Despre program

Misiunea generală a programului de studii este aceea de a oferi o educaţie de înaltă calitate, în scopul dezvoltării capacităţii intelectuale, a caracterului moral şi cunoştinţelor de specialitate ale studenţilor în vederea obţinerii unui personal competent, capabil să ia decizii oportune în timp real, în domeniul afacerilor internaţionale.

Obiectivele sunt:

a) Cunoaşterea celor mai importante teorii din domeniul economic şi al afacerilor internaţionale;

b) Cunoaşterea in profunzime a elementelor fundamentale ale marketingului internaţional;

 c) Să demonstreze cunoştinţe specifice despre mecanismul derulării tranzacţiilor internaţionale şi politicile şi strategiile de marketing internaţional;

 d) Să analizeze critic, să sintetizeze şi să evalueze problemele complexe din domeniul afacerilor internaţionale, dintr-o perspectivă managerială; 

e) Capacitatea de a-şi organiza eficient activitatea profesională.

Domeniu de licenta/master
Economie şi afaceri internaţionale
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Autorizat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Microeconomie
 • Educaţie fizică 2
 • Bazele informaticii economice
 • Economie mondială
 • Dreptul afacerilor
 • Limbi moderne (Limba engleză 1
 • Limba franceză 1
 • Limba germană 1
 • Limba spaniolă 1)
 • Educaţie fizică 1
 • Macroeconomie
 • Statistică economică
 • Bazele contabilităţii
 • Management general
 • Finanțe generale
 • Limbi moderne (Limba engleză 2
 • Limba franceză 2
 • Limba germană 2
 • Limba spaniolă 2)
 • Matematică aplicată în economie
 • Educație fizică 2
 • Marketing general
 • Contabilitate de gestiune
 • Tehnologia informaţiei
 • Dreptul comerțului internaţional
 • Limbi moderne (Limba engleză 3
 • Limba franceză 3
 • Limba germană 3
 • Limba spaniolă 3)
 • Educaţie fizică 3-4
 • Comunicare în afaceri limba engleză
 • Econometrie
 • Comerţ internaţional şi politici comerciale
 • Expertiza mărfurilor de import export
 • Tehnica operaţiunilor comerţ exterior
 • Negociere comercială internaţională
 • Limbi moderne (Limba engleză 4
 • Limba franceză 4
 • Limba germană 4
 • Limba spaniolă 4)
 • Practica de specialitate
 • Disciplina opțională 1(Etica în afaceri
 • Tehnici promoționale)
 • Disciplina opțională 2 (Gestiunea riscului în tranzacții internaționale
 • Analiza economico-financiară)
 • Marketing internaţional
 • Conjunctură economică internaţională
 • Cercetări de marketing
 • Plăţi şi finanţări internaţionale
 • Investiţii internaţionale
 • Corespondenţă internațională. Limba engleză
 • Corespondenţă internaţională. Limba străină 2
 • Relaţii financiar monetare internaţionale
 • Integrare internaţională
 • Transporturi şi asigurări internaţionale
 • Turism internaţional
 • Elaborarea lucrării de licenţă
 • Disciplina opțională 3 (Drept comunitar
 • Burse internaționale de mărfuri)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Brasov

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor are colaborări în plan ştiinţific şi educaţional cu prestigioase universităţi din Uniunea Europeană şi din Statele Unite ale Americii. De-a lungul anilor s-au păstrat relaţiile de colaborare internaţionale existente şi s-au dezvoltat altele noi. Un interes special a fost acordat relaţiilor cu Université d’Orléans, Université de Nantes, Université Paris XII, Universität Trier, Universität Wiesbaden, Universität Bochum, Université de Lausanne, Università Catolica di Milano, Università di Perugia, Università di Pescara, Università di Venezia.

Au fost reînnoite programele de cooperare cu universităţile din țară dedicate cercetării şi facem eforturi pentru creşterea eficienţei cooperărilor cu Academia de Studii Economice Bucureşti, Institutele de Cercetări Economice ale Academiei Române, Universitatea Babeş – Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Universitatea din Craiova, Universitatea Valahia Târgovişte, Universitatea Dunărea de Jos Galaţi.

Colina Universitatii nr. 1, Corpul A, Brașov, România

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer