Despre program

Programul de licenţă Istoria şi Teoria Artei este integrat într-un cadru instituţional puternic, cu tradiţie şi riguros organizat, căci Facultatea de Arte este parte integrantă din Universitatea de Vest ce cuprinde încă zece facultăţi. În societatea contemporană, din ce în ce mai specializată şi profesionalizată, dominată de conceptualism, necesitatea unei formaţii cu caracter teoretic este imperioasă. Astfel, pregătirea unor specialişti în istoria artei, în teorie şi critică de artă oferă o semnificativă diversitate în cadrul Facultăţii de Arte. Cei care studiază la această secţie vor fi pregătiţi pentru cunoaşterea, studierea aprofundată şi temeinică a fenomenului artistic de-a lungul timpului, dar şi a celui contemporan. Specializarea Istoria şi Teoria Artei are ca finalitate pregătirea viitoarelor generaţii de teoreticieni ai artei, de muzeologi şi de istorici de artă capabili să răspundă nevoilor vitale estetice şi vizuale ale societăţii. Astfel, cele două rute în cadrul acestei specializări: Teoria artei şi Mediaţie artistică precum şi Istoria artei şi Muzeologie, răspund perfect cerinţelor societăţii culturale europene. Studiile de istoria artei sunt orientate către fenomenul artistic universal, dar şi al celui românesc în contexte internaţional. Ca urmare, tinerii absolvenţi pot dezvolta o carieră de istorici de artă, cercetători şi muzeografi, studiind patrimoniul muzeal; ei pot deveni de asemenea critici de artă, teoreticieni, curatori şi manageri de proiecte artistice şi culturale, atunci când interesul celor care studiază se îndreaptă spre fenomenul artei contemporane. La absolvire, ei pot deveni jurnalişti culturali şi operatori media, pot dobândi practică editorială, în cazul în care se vor dedica mass-mediei sau activităţilor editoriale. Ei vor putea fi pregătiţi specialişti competenţi care să poată susţine crearea unui fond teoretic prin studii şi cărţi de specialitate, monografii ale artiştilor sau lucrări de sinteză. Pregătirea de care vor beneficia îi va face apţi să se lanseze în programe naţionale şi internaţionale de cercetare, să elaboreze lucrări cu caracter analitic sau de sinteză. Toate aceste mijloace teoretice vor avea o convergenţă coerentă în construirea unor strategii adecvate, reflectate de parcurgerea Teoriei artei precum şi a Istoriei artei, a Criticii de artă, a Hermeneuticii artelor vizuale, precum şi a Esteticii aplicate artelor plastice, a Muzeologiei, a Teoriilor şi practicilor curatoriale, în forme ce vor avea în vedere multiplele perspective posibile: istorică, tematică, de întâmpinare, de evaluare, etc. Multitudinea de metode, de perspective de abordare teoretică se cere circumscrisă procesului de valorificare a patrimoniului cultural şi artistic, proces care trebuie mereu înnoit cu noi evaluări, cu noi exegeze, cu noi interpretări, cu noi unghiuri de înţelegere. Studenţii acestor specializări pot frecventa de asemenea modulul pedagogic, a cărui parcurgere le asigură posibilitatea de a îmbrăţişa, după absolvire, profesia didactică.

Domeniu
Arte
Domeniu de licenta/master
Arhitectură
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Filosofie
 • Istoria artei universale
 • Istoria artei romanesti
 • Arta si cultura vizuala
 • Studiul imaginii
 • Arta si experiment
 • Metodologia de analiza si elaborare textuala
 • Abordari sociologice ale artelor vizuale
 • Metodologia cercetarii si documentarii pentru lucr. De licenta
 • Practica de specialitate
 • Disciplină complementară
 • Voluntariat (facultativ)
 • Ed.fizică (complementar)
 • Voluntariat (facultativ)
 • Crochiuri (facultativ)
 • Scriere academică (facultativ)
 • Istoria artei
 • Design vestimentar Compoziție
 • Istoria costumului
 • Materiale
 • procese
 • tehnici aplicative
 • Croi și construcția tiparului
 • Bazele proiectării produsului vestimentar de serie
 • Accesorii vestimentare
 • Explorări creative in material textil
 • Ilustrație de modă
 • Imprimări textile
 • Stagiu de practică
 • Limba straină (complementar)
 • Disciplină complementară opțională
 • Educație fizică (complementar)
 • Voluntariat (facultativ)
 • Crochiuri (facultativ)
 • Scriere academică (facultativ)
 • Bazele fotografiei si tehnicile foto (facultativ)
 • Istoria artei
 • Estetica artelor vizuale
 • Perspectivă și geometrie descriptivă
 • Design vestimentar Compoziție
 • Teoria Modei
 • Bazele proiectării produsului vestimentar de serie
 • Accesorii vestimentare
 • Metodologia elaborării lucrării de licență
 • Imagine de modă
 • Tehnici avansate de transpunere pentru lucrarea de licență
 • Arta si noile media
 • Marketing si management
 • Comunicatii vizuale
 • Discipline complementare opționale Voluntariat (facultativ)
 • Scriere academică (facultativ)
 • Istoria artei
 • Anatomie artistică
 • Procesarea imaginii pe calculator
 • Studiul desenului pt design vestimentar
 • Studiul culorii pt design vestimentar
 • Design vestimentar –Compoziție Bazele compoziției
 • Istoria costumului
 • Materiale
 • procese
 • tehnici aplicative
 • Croi și construcția tiparului
 • Limba straină (complementar)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Arte, în Timisoara

Facultatea de Arte şi Design

Oferta curriculară pe care Facultatea de Arte şi Design o pune astăzi la dispoziţia studenţilor are în vedere cele trei paliere de studii universitare ce întrunesc cerinţele planului strategic al Programului de educaţie permanentă Bologna: studiile de licenţă (şase semestre), studiile masterale (patru semestre) şi studiile doctorale (şase semestre). Programele instituţionale de pregătire, cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică, acoperă aria largă a domeniului artelor vizuale, prin complexitate, flexibilitate şi interdisciplinaritate, fiind acreditate în prezent 11 programe de licenţă, 11 programe de nivel master şi două tipuri de doctorat în arte plastice şi decorative: profesional şi ştiinţific.

Cercetarea fundamentală şi creaţia artistică pun în discuţie conceptele majore ale artelor vizuale pornind de la principiile, teoriile şi formele de artă consacrate şi reevaluează condiţia acestora în contextul actual al manifestrilor şi expresiilor artistice. Studenţii au posibilitatea de a opta, într-un sistem modular, pentru disciplinele de specialitate şi complementare care corespund cel mai bine propriilor motivaţii şi căutări, alcătuindu-şi un traseu individual de pregătire.Valoarea acestor programe şi teme de pregătire se regăseşte în lucrările-studiu sau experiment ale studenţilor, în cele de licenţă şi dizertaţie sau în programele de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică doctorale, fiind legitimate de performanţele profesionale ale absolvenţilor distinşi cu premii în competiţii de profil, naţionale şi internaţionale.

Informatii despre Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer