Despre program

Programul de studii masterale la specializarea Grafică – Materie si concept este structurat pe ideea de performanţă artistică atât din punct de vedere practic cât şi teoretic prin propulsarea spiritului valoric al tinerilor licenţiaţi, maturizarea actului artistic, accentuarea profesionalismului şi conturarea personalităţii masteranzilor cu posibilităţi de afirmare. Consolidarea unei platforme conceptuale asupra fenomenului artistic în domeniul graficii cu evidenţieri valorice capabile să creeze o imagine completă si performantă a Facultăţii de Arte şi Design prin lucrări elaborate pe parcursul celor doi ani de studii. Asigurarea continuităţii şi prospecţiei mişcării artistice în context cultural naţional şi internaţional. Elaborarea unor strategii coerente de transmitere a mesajelor artistice purtatoare de semnificaţii în condiţia specifică a discursului grafic prin libertatea de a alege forma de expresie plastica, implicarea materiei (imaginea şi suportul material) printr-o nouă expresie plastică neconvenţională, reliefarea contradicţiei dintre bidimensionalitate şi obiectul plastic, inventivitate şi originalitate.Asigurarea unui climat artistic interferent analitic, cumulativ cu premize teoretice şi practice în continuarea şcolii doctorale.

Domeniu
Arte
Domeniu de licenta/master
Arte vizuale
Specializare
Arte plastice
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Arta contemporană și noile media
 • Analiza și gramatica formei
 • Paradigme culturale în artele vizuale
 • Patrimoniu cultural – perspective româneşti și europene
 • Conservarea colecțiilor muzeale
 • Arta religioasă/ tehnici de restaurare
 • Studii curatoriale
 • Stagiu de practică 120 ore /an
 • Arta contemporană și noile media Analiza și gramatica formei
 • Hermeneutică şi creaţie
 • Muzeologie și conservare patrimoniu
 • Interferențe culturale și artistice în context regional
 • Managementul proiectului cultural
 • Conservarea colecțiilor muzeale
 • Arta religioasă/ tehnici de restaurare
 • Metodologia elaborării lucrării de disertaţie
 • Stagiu elaborare disertație

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Arte, în Timisoara

Facultatea de Arte şi Design

Oferta curriculară pe care Facultatea de Arte şi Design o pune astăzi la dispoziţia studenţilor are în vedere cele trei paliere de studii universitare ce întrunesc cerinţele planului strategic al Programului de educaţie permanentă Bologna: studiile de licenţă (şase semestre), studiile masterale (patru semestre) şi studiile doctorale (şase semestre). Programele instituţionale de pregătire, cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică, acoperă aria largă a domeniului artelor vizuale, prin complexitate, flexibilitate şi interdisciplinaritate, fiind acreditate în prezent 11 programe de licenţă, 11 programe de nivel master şi două tipuri de doctorat în arte plastice şi decorative: profesional şi ştiinţific.

Cercetarea fundamentală şi creaţia artistică pun în discuţie conceptele majore ale artelor vizuale pornind de la principiile, teoriile şi formele de artă consacrate şi reevaluează condiţia acestora în contextul actual al manifestrilor şi expresiilor artistice. Studenţii au posibilitatea de a opta, într-un sistem modular, pentru disciplinele de specialitate şi complementare care corespund cel mai bine propriilor motivaţii şi căutări, alcătuindu-şi un traseu individual de pregătire.Valoarea acestor programe şi teme de pregătire se regăseşte în lucrările-studiu sau experiment ale studenţilor, în cele de licenţă şi dizertaţie sau în programele de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică doctorale, fiind legitimate de performanţele profesionale ale absolvenţilor distinşi cu premii în competiţii de profil, naţionale şi internaţionale.

Informatii despre Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer