Despre program

Facultatea de Științe Economice are încheiat un protocol cu C.E.C.C.A.R pentru echivalarea programului de master CONTABILITATE cu examenul de ADMITERE LA STAGIU în vederea obţinerii calităţii de EXPERT CONTABIL. Prin acest protocol absolvenții programului de master CONTABILITATE, persoane cu studii superioare economice, pot solicita, în termen de un an de zile de la absolvire, echivalarea programului de master cu examenul de ADMITERE la STAGIU în vederea obținerii calității de expert contabil. Misiunea programului de master Contabilitate este de a asigura competenţele şi abilităţile, necesare viitorilor specialişti în contabilitate, audit, analiză-diagnostic şi evaluareai entităţilori economice private şi publice. De asemenea, în cadrul programului se urmăreşte, prin componenta sa de cercetare ştiinţifică, dezvoltarea unui spirit critic în analiza surselor de documentare, în interpretarea fenomenelor economice. Obiective – iniţierea în aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate; dobândirea abilităţilor de a interpreta, într-o gândire logică, aspectele legate de implicaţiile costurilor în procesul decizional; – formarea capacităţii de alegere a opţiunilor contabile, fiscale, juridice şi informatice pentru a rezolva eficient problematica complexă a conducerii entităţilor economice; – formarea capacităţii de a fundamenta decizii pe baza contabilităţii şi controlului de gestiune în firmele de comerţ, turism şi servicii; – aprofundarea cunoştinţelor cu privire la rolul contabilităţii financiare şi de gestiune ca suport informaţional pentru o categorie largă de utilizatori; – stăpânirea standardelor de evaluare şi abilitatea de a le transpune în domeniul cercetat; – formarea capacităţii de analiză şi diagnostic financiar pentru firmele din turism, comerţ şi servicii; – identificarea, definirea şi explorarea problemelor de management în domeniul serviciilor publice.

Domeniu de licenta/master
Contabilitate
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Sistemul fiscal naţional
 • Doctrină şi deontologie profesională
 • Sisteme contabile comparate
 • Metode econometrice
 • Limba străină - franceza / engleza
 • Contabilitate managerială
 • Strategii de dezvoltare şi măsurare a performanţelor
 • Sisteme informatice de gestiune financiar contabile – studii de aprofundare
 • Control intern
 • Evaluarea economică şi financiară a întreprinderii
 • Auditul şi certificarea situaţiilor financiare anuale
 • Metodologia cercetării ştiinţifice
 • Tehnici de consolidare a conturilor societăţilor de grup
 • Audit bancar
 • Expertiză contabilă–studii de aprofundare
 • Management financiar
 • Proiecte de contabilitate
 • Practică
 • Elaborarea lucrării de dizertație

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Targoviste

Facultatea de Ştiinţe Economice

Facultatea de Ştiințe Economice reprezintă o structură didactico-științifică și administrativă a Universității „1 Decembrie 1918” Albă Iulia, având rolul de a coordona procesul de învățământ și cercetare la specializări din cadrul aceluiași profil sau profile conexe. În cadrul facultății își desfășoară activitatea, ca unitate de bază a facultății, cu caracter eminamente didactico-științific, Departamentul de științe Economice și Gestiunea Afacerilor. Facultatea de științe Economice este una dintre cele mai tinere facultăți din cadrul Universității “1 Decembrie 1918” Albă Iulia, funcționând sub această titulatură începând cu anul 2014.

Informatii despre Universitatea "Valahia" din Târgovişte

Dacă la înființare Universitatea Valahia din Târgoviște avea în structura sa 2 facultăți, un colegiu universitar, 14 specializări universitare și circa 700 de studenți, în acest an universitar structura s-a diversificat armonios în funcție de necesitățile economico-sociale, de cerințele pieței muncii, astfel: Universitatea Valahia din Târgoviște are în structura sa actuală 10 facultăți (licență - 3 sau 4 ani), 35 de specializări universitare, studii de masterat și doctorat, pregătirea și perfecționarea personalului didactic și învățământul deschis la distanță.

În prezent, la toate formele de învățământ, studiază aproximativ 7.500 de studenți sub îndrumarea competentă a 330 de cadre didactice, organizate în departamente academice beneficiind de o bază materială corespunzătoare. Pe lângă activitatea didactică și de cercetare științifică, Universitatea Valahia din Târgoviște cuprinde în structura sa, centre de formare continuă în concordanță cu cerințele mediului social-economic în cadrul căruia funcționează.

Instituția noastră oferă condiții sociale corespunzătoare (cămine, cantine, club, baze sportive, etc.) iar în prezent se află în construcție noul campus universitar care va completa baza materială proprie.

Universitatea Valahia din Târgoviște se preocupă de realizarea în condiții optime a misiunii sale: învățământ și cercetare științifică de calitate, condiții excelente de studiu și viață pentru studenți, integrare profesională la nivel național, deschidere academică europeană.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr. 2, 130024, Târgovişte, Dâmboviţa
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Valahia" din Târgovişte
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer