master
Silvicultură
Specializare
Cinegetică
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
4 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Matematică Biostatistică
 • Geometrie descriptivă si desen tehnic
 • Informatică forestieră
 • Biochimie
 • Pedologie cu elemente de geologie și geomorfologie
 • Limbi străine I (Engleză
 • franceză
 • germană sau spaniolă)
 • Soluri și stațiuni forestiere
 • Meteorologie și climatologie forestieră
 • Botanică
 • Topografie- geodezie I
 • Dendrologie I
 • Mecanică și rezistența materialelor
 • Limbi străine II (Engleză
 • franceză
 • germană sau spaniolă)
 • Practica de specialitate I
 • Curs general de mașini
 • Fauna cinegetică
 • salmonicolă și gestionarea populației de interes cinegetic
 • Construcții forestiere
 • Topografie - geodezie II
 • Entomologie forestieră
 • Dendrologie II
 • Limbi străine III (Engleză
 • franceză
 • germană sau spaniolă)
 • Management forestier și economie forestieră
 • Împăduriri I (Semințe. Pepiniere)
 • Dendrometrie I
 • Ecologie generală și forestieră
 • Produse forestiere I
 • Silvicultură I
 • Limbi străine IV (Engleză
 • franceză
 • germană sau spaniolă)
 • Practică de specialitate II
 • Transporturi forestiere
 • Amenajarea pădurilor I
 • Silvicultură II
 • Exploatarea pădurilor I
 • Zoologie I
 • Anatomia vertebratelor
 • Etologie
 • Zoologie II
 • Amenajarea fondurilor de vânătoare I
 • Nutriție animală
 • Practica de specialitate III
 • Opțional I (Istoricul vânătorii
 • Vânătoarea în lume)
 • Opțional II (Împăduriri II – Împăduriri și culturi de interes cinegetic)
 • Opțional III (Conservarea faunei și habitatelor
 • Arii naturale protejate)
 • Opțional IV (Limnologie și ihtiologie
 • Piscicultura în apele de șes)
 • Creșterea intensivă a vânatului
 • Ornitologie
 • Patologia faunei sălbatice
 • Management cinegetic și salmonicol I
 • Amenajarea fondurilor de vânătoare II
 • Creșterea intensivă a salmonizilor
 • Drept și legislație cinegetică
 • Echipament cinegetic și salmonicol
 • Chinologie
 • Management cinegetic și salmonicol II
 • Trofee de vânat
 • Cercetare – proiectare (practică și elaborare proiect de diplomă)
 • Practică de specialitate IV
 • Opțional V (Genetică animală
 • Tehnici de evaluare a vânatului)
 • Opțional VI (Teledetecție
 • Monitoring cinegetic)
 • Opțional VII (Administrarea fondurilor de vânătoare
 • Managementul turistic al fondurilor de vânătoare)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Agricole, în Brasov

Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere

Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere din Braşov a fost înfiinţată în 1948, continuând şi dezvoltând tradiţia învăţământului superior silvic înfiinţat la Bucureşti în 1883. Potrivit ultimei clasificări naţionale, programele de studii din Domeniul Silvicultură de la Facultatea din Braşov se încadrează în categoria de elită (A), din cele cinci categorii valorice: A - cel mai bun, E - cel mai slab. Recunoaşterea pe plan naţional şi internaţional a activităţii prestigioase a profesorilor facultăţii se reflectă şi în faptul că mulţi dintre aceştia au fost aleşi membri ai Academiei de Stiinţe Agricole şi Silvice sau ai unor organizaţii internaţionale de profil.

Str. Șirul Beethoven, nr. 1, Braşov, România

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer