Arte plastice-Fotografie-videoprocesarea computerizata a imaginii

Despre program

Pe parcursul studiilor de licenţă ani în cadrul programului Fotografie-videoprocesarea computerizată a imaginii se pun bazele conceperii, studiului şi ,finalizării proiectelor fotografice şi video. Aceste competenţe esenţiale, sunt obţinute prin parcurgerea unor teme generoase în studiul desenului, studiul culorii, şi compoziţiei, atât în tehnicile artelor plastice, cât şi în tehnicile specifice fotografiei şi filmului, în care perceperea spaţiului , a perspectivei şi paginării, ocupând un loc esenţial în educarea vizuală a studentului. De asemenea sunt tratate probleme de limbaj audio vizual, sunt parcurse etapele principale din istoria fotografiei şi cinematografiei sunt conştientizate principiile care stau la baza formării şi obţinerii imaginii fotografice şi a filmului, prin noţiuni de optică specifică domeniului foto video, alcătuirea şi funcţionarea aparatelor foto şi video, accesorii de iluminat şi sisteme macro. Totodată sunt abordate probleme de prelucrarea imaginii pe calculator, prin studiul unor programe ca Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Premier, Adobe After Effects, cu ajutorul cărora studentul poate survola cu uşurinta domeniul computer artei sau performance-ului, manipulând cu uşurinţă echipamentul şi aparatura foto video şi va fi suficient pregătit pentru a-şi desfăşura activitatea în orice domeniu al artelor vizuale, exprimându-se prin limbajul fotografiei şi al filmului.

Domeniu
Arte
Domeniu de licenta/master
Arte vizuale
Specializare
Arte decorative
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Istoria artei
 • Procesarea imaginii pe calculator
 • Anatomie artistica
 • Bazele compozitiei pentru fotovideo
 • Limbajul audiovizual
 • Istoria fotografiei si cinematografiei
 • Bazele si studiul fotografiei
 • Materiale
 • procese si tehnici pentru fotovideo I
 • Prelucrarea imaginilor digitale statice şi dinamice
 • Arta media si experiment
 • Multimedia
 • Limba straina (complementar)
 • Educatie.fizică (complementar)
 • Voluntariat (facultativ)
 • Scriere academica (facultativ)
 • Tehnici artistice (facultativ)
 • Istoria artei
 • Bazele desenului pentru fotovideo
 • Bazele culorii pentru fotovideo
 • Bazele compozitiei pentru fotovideo
 • Istoria fotografiei si cinematografiei
 • Bazele si studiul fotografiei
 • Materiale
 • procese si tehnici pentru fotovideo ii
 • Tehnici video
 • Prelucrarea imaginilor digitale statice şi dinamice
 • Multimedia
 • Arta media si experiment
 • Stagiu de practica
 • Limba straina (complementar)
 • Educatie fizică (complementar)
 • Discipline complementare opționale (complementar)
 • Voluntariat (facultativ)
 • Scriere academica (facultativ)
 • Tehnici artistice (facultativ)
 • Tendinţe în arta contemporană
 • Filosofia artei
 • Estetica artelor vizuale
 • Hermeneutica
 • Perspectiva
 • Istoria fotografiei si cinematografiei
 • Metodologia cercetarii
 • Bazele si studiul fotografiei
 • Materiale
 • procese si tehnici pentru fotovideo ii
 • Tehnici video
 • Relucrarea imaginilor digitale statice şi dinamice
 • Multimedia
 • Arta media si experiment
 • Experimentul in fotografie
 • Explorari creative in fotovideo pt licenta
 • Discipline complementare opționale (complementar)
 • Voluntariat (facultativ)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Arte, în Timisoara

Facultatea de Arte şi Design

Oferta curriculară pe care Facultatea de Arte şi Design o pune astăzi la dispoziţia studenţilor are în vedere cele trei paliere de studii universitare ce întrunesc cerinţele planului strategic al Programului de educaţie permanentă Bologna: studiile de licenţă (şase semestre), studiile masterale (patru semestre) şi studiile doctorale (şase semestre). Programele instituţionale de pregătire, cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică, acoperă aria largă a domeniului artelor vizuale, prin complexitate, flexibilitate şi interdisciplinaritate, fiind acreditate în prezent 11 programe de licenţă, 11 programe de nivel master şi două tipuri de doctorat în arte plastice şi decorative: profesional şi ştiinţific.

Cercetarea fundamentală şi creaţia artistică pun în discuţie conceptele majore ale artelor vizuale pornind de la principiile, teoriile şi formele de artă consacrate şi reevaluează condiţia acestora în contextul actual al manifestrilor şi expresiilor artistice. Studenţii au posibilitatea de a opta, într-un sistem modular, pentru disciplinele de specialitate şi complementare care corespund cel mai bine propriilor motivaţii şi căutări, alcătuindu-şi un traseu individual de pregătire.Valoarea acestor programe şi teme de pregătire se regăseşte în lucrările-studiu sau experiment ale studenţilor, în cele de licenţă şi dizertaţie sau în programele de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică doctorale, fiind legitimate de performanţele profesionale ale absolvenţilor distinşi cu premii în competiţii de profil, naţionale şi internaţionale.

Informatii despre Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer