Despre program

Programul de licenţă INFORMATICA ECONOMICĂ răspunde nevoilor specifice ale pieţei forţei de muncă înalt calificate în domeniul integrării noilor tehnologii informatice în economie. În consecinţă, obiectivele programului sunt ca viitorii absolvenţi să obţină competenţele generale ale domeniului Ştiinţe Economice şi în plus competenţe de specialitate, legate de: cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea diferitelor metode şi tehnici specifice în analiza, proiectarea, realizarea şi implementarea sistemelor informatice economice; cunoaşterea, analiza, modelarea şi simularea proceselor economice cu ajutorul metodelor matematice, econometrice, statistice şi informatice; capacitatea de a utiliza şi dezvolta produse software pentru gestiunea bazelor de date; capacitatea de utilizare şi dezvoltare de aplicaţii în domeniul economic cu ajutorul noilor tehnologii informatice.

Domeniu de licenta/master
Informatică economică
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Microeconomie
 • Analiză matematică
 • Probabilități și statistică matematică
 • Bazele informaticii economice
 • Dreptul afacerilor
 • Bazele contabilității
 • Macroeconomie
 • Statistică economică
 • Management general
 • Baze de date
 • Tehnologia informației – Internet
 • Limbi moderne (Limba engleză
 • Limba franceză
 • Limba germană
 • Limba spaniolă)
 • Educație fizică și sport
 • Sisteme de operare
 • Algoritmi şi structuri de date
 • Marketing
 • Statistică pentru afaceri
 • Programarea calculatoarelor
 • Finanţe
 • Econometrie
 • Programarea aplicaţiilor WINDOWS
 • Pachete software
 • Programare orientată obiect
 • Reţele de calculatoare
 • Comunicare de afaceri (în lb.straină parcursă)
 • Disciplina opțională 1 (Sociologie
 • Etică în afaceri)
 • Disciplina opțională 2 (Comportamentul consumatorului
 • Analiză economico – financiară)
 • Limbi moderne (Limba engleză
 • Limba franceză
 • Limba germană
 • Limba spaniolă)
 • Educație fizică și sport
 • Practică de specialitate
 • Web Design
 • Analiză şi proiectarea sistemelor informatice
 • Cercetări operaţionale şi modelare economică
 • Comerţ electronic şi cybermarketing
 • Elaborarea lucrării de licenţă
 • Simularea proceselor economice
 • Managementul afacerilor
 • Statistică macroeconomică
 • Analiză diagnostic şi evaluarea întreprinderii
 • Tehnologii şi aplicaţii Web
 • Programarea în SGBD ORACLE
 • Disciplina opțională 3 (Matematici financiare și actuale
 • Modele matematice în asigurări)
 • Disciplina opțională 4 (Comunicare și negociere în afaceri
 • Managementul mediului)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Brasov

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor are colaborări în plan ştiinţific şi educaţional cu prestigioase universităţi din Uniunea Europeană şi din Statele Unite ale Americii. De-a lungul anilor s-au păstrat relaţiile de colaborare internaţionale existente şi s-au dezvoltat altele noi. Un interes special a fost acordat relaţiilor cu Université d’Orléans, Université de Nantes, Université Paris XII, Universität Trier, Universität Wiesbaden, Universität Bochum, Université de Lausanne, Università Catolica di Milano, Università di Perugia, Università di Pescara, Università di Venezia.

Au fost reînnoite programele de cooperare cu universităţile din țară dedicate cercetării şi facem eforturi pentru creşterea eficienţei cooperărilor cu Academia de Studii Economice Bucureşti, Institutele de Cercetări Economice ale Academiei Române, Universitatea Babeş – Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Universitatea din Craiova, Universitatea Valahia Târgovişte, Universitatea Dunărea de Jos Galaţi.

Colina Universitatii nr. 1, Corpul A, Brașov, România

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer