Despre program

Dezvoltarea sistemului educațional pentru a fi compatibil în mod continuu cu cel practicat în Uniunea Europeană, astfel încât absolvenții universității să fie recunoscuți ca specialiști europeni în domeniul comerțului, serviciilor și turismului în conformitate cu cerințele pieței de muncă din România și din statele UE, promovând un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate științifică, creativitate și dinamism.

Domeniu de licenta/master
Administrarea afacerilor
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Microeconomie
 • Matematici aplicate în economie
 • Dreptul afacerilor
 • Informatică economică
 • Geopolitică
 • Limba străină în afaceri I
 • Educație fizică și sport
 • Macroeconomie
 • Bazele contabilității
 • Baze de date
 • Statistică microeconomică
 • Economie europeană
 • Limba străină în afaceri II
 • Educație fizică și sport
 • Managementul firmei
 • Contabilitate managerială
 • Finanțe publice
 • Marketing
 • Comunicare și relații publice în afaceri
 • Educație fizică și sport
 • Comunicare în limba engleză/franceză/italiană
 • Managementul relației cu furnizorii
 • Managementul resurselor umane
 • Economie în servicii
 • Econometrie
 • Antreprenoriat și gestiunea afacerilor
 • Practică
 • Educație fizică și sport
 • Sociologie economică
 • Politologie
 • Filosofie
 • Comunicare în limba engleză/franceză/italiană II
 • Tranzacții comerciale
 • Servicii și utilități publice
 • Logistica și distribuția mărfurilor
 • Cercetări de marketing
 • Tehnici de vânzare
 • Mărfuri alimentare și securitatea consumatorului
 • Comerț eLTAtronic
 • Economie comercială
 • Asigurări și reasigurări
 • Comportamentul consumatorului
 • Mărfuri nealimentare și siguranța utilizatorului
 • Ecoturism și tursi rural
 • Analiza economico-financiară în servicii
 • Economie în turism
 • Marketing Internațional
 • Proiecte economice și jocuri de întreprindere
 • Tehnologie hotelieră și de restaurant
 • Metodologia elaborării lucrării de licență

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Targoviste

Facultatea de Științe și Inginerie (Alexandria)

Șoseaua Tr. Măgurele, nr. 1-3, cod postal 140003, Alexandria, jud. Teleorman

Informatii despre Universitatea "Valahia" din Târgovişte

Dacă la înființare Universitatea Valahia din Târgoviște avea în structura sa 2 facultăți, un colegiu universitar, 14 specializări universitare și circa 700 de studenți, în acest an universitar structura s-a diversificat armonios în funcție de necesitățile economico-sociale, de cerințele pieței muncii, astfel: Universitatea Valahia din Târgoviște are în structura sa actuală 10 facultăți (licență - 3 sau 4 ani), 35 de specializări universitare, studii de masterat și doctorat, pregătirea și perfecționarea personalului didactic și învățământul deschis la distanță.

În prezent, la toate formele de învățământ, studiază aproximativ 7.500 de studenți sub îndrumarea competentă a 330 de cadre didactice, organizate în departamente academice beneficiind de o bază materială corespunzătoare. Pe lângă activitatea didactică și de cercetare științifică, Universitatea Valahia din Târgoviște cuprinde în structura sa, centre de formare continuă în concordanță cu cerințele mediului social-economic în cadrul căruia funcționează.

Instituția noastră oferă condiții sociale corespunzătoare (cămine, cantine, club, baze sportive, etc.) iar în prezent se află în construcție noul campus universitar care va completa baza materială proprie.

Universitatea Valahia din Târgoviște se preocupă de realizarea în condiții optime a misiunii sale: învățământ și cercetare științifică de calitate, condiții excelente de studiu și viață pentru studenți, integrare profesională la nivel național, deschidere academică europeană.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr. 2, 130024, Târgovişte, Dâmboviţa
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Valahia" din Târgovişte
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer