Despre program

Durata studiilor:12 semestre/ 6 ani. În timpul şcolarizării studenţii de la Arhitectură au posibilitatea de a beneficia mobilităţi prin programul European Erasmus, asigurându-se o perioada de studi în alte universităţi europene. Finalizarea studiilor se realizează printr-o lucrare de licență susţinută în faţa unei comisii delegate de conducere.

Domeniu
Arte
Domeniu de licenta/master
Arhitectură
Specializare
Arhitectură
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
6 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Proiectare de arhitectură 1
 • Reprezentări grafice 1
 • Matematică 1
 • Geometrie descriptivă
 • Teoria arhitecturii 1
 • Istoria artei
 • Materiale de construcţii
 • Educaţie fizică 1
 • Limbi străine 1
 • Practică 1
 • Disciplină facultativă (Psihologia educaţiei)
 • Proiectare de arhitectură 2
 • Studiul formei 1
 • Matematică 2
 • Geometria formelor arhitecturale
 • Teoria arhitecturii 2
 • Istoria arhitecturii
 • Construcţii 1
 • Educaţie fizică 2
 • Limbi străine 2
 • Practică 2
 • Disciplină facultativă (Pedagogie 1 Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculum-ului
 • Voluntariat)
 • Proiectare de arhitectură 3
 • Studiul formei 2
 • Istoria arhitecturii universale 1
 • Teoria arhitecturii 3
 • Perspectivă
 • Mecanica structurilor 1
 • Construcţii 2
 • Limbi străine 3
 • Educaţie fizică 3
 • Practică 3
 • Disciplină facultativă (Pedagogie 2. Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării)
 • Proiectare de arhitectură 4
 • Reprezentări grafice 2
 • Istoria arhitecturii universale 2
 • Istoria urbanismului
 • Informatică
 • Mecanica structurilor 2
 • Finisaje 1
 • Teoria arhitecturii 4
 • Educaţie fizică 4
 • Practică 4
 • Disciplină facultativă (Responsabilitate socială şi activism civic
 • Didactica specialității
 • Voluntariat)
 • Proiectare de arhitectură 5
 • Proiectare aplicată de calculator 1
 • Proiectarea structurilor 1
 • Istoria arhitecturii moderne 1
 • Finisaje 2
 • Instalaţii și PSI
 • Teoria arhitecturii 5
 • Sociologie
 • Practică 5
 • Disciplină facultativă (Instruire asistată de calculator
 • Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu 1)
 • Proiectare de arhitectură 6
 • Proiectare aplicată de calculator 2
 • Proiectarea structurilor 2
 • Istoria arhitecturii moderne 2
 • Arhitectură de interior 1
 • Urbanism 1
 • Teorie proiectuală fenomenologică
 • Design grafic
 • Practică 6
 • Disciplină facultativă (Managementul clasei de elev
 • Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu 2
 • Examen de absolvire NIVEL I
 • Voluntariat)
 • Proiectare de arhitectură 7
 • Proiectare aplicată de calculator 3
 • Proiectarea structurilor 3
 • Istoria arhitecturii româneşti 1
 • Restaurare 1
 • Discipline opționale (Structură urbană
 • Design și ergonomie
 • Arhitectură de interior 2
 • Amenajări interioare 1
 • Restaurare 2)
 • Practică 7
 • Proiectare de arhitectură 8
 • Proiectare aplicată de calculator 4
 • Proiectarea structurilor 4
 • Istoria arhitecturii româneşti 2
 • Fizica construcţiilor 1
 • Discipline opționale (Antropologia culturii
 • Trafic urban
 • Metode de restaurare
 • Urbanism 2
 • Fizica construcțiilor 2)
 • Disciplină facultativă (Voluntariat)
 • Proiectare de arhitectură 9
 • Drept urban
 • Proiectare aplicată de calculator 5
 • Estetică
 • Compoziție urbană
 • Clădiri industriale
 • Arhitectură antiseismică
 • Exercitarea profesiei
 • Proiect tehnic 1(structuri)
 • Urbanism 3
 • Practică 9
 • Proiectare de arhitectură 10
 • Legislaţie în proiectare
 • Management
 • Tehnologie
 • Peisagistică 1
 • Clădiri sustenabile și durabilitate
 • Arhitectură comparată
 • Edilitare
 • Peisagistică 2
 • Restaurare 3
 • Practică 10
 • Disciplină facultativă (Voluntariat)
 • Proiectare complexă
 • Proiectare de licenţă
 • Arte vizuale
 • Estetica structurilor
 • Teorii și metode contemporane
 • Proiect tehnic 2
 • Amenajări interioare 2
 • Practică 11
 • Elaborare proiect de diplomă
 • Examen de diplomă
 • Disciplină facultativă (Voluntariat)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Arte, în Timisoara

Facultatea de Arhitectură şi Urbanism

Începutul învățământului de arhitectură clujean datează din 1970, ca parte a Facultății de Construcții din cadrul Institutului Politehnic din Cluj-Napoca. Specializarea oferită este Arhitectură. Pregătirea academică durează șase ani, iar dovada calificărilor oficial recunoscute este Diploma de arhitect.

Facultatea de Arhitectură și Urbanism este afiliată la programul Bologna din 2005. Pe parcursul anilor de studiu, procesul de formare profesională integrează deprinderile practice cu gândirea teoretică, specifice domeniului arhitecturii. În vederea specializării în domenii conexe arhitecturii, s-au dezvoltat două cursuri postuniversitare: din 2002, cel de „Formare Europeană de Specializare în Restaurarea Patrimoniului Arhitectural” (FESRPA, titlul obținut este de „specialist în restaurarea patrimoniului arhitectural”) și din 2005, cel „de Urbanism și Administrație Publică Locală” (titlul obținut este de „specialist în urbanism și administrație publică locală”).

Din 2009, Facultatea de Arhitectură și Urbanism are statutul de IOSUD, beneficiind de participarea la programe europene SIDOC și Q-DOC, care asigură burse doctorale, cotutele și stagii la diverse universități europene. Facultatea de Arhitectură și Urbanism realizează programe de studii la cel mai înalt nivel, învățământ centrat pe evoluția formativă a studentului, mobilități în străinătate (burse Erasmus), perfecționarea permanentă a cadrelor didactice, activități de cercetare, posibilitatea de formare continuă postuniversitară.

Str. Observatorului, Nr. 34-36

Informatii despre Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)

Înfiinţată în anul 1920, la scurt timp după unirea teritoriilor româneşti, într-un context european marcat de redefinirea statală şi tarele primului război mondial, Şcoala Politehnică din Timişoara – cum s-a numit la început – a constituit răspunsul pentru una din cerinţele formulate de societatea românească a vremii, şi anume formarea de ingineri.

Universitatea Politehnica Timişoara, universitate de cercetare avansată şi educaţie, este astăzi una dintre şcolile româneşti cu tradiţie, recunoscută în plan naţional şi internaţional, atât prin activitatea generaţiilor de cadre didactice, cât şi prin activitatea de excepţie a unor academicieni prestigioşi. 

În structura Universităţii Politehnica Timişoara sunt incluse facultăţi, departamente, catedre, institute şi centre de cercetare, laboratoare, biblioteci, cămine, cantine, baze sportive, precum şi serviciile tehnice şi administrative, editura şi tipografia, policlinica studenţească. Cele 10 facultăţi ale universităţii asigură programe de studii pentru aproximativ 13500 studenţi. În cadrul celor 25 departamente îşi desfăşoară activitatea aproape 700 cadre didactice, iar personalul administrativ şi auxiliar numără în jur de 500 cadre. Universitatea Politehnica Timişoara este recunoscută ca protagonist remarcabil pe scena cercetării ştiinţifice atât în plan naţional, cât şi internaţional. Existenţa si funcţionarea unui număr considerabil de centre de cercetare (25), în care activează echipe de cercetători ce pun cu succes în practică strategia de cercetare a instituţiei, conferă universităţii prestigiu profesional şi, în acelaşi timp, furnizează sursa fondurilor destinate dezvoltării. Actualizarea rezultatelor cercetării în lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie ori produse realizate constituie o garanţie a competenţei, seriozităţii şi profesionalismului instituţional.

Activitatea didactică din Universitatea Politehnica Timişoara este organizată în paradigma Bologna, programele de studii corespunzând celor trei cicluri, LICENŢĂ, MASTERAT şi DOCTORAT. Interesată să răspundă cerinţelor de pe piaţa muncii precum şi necesităţii de formare şi dezvoltare pe tot parcursul vieţii, determinată de provocările complexe ale societăţii moderne, Universitatea Politehnica Timişoara organizează programe de STUDII POSTUNIVERSITARE, al căror obiectiv principal este actualizarea / dezvoltarea / perfecţionarea de numeroase calificări universitare. Portofoliul de specializări oferite de Universitatea Politehnica Timişoara răspunde nevoilor societăţii actuale, reflectând raporturile strânse pe care universitatea le întreţine cu mediul socio-economic. Specializările sunt adaptate în permanenţă celor mai noi tendinţe în domeniu, răspunzând cerinţelor de pregătire teoretică şi practică necesară inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii.

Universitatea Politehnica Timişoara dispune de o infrastructură care garantează desfăşurarea în foarte bune condiţii a activităţilor didactice şi de cercetare. Deopotrivă sub aspect imobiliar şi al echipamentelor, baza materială de excelenţă a universităţii reprezintă consecinţa preocupării de modernizare şi realizare de investiţii din ultimul deceniu. Campus-ul universitar cuprinde 16 cămine studenţeşti care oferă 6500 locuri de cazare, cu aproximatie, o cantină studenţească, o policlinică studenţească şi două baze sportive performante.

În deplină concordanţă cu misiunea asumată şi cu dorinţa de a se afirma la nivel internaţional, Universitatea Politehnica Timişoara dezvoltă în prezent relaţii de colaborare fructuoase cu numeroase universităţi din Europa, SUA, Asia, America de Sus şi Canada, concretizate în peste 190 acorduri de colaborare încheiate în cadrul unor programe din Uniunea Europeană sau în mod direct. 

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Piaţa Victoriei Nr. 2, 300006 Timişoara, jud. Timiş, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer