Despre program

Dezvoltarea sistemului educaţional pentru a fi compatibil în mod continuu cu cel practicat în Uniunea Europeană, astfel încât absolvenţii universităţii să fie recunoscuţi ca specialişti europeni în domeniul financiar bancar şi al asigurărilor, în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele UE promovând un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate ştiinţifică, creativitate si dinamism. Obiective: – formarea ansamblului de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi necesare specialiştilor din domeniul financiar bancar şi în cel al asigurărilor în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă; – formarea de specialişti cu studii superioare pentru domeniul economic specializaţi în domeniul financiar bancar; – formarea de specialişti cu studii superioare în domeniul gestiunii financiare a întreprinderii; – formarea de specialişti în domeniul asigurărilor; – atragerea studenţilor în activitatea cercetare ştiinţifică prin implicarea în proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale; – satisfacerea cerinţelor beneficiarilor prin utilizarea unui proces educaţional performant, bazat pe noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării.

Domeniu de licenta/master
Finanţe
Specializare
Finanţe şi bănci
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Microeconomie
 • Matematici aplicate în economie
 • Dreptul afacerilor
 • Informatica economica
 • Geopolitica
 • Elemente de tehnologie
 • Limba străină în afaceri
 • Educație fizică și sport
 • Macroeconomie
 • Bazele contabilitatii
 • Baze de date
 • Statistica economica
 • Economie Europeana
 • Limbă străină în afaceri
 • Management
 • Contabilitate financiară
 • Finante publice
 • Marketing
 • Econometrie
 • Educație fizică
 • Limbă străină în afaceri
 • Gestiunea financiara a întreprinderii
 • Moneda
 • Finantele institutiilor publice
 • Asigurari si protectie sociala
 • Prețuri și concurență
 • Practica
 • Educație fizică și sport
 • Sociologie
 • Piete de capital
 • Buget si trezorerie publica
 • Operațiunile instituțiilor de credit
 • Produse si servicii bancare
 • Antreprenoriat și gestiunea afacerii
 • Analiza economica si financiara
 • Instruire asistată de calculator (disciplina opțională)
 • Investitii directe si finantarea lor
 • Fiscalitate
 • Sisteme informatice financiar monetare
 • Gestiune bancară
 • Relații financiare internaționale
 • Burse de marfuri si valori

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Targoviste

Facultatea de Ştiinţe Economice

Facultatea de Ştiințe Economice reprezintă o structură didactico-științifică și administrativă a Universității „1 Decembrie 1918” Albă Iulia, având rolul de a coordona procesul de învățământ și cercetare la specializări din cadrul aceluiași profil sau profile conexe. În cadrul facultății își desfășoară activitatea, ca unitate de bază a facultății, cu caracter eminamente didactico-științific, Departamentul de științe Economice și Gestiunea Afacerilor. Facultatea de științe Economice este una dintre cele mai tinere facultăți din cadrul Universității “1 Decembrie 1918” Albă Iulia, funcționând sub această titulatură începând cu anul 2014.

Informatii despre Universitatea "Valahia" din Târgovişte

Dacă la înființare Universitatea Valahia din Târgoviște avea în structura sa 2 facultăți, un colegiu universitar, 14 specializări universitare și circa 700 de studenți, în acest an universitar structura s-a diversificat armonios în funcție de necesitățile economico-sociale, de cerințele pieței muncii, astfel: Universitatea Valahia din Târgoviște are în structura sa actuală 10 facultăți (licență - 3 sau 4 ani), 35 de specializări universitare, studii de masterat și doctorat, pregătirea și perfecționarea personalului didactic și învățământul deschis la distanță.

În prezent, la toate formele de învățământ, studiază aproximativ 7.500 de studenți sub îndrumarea competentă a 330 de cadre didactice, organizate în departamente academice beneficiind de o bază materială corespunzătoare. Pe lângă activitatea didactică și de cercetare științifică, Universitatea Valahia din Târgoviște cuprinde în structura sa, centre de formare continuă în concordanță cu cerințele mediului social-economic în cadrul căruia funcționează.

Instituția noastră oferă condiții sociale corespunzătoare (cămine, cantine, club, baze sportive, etc.) iar în prezent se află în construcție noul campus universitar care va completa baza materială proprie.

Universitatea Valahia din Târgoviște se preocupă de realizarea în condiții optime a misiunii sale: învățământ și cercetare științifică de calitate, condiții excelente de studiu și viață pentru studenți, integrare profesională la nivel național, deschidere academică europeană.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr. 2, 130024, Târgovişte, Dâmboviţa
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Valahia" din Târgovişte
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer