Despre program

Incepând cu anul universitar 2002-2003, s-au pus bazele Facultăţii de Stiinţe Politice şi Stiinţele Comunicării, cu două specializări, ambele acreditate: Stiinţe Politice şi Jurnalism. Planul de invăţământ cuprinde pentru fiecare an discipline fundamentale obligatorii, discipline opţionale şi discipline facultative, asigurând o bună pregătire a studenţilor. Obiectivele facultăţii constau în formarea de specialişti în analiza fenomenului politic, a comunicării, precum şi jurnalişti pentru presa scrisă, radio, televiziune şi multimedia. Facultatea a adoptat Sistemul European al Creditelor Transferabile (ECTS), studenţii având astfel posibilitatea de a-şi continua studiile şi în universităţi din strainatate. Cursurile vizează pregătirea studenţilor în domenii cum ar fi: politologia, relaţii şi organizaţii internaţionale, diplomaţie, filosofie, etică şi deontologie, tehnici de comunicare, ideologii şi istoria doctrinelor politice, drept internaţional, iar în ceea ce priveşte jurnalismul, teoria şi practica mass-media, specii ale jurnalismului, tipologia jurnalismului, deontologie, istoria presei etc. Finalizarea studiilor se face printr-un examen de licenţă, absolvenţii obţinând Diplomă de Licenţă. Absolvenţii vor obtine calificari pentru următoarele tipuri de cariere: analist politic; jurnalist; profesor (stiinţe politice, jurnalism, educaţie civică); consilier politic pentru instituţii publice locale şi centrale, partide politice, organizaţii nonguvernamentale, mass-media, cercetător în stiinţe politice.

Domeniu de licenta/master
Ştiinţe ale comunicării
Specializare
Jurnalism
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Introducere în sistemul mass-media
 • Genurile presei. Presă scrisă
 • Fundamente ale Ştiinţelor Comunicării
 • Limbajul jurnalistic
 • Limba Engleză I
 • Practică de specialitate I
 • Filosofie generală
 • Stat de drept şi constituţionalism
 • Introducere în Relaţii Publice
 • Genurile presei. Radio
 • Tehnici de colectare şi verificare a informaţiilor
 • Introducere în publicitate
 • Istoria integrării europene
 • Identitate
 • participare şi democraţie în Uniunea Europeană
 • Genurile presei. Televiziune
 • Conceperea şi elaborarea produsului mediatic în Radio
 • Concepte şi metode de cercetare în ştiinţele sociale şi politice
 • Tehnici de redactare
 • Limba Engleză III
 • Informatică I
 • Administraţie publică
 • Scriere academică
 • Conceperea şi elaborarea produsului mediatic în Televiziune
 • Multimedia
 • Istoria presei
 • Fotojurnalism
 • Limba Engleză IV: EU Polity and Policies
 • Comunicare politică
 • Introducere în semiotică
 • Conceperea şi elaborarea ziarului. Secretariat de redacţie
 • Producţia emisiunii informative în Radio
 • Jurnalism de investigaţie
 • Dreptul comunicării
 • Presa locală
 • Drepturile omului
 • Comunism şi tranziţie
 • Producţia emisiunii informative în Televiziune
 • Publicistica de agenţie
 • Etica şi deontologie profesională
 • Managementul instituţiilor media
 • Elaborarea lucrarii de licenta
 • Jurnalism tematic
 • Publicitate comercială

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Politice și Comunicare, în Oradea

Facultatea de Istorie

Facultatea de Istorie pregăteşte specialişti cu înaltă calificare pentru învăţământul şi cercetarea istorică din România. Istoria se numără printre cele mai vechi discipline din învăţământul superior românesc din Principate. În Moldova, ea figurează în programa Seminarului de la Socola (Iaşi) încă din 1808. La Academia Mihăileană ia naştere cea dintâi Catedră de istoria românilor, al cărei prim reprezentant a fost, între anii 1843-1844, Mihail Kogălniceanu. După fondarea Universităţii din Iaşi (la 26 octombrie 1860), istoria a fost predată timp de mai multe decenii în cadrul Facultăţii de Filosofie şi Litere, apoi ca parte a Facultăţii de Istorie – Geografie şi, ulterior, a Facultăţii de Istorie – Filosofie, sfârşind prin a se individualiza, în ianuarie 1990, în cadrul Facultăţii de Istorie.

Principalele domenii de cercetare sunt: istoria universală (domeniu prin care se este continuată o tradiţie care datează încă de la fondarea Facultăţii), arheologia preistorică şi antică (domeniu în care s-a format o adevărată şcoală, cu recunoaştere naţională şi internaţională), editarea izvoarelor Evului Mediu românesc, genealogia istorică, fenomene şi evenimente importante ale istoriei moderne şi contemporane. În acelaşi timp, în ultimii ani, s-au conturat direcţii noi, consensuale cu cele mai recente evoluţii istoriografice: istoria socială şi a mentalului colectiv, istoria culturii şi a ideilor etc.

Resurse şi facilităţi: Laborator de arheologie, înzestrat cu posibilităţi de restaurare a materialului şi cu o expoziţie permanentă. Bibliotecă de specialitate, cu un fond de aproximativ 33.500 titluri/carte în 36.000 volume şi 394 titluri/periodice româneşti şi străine. Bibliotecă specială, organizată în cadrul Catedrei de Istorie contemporană. Biblioteca de Istorie se află în Complexul Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 14, 700483, Iaşi, Telefon: 0232 20 1663.

Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România

Informatii despre Universitatea din Oradea

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer