Pictura – Surse și Resurse ale Imaginii

Despre program

Premisa fundamentală a acestui program masteral este întemeiată pe idea că producţia vizuală în domeniul imaginii tridimensionale îşi legitimează statutul prin interacţiune teoretică şi critică cu schimbările profunde (socio-economice, politice şi tehnologice) care determină cultura vizuală la începutul mileniului III. Cursurile se adresează tuturor absolvenţilor de învăţământ universitar de profil. Specializarea Master Sculptura cuprinde un set de obiective care conturează profilul şi formarea masterandului, conform diversitatii ofertei educationale, precum si cerintelor etapei urmatoare , actualizat in baza documentelor oficiale. Extinderea şi perfecţionarea experienţei profesionale dobândite în aria unei specializări artistice, prin sondarea în profunzime a unor noi conexiuni conceptuale şi / sau de natură tehnică, stilistică în domeniul creaţiei sculpturale în diversitatea limbajelor şi tehnologiilor adecvate conţinuturilor specifice, contribuie la conturarea unui profil al absolventului vizand dezvoltarea de cunostinte, competente si abilitati cognitive. Cercetarea profesională inter şi multidisciplinară, familiarizeaza studentul cu cele mai noi dezvoltari ale cunoasterii in domeniu, asigurand abilitati de cercetare. Programul are totodată menirea să asigure un înalt standard al pregătirii pentru viaţa profesională încurajând: – aprofundarea pregatirii profesionale prin folosirea materialelor traditionale ale sculpturii (lemnul, piatra, metalul). – responsabilitatea dezvoltării proiectelor artistice personale, în conexiune cu tendinţele actuale. – abilitati superioare de cercetare independenta. – dezvoltarea proiectelor interdisciplinare şi intermediale. – capacitatea de a aplica teoria artei in situatii specifice mediului economic si institutional pentru cerintele pietei fortei de munca. – identificarea, abordarea si solutionarea de probleme cognitive noi, prin dezvoltarea practicii experimentale cu valorificarea celor mai diverse materiale, tehnici şi echipamente, în scopul deschiderii a noi direcţii de afirmari creative. – dezvoltarea proiectelor artistice in functie de cerintele pietei fortei de munca, cu scopul dezvoltarii capacitatii de a conduce grupuri de lucru si de a comunica in diverse contexte. – dezvoltarea unui aparat critic de analiză şi comentariu al producţiei artistice în general, formularea de alternative interpretative si demonstrarea relevantei acestora, aplicarea creativa a metodelor de cercetare, al judecăţilor de valoare şi al implicaţiilor de natură estetică, filozofică, psihologică, socio-politică şi religioasă a discursului artistic.

Domeniu
Arte
Domeniu de licenta/master
Arte vizuale
Specializare
Arte plastice
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Reprezentare și concept în limbajul picturii
 • Explorări creative în compoziția picturii
 • Analiza și gramatica formei
 • Arta contemporană și noile media
 • Psihologia formei și culorii
 • Investigații alternative în cromatologie
 • Stagiu de practică
 • Reprezentare și concept în limbajul picturii
 • Reevaluarea imaginii în pictură
 • Explorari creative în compoziția picturii
 • Arta contemporană şi noile media
 • Creativitate și lucru in echipă
 • Dezvoltarea nivelului de autorealizare
 • Investigatii alternative in cromatologie
 • Cercetarea științifică (pentru lucrarea de disertație)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Arte, în Timisoara

Facultatea de Arte şi Design

Oferta curriculară pe care Facultatea de Arte şi Design o pune astăzi la dispoziţia studenţilor are în vedere cele trei paliere de studii universitare ce întrunesc cerinţele planului strategic al Programului de educaţie permanentă Bologna: studiile de licenţă (şase semestre), studiile masterale (patru semestre) şi studiile doctorale (şase semestre). Programele instituţionale de pregătire, cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică, acoperă aria largă a domeniului artelor vizuale, prin complexitate, flexibilitate şi interdisciplinaritate, fiind acreditate în prezent 11 programe de licenţă, 11 programe de nivel master şi două tipuri de doctorat în arte plastice şi decorative: profesional şi ştiinţific.

Cercetarea fundamentală şi creaţia artistică pun în discuţie conceptele majore ale artelor vizuale pornind de la principiile, teoriile şi formele de artă consacrate şi reevaluează condiţia acestora în contextul actual al manifestrilor şi expresiilor artistice. Studenţii au posibilitatea de a opta, într-un sistem modular, pentru disciplinele de specialitate şi complementare care corespund cel mai bine propriilor motivaţii şi căutări, alcătuindu-şi un traseu individual de pregătire.Valoarea acestor programe şi teme de pregătire se regăseşte în lucrările-studiu sau experiment ale studenţilor, în cele de licenţă şi dizertaţie sau în programele de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică doctorale, fiind legitimate de performanţele profesionale ale absolvenţilor distinşi cu premii în competiţii de profil, naţionale şi internaţionale.

Informatii despre Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer