Despre program

Programul de studii Management are o misiune didactică – de pregătire a viitorilor economişti la un înalt nivel de competenţă în domeniu, comparativ cu standardele internaţionale – precum şi o misiune ştiinţifică, de cercetare fundamentală şi aplicativă; armonizarea şi corelarea activităţii didactice cu cea de cercetare ştiinţifică constituie factorul esenţial pentru a crea un sistem universitar eficient, bazat pe competiţie, ca factor de progres. Obiectivul general al programului de studii Management (în conformitate cu misiunea sa) se concentrează pe necesitatea de a răspunde nevoilor specifice ale pieţei forţei de muncă înalt calificate, în condiţiile compatibilizării sistemului românesc de învăţământ cu cel european şi ale dobândirii, de către absolvenţi, a unor competenţe profesionale şi transversale conforme cu prevederile Cadrului naţional al calificărilor în învăţământul superior. Obiectivele şi profilul de competenţe dezvoltat în concordanţă cu nevoile identificate pe piaţa muncii şi cu cadrul naţional al calificărilor sunt prezentate sintetic mai jos şi detaliat în fişele disciplinelor din planul de învăţământ. Obiectivele specifice ale programului de studii Management sunt: pregătirea absolvenţilor pentru a putea organiza şi conduce compartimente ale organizaţiilor economice şi/sau sociale, procese şi/sau sisteme de management, afaceri, în conformitate cu prevederile din „Clasificarea ocupaţiilor din România” (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 561 din 08/08/2011).

Domeniu de licenta/master
Management
Specializare
Management
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
ID - la distanță
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Microeconomie
 • Matematici financiare și actuariale
 • Bazele informaticii economice
 • Marketing
 • Drept comercial
 • Management general
 • Limbi moderne (Limba engleză
 • Limba franceză
 • Limba germană
 • Limba spaniolă)
 • Macroeconomie
 • Dreptul muncii
 • Bazele contabilității
 • Baze de date pentru management
 • Tehnologia informației – Internet
 • Statistică pentru afaceri
 • Limbi moderne (Limba engleză
 • Limba franceză
 • Limba germană
 • Limba spaniolă)
 • Finanțe
 • Managementul producției
 • Managementul calității
 • Etică în afaceri
 • Contabilitate de gestiune
 • Comunicare de afaceri în limba engleză
 • franceză
 • germană sau spaniolă
 • Management financiar
 • Tehnici de promovare în afaceri
 • Econometrie
 • Cercetări de marketing
 • Logistică
 • Comunicare de afaceri în limba engleză
 • franceză
 • germană sau spaniolă
 • Cercetări de marketing
 • Audit
 • Management operațional
 • Comportamentul consumatorului
 • Practică de specialitate
 • Managementul resurselor umane
 • Management strategic
 • Modelarea proceselor economice
 • Managementul investițiilor
 • Comportament organizațional
 • Managementul micilor afaceri
 • Management comparat
 • Analiza diagnostic și evaluarea întreprinderii
 • Managementul serviciilor
 • Managementul crizelor
 • Proiecte economice
 • Metodologia elaborării lucrării de licență
 • Managementul mediului
 • Comunicare și negociere în afaceri
 • Managementul inovării
 • Drept comunitar

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Brasov

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor are colaborări în plan ştiinţific şi educaţional cu prestigioase universităţi din Uniunea Europeană şi din Statele Unite ale Americii. De-a lungul anilor s-au păstrat relaţiile de colaborare internaţionale existente şi s-au dezvoltat altele noi. Un interes special a fost acordat relaţiilor cu Université d’Orléans, Université de Nantes, Université Paris XII, Universität Trier, Universität Wiesbaden, Universität Bochum, Université de Lausanne, Università Catolica di Milano, Università di Perugia, Università di Pescara, Università di Venezia.

Au fost reînnoite programele de cooperare cu universităţile din țară dedicate cercetării şi facem eforturi pentru creşterea eficienţei cooperărilor cu Academia de Studii Economice Bucureşti, Institutele de Cercetări Economice ale Academiei Române, Universitatea Babeş – Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Universitatea din Craiova, Universitatea Valahia Târgovişte, Universitatea Dunărea de Jos Galaţi.

Colina Universitatii nr. 1, Corpul A, Brașov, România

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer