Gestiunea întreprinderii (în limba franceză)

Despre program

Misiunea programului de master Gestiunea întreprinderii (GESTION DE L'ENTREPRISE) este cea de asigurare a abilităţilor, instrumentarului analitic necesar, perspectivelor şi experienţei viitorilor absolvenţi pentru o carieră de specialişti în contabilitate, pentru conducere, analiză-diagnostic şi evaluare, în entităţi economice atât private cât şi publice, asigurându-le în acelaşi timp posibilitatea de a desfăşura activitatea într-o limbă de circulaţie internaţională (limba franceză) .

Obiective: – iniţierea în aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate; formarea capacităţii de alegere a opţiunilor contabile, fiscale, juridice şi informatice pentru a rezolva eficient problematica complexă a conducerii entităţilor economice; – formarea capacităţii de a fundamenta decizii pe baza contabilităţii şi controlului de gestiune în firmele de comerţ, turism şi servicii; – formarea capacităţii de a sintetiza informaţiile provenite din diverse surse din interiorul şi din exteriorul întreprinderii în vederea evaluării şi diagnosticării unei entităţi; – dezvoltarea unui spirit critic în analiza surselor de documentare, în interpretarea fenomenelor economice şi participarea activă la activitatea de cercetare ştiinţifică.

Domeniu de licenta/master
Contabilitate
Tip program
Master
Limba de predare
Franceza
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Control de gestiune – studii de aprofundare
 • Diagnostic financiar
 • Politici financiare în întreprindere
 • Metodologia cercetării științifice
 • Managementul schimbării şi riscurilor
 • Strategii de dezvoltare a întreprinderii
 • Gestiunea trezoreriei
 • Raportare financiară
 • Practică
 • Elaborarea lucrării de disertaţie
 • Evaluarea economică şi financiară a întreprinderii

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Targoviste

Facultatea de Ştiinţe Economice

Facultatea de Ştiințe Economice reprezintă o structură didactico-științifică și administrativă a Universității „1 Decembrie 1918” Albă Iulia, având rolul de a coordona procesul de învățământ și cercetare la specializări din cadrul aceluiași profil sau profile conexe. În cadrul facultății își desfășoară activitatea, ca unitate de bază a facultății, cu caracter eminamente didactico-științific, Departamentul de științe Economice și Gestiunea Afacerilor. Facultatea de științe Economice este una dintre cele mai tinere facultăți din cadrul Universității “1 Decembrie 1918” Albă Iulia, funcționând sub această titulatură începând cu anul 2014.

Informatii despre Universitatea "Valahia" din Târgovişte

Dacă la înființare Universitatea Valahia din Târgoviște avea în structura sa 2 facultăți, un colegiu universitar, 14 specializări universitare și circa 700 de studenți, în acest an universitar structura s-a diversificat armonios în funcție de necesitățile economico-sociale, de cerințele pieței muncii, astfel: Universitatea Valahia din Târgoviște are în structura sa actuală 10 facultăți (licență - 3 sau 4 ani), 35 de specializări universitare, studii de masterat și doctorat, pregătirea și perfecționarea personalului didactic și învățământul deschis la distanță.

În prezent, la toate formele de învățământ, studiază aproximativ 7.500 de studenți sub îndrumarea competentă a 330 de cadre didactice, organizate în departamente academice beneficiind de o bază materială corespunzătoare. Pe lângă activitatea didactică și de cercetare științifică, Universitatea Valahia din Târgoviște cuprinde în structura sa, centre de formare continuă în concordanță cu cerințele mediului social-economic în cadrul căruia funcționează.

Instituția noastră oferă condiții sociale corespunzătoare (cămine, cantine, club, baze sportive, etc.) iar în prezent se află în construcție noul campus universitar care va completa baza materială proprie.

Universitatea Valahia din Târgoviște se preocupă de realizarea în condiții optime a misiunii sale: învățământ și cercetare științifică de calitate, condiții excelente de studiu și viață pentru studenți, integrare profesională la nivel național, deschidere academică europeană.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr. 2, 130024, Târgovişte, Dâmboviţa
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Valahia" din Târgovişte
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer