Despre program

Programul de masterat are misiunea de a forma specialişti în domeniul Turism cu competenţe specifice în turism, şi de a dezvolta capacităţile de cercetare ştiinţifică ale absolvenţilor ciclului I al studiilor universitare de licenţă, în programe proprii domeniului Administrarea Afacerilor, altor programe de studiu din domeniul Ştiinţe Economice sau din domenii de licenţă apropiate. Absolvenţii acestui program de masterat vor fi capabili să deruleze activităţi în organizaţii aparţinînd Ministerului Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului, Turismului şi Profesiilor Liberale, să administreze societăţi comerciale naţionale şi internaţionale din domeniul turismului, dar şi să contribuie la programe de cercetare în domeniu, prin activitatea din perioada studiilor de master şi/sau prin continuarea pregătirii prin înscrierea în programele de studii doctorale. Programul de studiu asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică şi constituie o bază pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale. Planul de învăţământ propune două trasee: traseul A – ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN INDUSTRIA OSPITALITĂŢII şi traseul B- MANAGEMENTUL DESTINAŢIEI TURISTICE.

Domeniu de licenta/master
Administrarea afacerilor
Specializare
turism
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
  • Afaceri şi antreprenoriat
  • Metode de cercetare a pieței turistice
  • Marketing în turism şi industria ospitalității
  • Planificarea şi organizarea turismului de evenimente
  • Comunicare de afaceri în limba engleză/ franceză,
  • Geografia destinației turistice
  • Administrarea restaurantelor şi securitatea alimentului

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Brasov

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor are colaborări în plan ştiinţific şi educaţional cu prestigioase universităţi din Uniunea Europeană şi din Statele Unite ale Americii. De-a lungul anilor s-au păstrat relaţiile de colaborare internaţionale existente şi s-au dezvoltat altele noi. Un interes special a fost acordat relaţiilor cu Université d’Orléans, Université de Nantes, Université Paris XII, Universität Trier, Universität Wiesbaden, Universität Bochum, Université de Lausanne, Università Catolica di Milano, Università di Perugia, Università di Pescara, Università di Venezia.

Au fost reînnoite programele de cooperare cu universităţile din țară dedicate cercetării şi facem eforturi pentru creşterea eficienţei cooperărilor cu Academia de Studii Economice Bucureşti, Institutele de Cercetări Economice ale Academiei Române, Universitatea Babeş – Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Universitatea din Craiova, Universitatea Valahia Târgovişte, Universitatea Dunărea de Jos Galaţi.

Colina Universitatii nr. 1, Corpul A, Brașov, România

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer