Comunicare şi relaţii publice

Despre program

Cea mai nouă specializare a Facultății, care face parte din domeniul atât de actual și de necesar al științelor comunicării, programul de studii Comunicare și Relații Publice își propune să formeze studenţii într-un spirit comunicativ, dinamic, învâțându-i cum să comunice eficient și cum să creeze și să mențină relații benefice între o companie și publicurile sale. Specializarea, gestionată de Departamentele de Relații Internaționale și Studii Europene și de Științe Politice, a fost înființată și autorizată în anul 2014, urmând să înceapă înscrierile în luna iulie a acestui an. Specializarea urmărește dezvoltarea accentuată a componentei pragmatice în pregătirea studenţilor, prin cursuri referitoare la comunicare internă și externă, funcționarea mass-media și tehnici de comunicare cu presa, tehnici de publicitate și de relații publice, managementul resurselor umane, instituții politice, dialog intercultural, comunicare în afaceri, comunicarea politicilor europene, marketing, secretariat și asistență managerială sau protocol instituțional. De aceea, la sfârșitul celor trei ani de studiu, studenții vor avea competențe și abilități legate de: utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare, identificarea şi utilizarea strategiilor şi tehnicilor de comunicare în procesul de relaţii publice, realizarea şi promovarea unui produs de relaţii publice, asistenţă de specialitate în gestionarea comunicării de afaceri, a comunicării cu presa, a comunicării de criză şi/sau în medierea conflictelor de comunicare. În același timp, programul Comunicare și Relații Publice oferă studenților o pregătire consolidată în domeniul limbilor străine şi al noilor tehnici de comunicare, ceea ce le permite construirea unei cariere în domeniile public sau privat (mass-media, business, administrație, diplomație, non-guvernamental), la nivel local, național, regional, european sau internaţional. Pe parcursul celor trei ani de studiu, studenţii noștri beneficiază de posibilitatea de a obţine burse Erasmus de studiu – care contribuie la completarea cunoştinţelor profesionale – sau de plasament – pentru îmbunătăţirea abilităţilor practice, în peste 60 de universităţi de prestigiu din Belgia, Cehia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Marea Britanie, Polonia, Portugalia, Slovenia, Spania, Ungaria. Pregătirea practică este completată de stagiile efectuate în cadrul firmelor și instituţiilor locale a căror activitate este compatibilă cu domeniul Comunicării și Relațiilor Publice (Firme private, Mass-media locală și regională, Consiliul Judeţean Bihor, Consiliul Local Oradea, Primăria Municipiului Oradea, Asociaţia Zona Metropolitană Oradea, Consiliul Local al IMM-urilor Oradea, Centrul de Informare şi Consultanţă Europeană). Absolvenții noștri se pot angaja în cadrul firmelor private, agențiilor de publicitate sau în cadrul instituţiilor administraţiei publice locale şi centrale, exercitând atribuţii de consilier de imagine, purtător de cuvânt, specialist în comunicare internă sau externă, mediator, organizator de campanii în domeniul relațiilor publice (PR) (PR instituţional, PR politic, PR-produs, PR-ONG, PR cultural, PR sportiv).

Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Autorizat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Introducere în sistemul mass-media
 • Fundamente ale științelor comunicării
 • Introducere în științe sociale
 • Tehnici de redactare
 • Informatică
 • Limba engleză în comunicare și relații publice
 • Practică de specialitate
 • Aplicaţie de teren
 • Introducere în relații publice
 • Introducere în publicitate
 • Comunicarea cu presa
 • Comunicare internă
 • Discipline opționale (Limba franceză/germană/italiană/spaniolă în comunicare și relații publice
 • Istorie politică modernă și contemporană
 • Instituții politice
 • Tehnici de colectare și verificare a informațiilor)
 • Discipline complementare (Educaţie fizică)
 • Concepte și metode de cercetare în științele sociale și politice
 • Editare în limbaje specializate
 • Elaborarea materialelor de relații publice
 • Scriere academică
 • Cultură și civilizație britanică
 • Practică de specialitate
 • Dreptul comunicării
 • Etică și deontologie profesională
 • Comunicare politică
 • Elaborarea unui produs de RP cu ajutorul calculatorului
 • Aplicație de teren
 • Discipline opţionale (Dialog intercultural la frontiera UE
 • Comunicarea politicilor europene
 • Cultură și civilizație franceză/italiană/germană/spaniolă
 • Marketing relațional
 • Secretariat și asistență managerială)
 • Discipline complementare (Educație fizică)
 • Relații publice și comunicare în afaceri
 • Partide politice
 • Comunicarea externă
 • Managementul proiectelor
 • Managementul relațiilor publice
 • Limba engleză aplicată în sfera publică
 • Practică de specialitate
 • Campanii de relații publice
 • Tehnica discursului public
 • Multimedia
 • Semiotică,
 • Gestiunea resurselor umane
 • Elaborarea unui produs de relaţii publice cu ajutorul mijloacelor audio video
 • Practică de specialitate pe domeniul lucrării de licență
 • Discipline opţionale (Protocol instituțional
 • Securitatea informației și comunicării
 • Comunicarea în situații de criză
 • Limba franceză/italiană/germană/spaniolă aplicată în sfera publică
 • Dreptul Uniunii Europene și dreptul frontierei
 • Drepturile omului
 • Presa și actualitatea
 • Filozofia comunicării)
 • Discipline facultative (Cetățenie și identitate europeană
 • Istoria minorităților în Europa
 • Politici comparate)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Politice și Comunicare, în Oradea

Facultatea de Istorie

Facultatea de Istorie pregăteşte specialişti cu înaltă calificare pentru învăţământul şi cercetarea istorică din România. Istoria se numără printre cele mai vechi discipline din învăţământul superior românesc din Principate. În Moldova, ea figurează în programa Seminarului de la Socola (Iaşi) încă din 1808. La Academia Mihăileană ia naştere cea dintâi Catedră de istoria românilor, al cărei prim reprezentant a fost, între anii 1843-1844, Mihail Kogălniceanu. După fondarea Universităţii din Iaşi (la 26 octombrie 1860), istoria a fost predată timp de mai multe decenii în cadrul Facultăţii de Filosofie şi Litere, apoi ca parte a Facultăţii de Istorie – Geografie şi, ulterior, a Facultăţii de Istorie – Filosofie, sfârşind prin a se individualiza, în ianuarie 1990, în cadrul Facultăţii de Istorie.

Principalele domenii de cercetare sunt: istoria universală (domeniu prin care se este continuată o tradiţie care datează încă de la fondarea Facultăţii), arheologia preistorică şi antică (domeniu în care s-a format o adevărată şcoală, cu recunoaştere naţională şi internaţională), editarea izvoarelor Evului Mediu românesc, genealogia istorică, fenomene şi evenimente importante ale istoriei moderne şi contemporane. În acelaşi timp, în ultimii ani, s-au conturat direcţii noi, consensuale cu cele mai recente evoluţii istoriografice: istoria socială şi a mentalului colectiv, istoria culturii şi a ideilor etc.

Resurse şi facilităţi: Laborator de arheologie, înzestrat cu posibilităţi de restaurare a materialului şi cu o expoziţie permanentă. Bibliotecă de specialitate, cu un fond de aproximativ 33.500 titluri/carte în 36.000 volume şi 394 titluri/periodice româneşti şi străine. Bibliotecă specială, organizată în cadrul Catedrei de Istorie contemporană. Biblioteca de Istorie se află în Complexul Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 14, 700483, Iaşi, Telefon: 0232 20 1663.

Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România

Informatii despre Universitatea din Oradea

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer