Despre program

Programul de studiu din cadrul specializării presupune o pregătire temeinică în perspectiva cunoaşterii fenomenului artistic şi propune trei direcţii principale de explorare în domeniul artei decorative în ceramică: sculptural – artistică, ambiental – decorativă şi funcţională de produs unicat-serie, acestea permiţând absolvenţilor o calificare profesională şi încadrarea lor rapidă în mediul social. Obiectele ceramice cu vocaţie sculpturală prezintă un aliaj între o concepţie de avangardă, încorporând organic câştigurile sculpturii şi picturii moderne. Materia amorfă de lucru în modelaj, oferă posibilitatea de a o vitaliza într-un mod personal, experimentând sau sfidând tehnologia tradiţională, astfel transformând-o într-o formă de expresie artistică. Abstragerea din tradiţionalul funcţional a unei forme arhetipale şi crearea unei relaţii între formă, semnificaţie şi funcţie cu valenţe estetice este de asemenea prioritar în acest domeniu. De asemenea, delimitările dintre arta utilitară şi arta înaltă pot deveni destul de vagi într-un asemenea context. Prin acumularea cunoştinţelor teoretice şi practice, absolvenţii vor fi pregătiţi să răspundă nevoilor estetice şi artistice ale societăţii contemporane devenind specialişti de competenţă în domeniul educaţiei, cercetării, profesionişti în domeniul designului de obiect utilitar-artistic sau a creaţiei de obiect ambiental. Specializarea Artă Decorativă susţine dezvoltarea proiectelor scopul dezvoltării capacităţii de a practica, a cerceta şi a experimenta potenţialul creator al materialului ceramic, de asemenea, valorificând cele mai diverse materiale şi tehnici în scopul deschiderii a noi direcţii de afirmare creative.

Domeniu
Arte
Domeniu de licenta/master
Arte vizuale
Specializare
Arte decorative
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Autorizat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Istoria artei
 • Anatomie artistică
 • Studiul desenului
 • Studiul culorii
 • Bazele compoziției
 • Istoria artelor decorative
 • Compozitie design textil
 • Matriale
 • procese și tehnici textile
 • Tehnici si tehnologii textile
 • Design de obiect accesorii si jucarii textile
 • Compozitie ceramica
 • Materiale și tehnologii în ceramică dc
 • Bazele proiectării pentru ceramică
 • Creatie si design de obiect ceramic
 • Compozitie design de bijuterie
 • Modelare prezentare cad
 • Desen tehnic
 • Bazele fotografiei si tehnicile foto
 • Limba straina (complementar)
 • Educație fizică şi sport (complementar)
 • Voluntariat (facultativ)
 • Scriere academica (facultativ)
 • Fotografie obiect (facultativ)
 • Limba straina (complementar)
 • Educație fizică şi sport (complementar)
 • Voluntariat (facultativ)
 • Scriere academica (facultativ)
 • Voluntariat (facultativ)
 • Discipline complementare opționale (complementar)
 • Discipline complementare opționale (complementar)
 • Istoria artei
 • Procesarea imaginii pe calculator
 • Optional 1 din 2
 • Stil și ornamentică
 • Tehnologii aplicate
 • Compozitie design textil
 • Materiale
 • procese și tehnici textile
 • Imprimari textile
 • Design de obiect accesorii si jucarii textile
 • Discipline de specialitate directie de studiu design ceramic
 • Compozitie ceramica
 • Materiale și tehnologii în ceramică
 • Obiecte si structuri ambientale
 • Creatie si design de obiect ceramic
 • Discipline de specialitate directie de studiu design de bijuterie
 • Compozitie design de bijuterie
 • Modelare prezentare cad
 • Bijuterie – procese de fabricatie
 • Bazele fotografiei si tehnicile foto
 • Stagiu de practica
 • Istoria artei
 • Estetica artelor vizuale
 • Perspectiva
 • geometrie descriptiva
 • Marketing și management
 • Atelier experimental
 • Compozitie design textil
 • Matriale
 • procese și tehnici textile
 • Imprimari textile
 • Discipline de specialitate directie de studiu design ceramic
 • Compozitie ceramica
 • Materiale și tehnologii în ceramică
 • Obiecte si structuri ambientale
 • Discipline de specialitate directie de studiu design de bijuterie
 • Compozitie design de bijuterie
 • Modelare prezentare cad
 • Bijuterie – procese de fabricatie
 • Discipline de specialitate directie de studiu design textil
 • design ceramic
 • metal-design de bijuterie
 • Metodologia cercetatii pentru elaborarea lucrarii de licenta

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Arte, în Timisoara

Facultatea de Arte şi Design

Oferta curriculară pe care Facultatea de Arte şi Design o pune astăzi la dispoziţia studenţilor are în vedere cele trei paliere de studii universitare ce întrunesc cerinţele planului strategic al Programului de educaţie permanentă Bologna: studiile de licenţă (şase semestre), studiile masterale (patru semestre) şi studiile doctorale (şase semestre). Programele instituţionale de pregătire, cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică, acoperă aria largă a domeniului artelor vizuale, prin complexitate, flexibilitate şi interdisciplinaritate, fiind acreditate în prezent 11 programe de licenţă, 11 programe de nivel master şi două tipuri de doctorat în arte plastice şi decorative: profesional şi ştiinţific.

Cercetarea fundamentală şi creaţia artistică pun în discuţie conceptele majore ale artelor vizuale pornind de la principiile, teoriile şi formele de artă consacrate şi reevaluează condiţia acestora în contextul actual al manifestrilor şi expresiilor artistice. Studenţii au posibilitatea de a opta, într-un sistem modular, pentru disciplinele de specialitate şi complementare care corespund cel mai bine propriilor motivaţii şi căutări, alcătuindu-şi un traseu individual de pregătire.Valoarea acestor programe şi teme de pregătire se regăseşte în lucrările-studiu sau experiment ale studenţilor, în cele de licenţă şi dizertaţie sau în programele de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică doctorale, fiind legitimate de performanţele profesionale ale absolvenţilor distinşi cu premii în competiţii de profil, naţionale şi internaţionale.

Informatii despre Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer