Despre program

Specializarea de licenta intitulată „Mobilier si amenajari interioare” a fost concepută ca o specializare interdisciplinară, care pregăteşte specialişti capabili să dea soluţii viabile pentru transformarea, amenajarea sau ambientarea unor de spaţii având funcţiuni diverse, cât şi pentru alegerea, amplasarea sau realizarea unor de obiecte de interior menite să definească această funcţiune. Programul de studii este elaborat astfel încât să se asigure cunoaşterea şi aprofundarea în detaliu a tuturor aspectelor legate de acest tip de proiecte, programe flexibile care permit fiecărui student să-şi aleagă un traseu propriu de învăţare potrivit aptitudinilor şi intereselor sale. Planul de unvatamant evidentiaza caracterul de sinteză şi interdisciplinaritate al acestei pregatiri, specializarea în multiculturalitate, corelarea dintre domeniile tehnice şi cele umaniste, dintre aspectele funcţionale şi cele estetice, orientarea în timp şi spaţiu. Demararea acestei specializări in anul 2010 este justificată prin faptul că în partea de vest a ţării există un fond construit extrem de valoros, care în permanenţă este revitalizat şi refuncţionalizat. Necesitatea introducerii studilor de licenta „Mobilier si amenajari interioare” este subliniata si de solicitarilor de pe piaţa muncii a acestui program de studii din partea birourilor de proiectare, a firmelor ce comercializează materiale de construcţii sau a diferitelor instituţii în domeniu. Taxă anul I: 2400 RON Taxă ceilalţi ani de studiu:3600

Domeniu
Arte
Domeniu de licenta/master
Arhitectură
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Autorizat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Atelier basic design 1
 • Desen de observaţie 1
 • Matematică
 • Reprezentări geometrice
 • Compoziţie 1
 • Istoria artelor decorative
 • Materiale de construcţii
 • Limbi străine 1
 • Educaţie fizică 1
 • Practică 1
 • Discipline facultative (Psihologia educației)
 • Atelier basic design 2
 • Desen de observaţie 2
 • Ergonomie
 • Geometria formelor spaţiale
 • Compoziţie 2
 • Istoria arhitecturii universale
 • Construcţii
 • Limbi străine 2
 • Educaţie fizică 2
 • Practică
 • Discipline facultative (Pedagogie 1 Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculum-ului
 • Voluntariat)
 • Proiectare de interior I
 • Studiul formei 1
 • Stilistică de interior
 • Perspectivă
 • Proiectare asistată de calculator 1
 • Istoria arhitecturii moderne
 • Finisaje 1
 • Limbi străine 3
 • Educaţie fizică 3
 • Practică 3
 • Discipline facultative (Pedagogie 2. Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării)
 • Proiectare de interior 2
 • Studiul formei 2
 • Mobilier-tehnologie
 • Structuri
 • Proiectare asistată de calculator 2
 • Istoria arhitecturii româneşti
 • Finisaje 2
 • Estetica materialelor
 • Educaţie fizică 4
 • Practică 4
 • Discipline facultative (Responsabilitate socială şi activism civic)
 • Proiectare de interior 3
 • Proiectare asistată de calculator 3
 • Compoziţie - Programe
 • Restaurare de interior
 • Design industrial
 • Instalaţii în construcţii
 • Luminotehnică
 • Disciplină opţională 1 (Locuire
 • Design grafic)
 • Disciplină facultativă (Instruire asistată de calculator)
 • Proiectare de interior 4
 • Legislaţie şi management de firmă
 • Proiectare asistată de calculator 4 - 3D Max
 • Restaurare de mobilier
 • Tendinţe actuale
 • Disciplină opţională 2 (Mobilier urban
 • Design vestimentar)
 • Disciplină facultativă (Managementul clasei de elevi
 • Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu
 • Voluntariat)
 • Elaborare lucrare de licenţă
 • Examen de licenţă

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Arte, în Timisoara

Facultatea de Arhitectură şi Urbanism

Începutul învățământului de arhitectură clujean datează din 1970, ca parte a Facultății de Construcții din cadrul Institutului Politehnic din Cluj-Napoca. Specializarea oferită este Arhitectură. Pregătirea academică durează șase ani, iar dovada calificărilor oficial recunoscute este Diploma de arhitect.

Facultatea de Arhitectură și Urbanism este afiliată la programul Bologna din 2005. Pe parcursul anilor de studiu, procesul de formare profesională integrează deprinderile practice cu gândirea teoretică, specifice domeniului arhitecturii. În vederea specializării în domenii conexe arhitecturii, s-au dezvoltat două cursuri postuniversitare: din 2002, cel de „Formare Europeană de Specializare în Restaurarea Patrimoniului Arhitectural” (FESRPA, titlul obținut este de „specialist în restaurarea patrimoniului arhitectural”) și din 2005, cel „de Urbanism și Administrație Publică Locală” (titlul obținut este de „specialist în urbanism și administrație publică locală”).

Din 2009, Facultatea de Arhitectură și Urbanism are statutul de IOSUD, beneficiind de participarea la programe europene SIDOC și Q-DOC, care asigură burse doctorale, cotutele și stagii la diverse universități europene. Facultatea de Arhitectură și Urbanism realizează programe de studii la cel mai înalt nivel, învățământ centrat pe evoluția formativă a studentului, mobilități în străinătate (burse Erasmus), perfecționarea permanentă a cadrelor didactice, activități de cercetare, posibilitatea de formare continuă postuniversitară.

Str. Observatorului, Nr. 34-36

Informatii despre Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)

Înfiinţată în anul 1920, la scurt timp după unirea teritoriilor româneşti, într-un context european marcat de redefinirea statală şi tarele primului război mondial, Şcoala Politehnică din Timişoara – cum s-a numit la început – a constituit răspunsul pentru una din cerinţele formulate de societatea românească a vremii, şi anume formarea de ingineri.

Universitatea Politehnica Timişoara, universitate de cercetare avansată şi educaţie, este astăzi una dintre şcolile româneşti cu tradiţie, recunoscută în plan naţional şi internaţional, atât prin activitatea generaţiilor de cadre didactice, cât şi prin activitatea de excepţie a unor academicieni prestigioşi. 

În structura Universităţii Politehnica Timişoara sunt incluse facultăţi, departamente, catedre, institute şi centre de cercetare, laboratoare, biblioteci, cămine, cantine, baze sportive, precum şi serviciile tehnice şi administrative, editura şi tipografia, policlinica studenţească. Cele 10 facultăţi ale universităţii asigură programe de studii pentru aproximativ 13500 studenţi. În cadrul celor 25 departamente îşi desfăşoară activitatea aproape 700 cadre didactice, iar personalul administrativ şi auxiliar numără în jur de 500 cadre. Universitatea Politehnica Timişoara este recunoscută ca protagonist remarcabil pe scena cercetării ştiinţifice atât în plan naţional, cât şi internaţional. Existenţa si funcţionarea unui număr considerabil de centre de cercetare (25), în care activează echipe de cercetători ce pun cu succes în practică strategia de cercetare a instituţiei, conferă universităţii prestigiu profesional şi, în acelaşi timp, furnizează sursa fondurilor destinate dezvoltării. Actualizarea rezultatelor cercetării în lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie ori produse realizate constituie o garanţie a competenţei, seriozităţii şi profesionalismului instituţional.

Activitatea didactică din Universitatea Politehnica Timişoara este organizată în paradigma Bologna, programele de studii corespunzând celor trei cicluri, LICENŢĂ, MASTERAT şi DOCTORAT. Interesată să răspundă cerinţelor de pe piaţa muncii precum şi necesităţii de formare şi dezvoltare pe tot parcursul vieţii, determinată de provocările complexe ale societăţii moderne, Universitatea Politehnica Timişoara organizează programe de STUDII POSTUNIVERSITARE, al căror obiectiv principal este actualizarea / dezvoltarea / perfecţionarea de numeroase calificări universitare. Portofoliul de specializări oferite de Universitatea Politehnica Timişoara răspunde nevoilor societăţii actuale, reflectând raporturile strânse pe care universitatea le întreţine cu mediul socio-economic. Specializările sunt adaptate în permanenţă celor mai noi tendinţe în domeniu, răspunzând cerinţelor de pregătire teoretică şi practică necesară inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii.

Universitatea Politehnica Timişoara dispune de o infrastructură care garantează desfăşurarea în foarte bune condiţii a activităţilor didactice şi de cercetare. Deopotrivă sub aspect imobiliar şi al echipamentelor, baza materială de excelenţă a universităţii reprezintă consecinţa preocupării de modernizare şi realizare de investiţii din ultimul deceniu. Campus-ul universitar cuprinde 16 cămine studenţeşti care oferă 6500 locuri de cazare, cu aproximatie, o cantină studenţească, o policlinică studenţească şi două baze sportive performante.

În deplină concordanţă cu misiunea asumată şi cu dorinţa de a se afirma la nivel internaţional, Universitatea Politehnica Timişoara dezvoltă în prezent relaţii de colaborare fructuoase cu numeroase universităţi din Europa, SUA, Asia, America de Sus şi Canada, concretizate în peste 190 acorduri de colaborare încheiate în cadrul unor programe din Uniunea Europeană sau în mod direct. 

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Piaţa Victoriei Nr. 2, 300006 Timişoara, jud. Timiş, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer