Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară)

Despre program

Prin studii de nivel de licență în domeniul Științe ale educației, specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar își propune să dezvolte viitorilor absolvenți un set de competențe științifice, practic-acționale, relațional valorice care să le permită desfășurarea la nivel superior a procesului educațional specific ciclurilor preșcolar și școlar-primar: cunoștințe ample despre activitatea de predare-învățare, validate de cercetare, un bogat repertoriu de activități practice și de cercetare a fenomenelor educaționale, un sistem de atitudini care să favorizeze autonomia în câmp didactic, adoptarea unor transformări și prelucrări ale cunoútințelor și practicilor educaționale, adaptarea acestora la cazuri individuale, inovarea pe tărâm educațional prin valorificarea rezultatelor cercetării psihopedagogice.

Limba de predare
Maghiara
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Fundamentele psihologiei (Introducere în psihologie)
 • Psihologia educației
 • Fundamentele psihopedagogiei speciale
 • Teoria și metodologia curriculumului
 • Limba maghiară I
 • Tehnologii informaționale și de comunicare în științele educației. Aplicații pe calculator
 • Practică pedagogică de sensibilizare profesională în învățământul preșcolar
 • Limba străină I (franceză
 • engleză)
 • Educație fizică I
 • Psihologia vârstelor (Psihologia copilului)
 • Teoria și metodologia instruirii
 • Fundamentele pedagogiei
 • Psihologia personalității
 • Limba maghiară II
 • Practică pedagogică de sensibilizare profesională în învățământul primar
 • Limba străină II (franceză
 • engleză)
 • Educație fizică II
 • Teoria și practica evaluării
 • Pedagogia învățământului preșcolar
 • Managementul instituțiilor școlare
 • Aritmetică
 • Didactica limbii și literaturii maghiare si a act. de educare a limbajului în limba maghiară
 • Didactica educației plastice pentru învățământul primar și preșcolar
 • Practica pedagogică în învățământul primar
 • Opțional I (Metode și tehnici de dezvoltare a gândirii critice
 • Cunoașterea psihopedagogică a copilului)
 • Opțional II (Învățarea prin cooperare
 • Teoria educației. Noile educații)
 • Opțional III (Limbi străine III – franceză
 • engleză)
 • Educație fizică III
 • Metodologia cercetării psihopedagogice
 • Literatura maghiară și literatura pentru copii (1)
 • Didactica matematicii în învățământul primar și preșcolar
 • Didactica limbii și literaturii române și a activităților de educare a limbajului în limba română
 • Practica pedagogică în învățământul preșcolar
 • Opțional IV (Lectura și teatrul pentru copii
 • Muzica - ansamblu coral I)
 • Opțional V (Limbi străine – franceză
 • engleză IV)
 • Opțional VI (Probleme actuale ale ortografiei limbii române/maghiare
 • Scriere și caligrafie)
 • Educație fizică IV
 • Psihopedagogia copilului cu dificultăți de învățare
 • Managementul clasei/ grupei
 • Literatura maghiară și literatura pentru copii (2)
 • Geografia și didactica geografiei în învățământul primar
 • Istoria și didactica istoriei în învățământul primar
 • Metode și tehnici de prelucrare a datelor în științele educației
 • Practica pedagogică (I)
 • Opțional VII (Managementul proiectelor în educăție
 • Etică și deontologie pedagogică)
 • Opțional VIII (Studiul instrumentelor muzicale în învățământul primar și preșcolar
 • Consiliere psihopedagogică)
 • Psihopedagogia jocului
 • Didactica cunoașterii mediului în învățământul primar și preșcolar
 • Didactica activităților practice în învățământul primar si preșcolar
 • Educație psihomotrică/ educație fizică și didactică în învățământul primar și preșcolar
 • Didactica muzicii în învățământul primar și preșcolar
 • Didactica activităților civice în învățământul primar și preșcolar
 • Istoria pedagogiei
 • Practica pedagogică II
 • Psihopedagogia supradotaților
 • Educație integrată
 • Instruirea asistată de calculator

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Politice și Comunicare, în Oradea

Facultatea de Ştiinţe Socio – Umane

Cel mai important obiectiv pe care şi-l propune Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane este de a asigura absolvenţilor săi o instruire superioară, atât în domeniul clasic al ştiinţelor umaniste, cât şi în cel modern al ştiinţelor sociale. Datoria noastră este aceea de a încuraja prin intermediul programelor de studiu atât adâncirea identităţii naţionale, cât şi cunoaşterea unor culturi străine, astfel încât prin asimilarea cunoştinţelor, studenţii noştri să devină intelectuali toleranţi, deschişi şi cu o gândire critică.

str. Primăriei, nr. 36, Oradea, 410209

Informatii despre Universitatea din Oradea

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea din Oradea
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer