Despre program

Programul urmăreşte să dezvolte cursanţilor săi o serie de cunoştinţe şi ocupaţii în domeniul relaţiilor economice internaţionale. Structura programului a fost proiectată astfel încât să ofere posibilitatea aprofundării unor probleme actuale, de mare interes pentru viitorii decidenţi şi specialişti în relaţii economice internaţionale. Flexibilizarea programului de studiu este asigurată prin discipline opţionale. Disciplinele la alegere (opţionale) sunt propuse pentru semestrele S2 şi S3 şi sunt grupate în discipline opţionale sau pachete opţionale, care completează traseul de specializare a masterandului. Alegerea traseului se face de către masterand, înainte de începerea semestrului de studiu, traseul conţine disciplinele sau pachetele de discipline opţionale. Majoritatea decide traseul pentru toţi studenţii specializării. Se au în vedere şi condiţionări financiare, legate de eficienţa economică a programului de studiu. Disciplinele opţionale sunt astfel organizate/gândite pentru a defini exact traseul pe care masteranzii doresc să-l urmeze.Astfel, TRASEUL A – CONTRACTARE ŞI COMUNICARE PE PIEŢE INTERNAŢIONALE – cuprinde în anul I, semestrul II, disciplina opţională „Contracte si arbitraj comercial international”, iar, în anul II, semestrul I, disciplinele opţionale „Pieţe internaţionale de capital” si ”Comunicarea în afaceri internaţionale”. TRASEUL B – REGLEMENTAREA AFACERILOR ÎN MEDIUL EUROPEAN – cuprinde în anul I, semestrul II, disciplina opţională „Drept comercial in UE”, iar, în anul II, semestrul I, disciplinele opţionale „Gestiunea portofoliului” si ”Euromarketing”.

Domeniu de licenta/master
Economie şi afaceri internaţionale
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
  • Marketing strategic
  • E-business
  • Politici economice europene
  • Institutii comunitare
  • Branding
  • Logistică Internatională

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Brasov

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor are colaborări în plan ştiinţific şi educaţional cu prestigioase universităţi din Uniunea Europeană şi din Statele Unite ale Americii. De-a lungul anilor s-au păstrat relaţiile de colaborare internaţionale existente şi s-au dezvoltat altele noi. Un interes special a fost acordat relaţiilor cu Université d’Orléans, Université de Nantes, Université Paris XII, Universität Trier, Universität Wiesbaden, Universität Bochum, Université de Lausanne, Università Catolica di Milano, Università di Perugia, Università di Pescara, Università di Venezia.

Au fost reînnoite programele de cooperare cu universităţile din țară dedicate cercetării şi facem eforturi pentru creşterea eficienţei cooperărilor cu Academia de Studii Economice Bucureşti, Institutele de Cercetări Economice ale Academiei Române, Universitatea Babeş – Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Universitatea din Craiova, Universitatea Valahia Târgovişte, Universitatea Dunărea de Jos Galaţi.

Colina Universitatii nr. 1, Corpul A, Brașov, România

Informatii despre Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
B-dul Eroilor nr.29, 500036 Braşov, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer