Despre program

Misiunea programului de studii: formarea unor specialişti în domeniul marketingului, capabili să-şi asume un rol activ în viaţa organizaţiilor, prin rezolvarea unor probleme specifice ale acestora în relaţia cu piaţa. Obiective:

1. Oferirea instruirii teoretice şi practice în scopul formării la nivelul absolvenţilor a competenţelor necesare pentru construirea unei cariere de succes în marketing.

2. Formarea de cunoştinţe şi competenţe necesare înţelegerii corespunzătoare a mecanismului economico-social şi a locului marketingului în cadrul acestui mecanism.

3. Furnizarea cunoştinţelor referitoare la rolul şi importanţa marketingului în cadrul organizaţiilor, într-o varietate de situaţii specifice de mediu.

4. Formarea de competenţe privind aplicarea principiilor, metodelor şi tehnicilor de marketing într-o varietate de contexte şi situaţii specifice, în scopul rezolvării problemelor din cadrul organizaţiilor.

5. Formarea de competenţe creativ-inovative necesare îmbunătăţirii sistemelor din cadrul organizaţiilor.

6. Implicarea studenţilor în activităţi experimentale şi practice în vederea dezvoltării competenţelor de lucru în condiţii de autonomie şi de asumare a responsabilităţii pentru acţiunile întreprinse.

7. Dezvoltarea competenţelor de comunicare orală şi scrisă (inclusiv într-o limbă de circulaţie internaţională), precum şi a competenţelor de interacţionare socială pentru stimularea lucrului în echipă.

8. Formarea competenţelor de dezvoltare personală şi profesională prin conştientizarea nevoii de învăţare continuă, inclusiv în cadrul unor programe de studii de masterat.

Domeniu de licenta/master
Marketing
Specializare
Marketing
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Microeconomie
 • Matematici financiare și actuariale
 • Bazele informaticii economice
 • Marketing
 • Drept comercial
 • Management general
 • Macroeconomie
 • Dreptul muncii
 • Bazele contabilității
 • Baze de date pentru management
 • Tehnologia informației – Internet
 • Statistică pentru afaceri
 • Limbi moderne (Limba engleză
 • Limba franceză
 • Limba germană
 • Limba spaniolă)
 • Educație fizică și sport
 • Dreptul afacerilor
 • Bazele marketingului
 • Marketing ecologic
 • Finanţe generale
 • Analiza economico-financiară
 • Tehnici comerciale
 • Marketing internaţional
 • Merceologie nealimentară
 • Etica în afaceri
 • Expertiza mărfurilor
 • Comportamentul consumatorului
 • Limbi moderne (Limba engleză
 • Limba franceză
 • Limba germană
 • Limba spaniolă)
 • Educație fizică și sport
 • Practică de specialitate
 • Cercetări de marketing
 • Protecţia consumatorului
 • Economia comerţului
 • Tehnici promoţionale
 • Marketingul serviciilor
 • Tehnici vânzare
 • Sisteme de distribuţie şi logistică
 • Marketing social politic
 • Marketing turistic
 • Comunicare şi relaţii publice
 • Analiza informaţiilor de marketing
 • Sisteme informatice de marketing
 • Cybermarketing
 • Elaborarea lucrării de licenţă

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Brasov

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor are colaborări în plan ştiinţific şi educaţional cu prestigioase universităţi din Uniunea Europeană şi din Statele Unite ale Americii. De-a lungul anilor s-au păstrat relaţiile de colaborare internaţionale existente şi s-au dezvoltat altele noi. Un interes special a fost acordat relaţiilor cu Université d’Orléans, Université de Nantes, Université Paris XII, Universität Trier, Universität Wiesbaden, Universität Bochum, Université de Lausanne, Università Catolica di Milano, Università di Perugia, Università di Pescara, Università di Venezia.

Au fost reînnoite programele de cooperare cu universităţile din țară dedicate cercetării şi facem eforturi pentru creşterea eficienţei cooperărilor cu Academia de Studii Economice Bucureşti, Institutele de Cercetări Economice ale Academiei Române, Universitatea Babeş – Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Universitatea din Craiova, Universitatea Valahia Târgovişte, Universitatea Dunărea de Jos Galaţi.

Colina Universitatii nr. 1, Corpul A, Brașov, România

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer