Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene

Despre program

Programul de studii are ca misiune formarea de specialişti în sfera evaluării politicilor și programelor publice europene, care să aibă capacitatea de înţelegere şi comunicare cu persoane aparţinând diferitelor culturi, să poată conduce şi organiza echipe internaţionale, să aibă abilităţi de gestionare a situaţiilor obişnuite sau excepţionale specifice domeniului evaluării politicilor și programelor publice europene.

Principalele obiective ale programului de masterat sunt:

 • oferirea unui cadru academic propice însuşirii principalelor concepte teoretice referitoare la înfăptuirea și evaluarea politicilor și programelor publice europene;
 • prezentarea teoretică dar şi practică a unui pachet de informaţii referitoare la principalele etape, paradigme și instrumente ale construcției europene din perspectiva înfăptuirii politicilor publice;
 • dezvoltarea unor abilități privind înțelegerea principalelor cadre teoretice și a metodelor de luare a deciziei în evaluarea politicilor și programelor publice europene ;
 • dezvoltarea accentuată a componentei pragmatice în pregătirea studenţilor, prin cursuri referitoare la management public, leadership politic, organisme și instituții de evaluare, audit și evaluare economică, evaluarea proiectelor, standarde, metode și modele de evaluare a politicilor și programelor publice europene;
 • asigurarea de competenţelor generale şi specifice, astfel încât să se ofere studenţilor posibilităţi multiple de inserţie în muncă după absolvirea facultăţii, în domeniul administraţiei publice la nivel local, naţional, regional, european sau internaţional, precum şi posibilitatea de continuare a instruirii prin parcurgerea studiilor universitare de doctorat;
 • formarea studenţilor într-un spirit comunicativ, datorită unei susţinute pregătiri în tehnici de comunicare și limbaj tehnic utilizat în evaluarea politicilor și programelor publice europene;
 • pregătirea consolidată a studenţilor în domeniul evaluării de politici și programe publice prin cursuri referitoare la domeniile în care UE elaborează politici și program;
 • formarea de specialişti competenţi în înţelegerea problematicii UE, capabili să se integreze în echipe multiculturale de evaluare de proiecte cu componentă europeană.
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Metode şi tehnici de evaluare şi cercetare. Statistica socială
 • Politici UE. Sisteme şi metode de evaluare ale UE
 • Analiza politicilor publice
 • Teorii ale evaluării politicilor şi programelor publice
 • Practică de specialitate
 • Actori cheie în politica UE: cetăţeni
 • grupuri de interese
 • partide politice
 • Leadership politic şi cultură decizională
 • Management internaţional. Evaluarea instituţiilor şi organizaţiilor
 • Calitatea în evaluare. Standardele evaluării
 • Stabilirea agendei
 • luarea deciziilor şi implementarea politicilor şi programelor europene
 • Organisme şi instituţii de evaluare a politicilor şi programelor
 • Politica de afaceri interne
 • justiţie şi drepturile cetăţenilor
 • Evaluarea politicilor sectoriale ale UE
 • Comunicare în evaluarea programelor şi politicilor publice
 • Managementul fondurilor europene. Evaluarea proiectelor
 • Cooperare transfrontalieră. Metodologia evaluării
 • Practică de specialitate (I)
 • Elemente de audit şi metode de evaluare economică a politicilor şi programelor europene
 • Evaluarea competenţelor
 • Politici de dezvoltare regională. Practici în evaluare
 • Politici sociale şi reevaluarea sistemelor de asigurări sociale
 • Managementul public şi guvernare
 • Elaborarea şi susţinerea lucrării de disertaţie
 • Limbajul comunicării europene
 • Limbajul tehnic utilizat în evaluarea politicilor şi programelor europene

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Politice și Comunicare, în Oradea

Facultatea de Istorie

Facultatea de Istorie pregăteşte specialişti cu înaltă calificare pentru învăţământul şi cercetarea istorică din România. Istoria se numără printre cele mai vechi discipline din învăţământul superior românesc din Principate. În Moldova, ea figurează în programa Seminarului de la Socola (Iaşi) încă din 1808. La Academia Mihăileană ia naştere cea dintâi Catedră de istoria românilor, al cărei prim reprezentant a fost, între anii 1843-1844, Mihail Kogălniceanu. După fondarea Universităţii din Iaşi (la 26 octombrie 1860), istoria a fost predată timp de mai multe decenii în cadrul Facultăţii de Filosofie şi Litere, apoi ca parte a Facultăţii de Istorie – Geografie şi, ulterior, a Facultăţii de Istorie – Filosofie, sfârşind prin a se individualiza, în ianuarie 1990, în cadrul Facultăţii de Istorie.

Principalele domenii de cercetare sunt: istoria universală (domeniu prin care se este continuată o tradiţie care datează încă de la fondarea Facultăţii), arheologia preistorică şi antică (domeniu în care s-a format o adevărată şcoală, cu recunoaştere naţională şi internaţională), editarea izvoarelor Evului Mediu românesc, genealogia istorică, fenomene şi evenimente importante ale istoriei moderne şi contemporane. În acelaşi timp, în ultimii ani, s-au conturat direcţii noi, consensuale cu cele mai recente evoluţii istoriografice: istoria socială şi a mentalului colectiv, istoria culturii şi a ideilor etc.

Resurse şi facilităţi: Laborator de arheologie, înzestrat cu posibilităţi de restaurare a materialului şi cu o expoziţie permanentă. Bibliotecă de specialitate, cu un fond de aproximativ 33.500 titluri/carte în 36.000 volume şi 394 titluri/periodice româneşti şi străine. Bibliotecă specială, organizată în cadrul Catedrei de Istorie contemporană. Biblioteca de Istorie se află în Complexul Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 14, 700483, Iaşi, Telefon: 0232 20 1663.

Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România

Informatii despre Universitatea din Oradea

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer