Despre program

Dezvoltarea sistemului educaţional pentru a fi compatibil în mod continuu cu cel practicat în Uniunea Europeană, astfel încât absolvenţii universităţii să fie recunoscuţi ca specialişti europeni în domeniul contabilităţii şi informaticii de gestiune, în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele UE promovând un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate ştiinţifică, creativitate si dinamism. Obiective: – formarea ansamblului de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi necesare specialiştilor din domeniul contabil şi cel al informaticii de gestiune în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă; – atragerea studenţilor în activitatea cercetare ştiinţifică prin implicarea în proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale; – formarea de specialişti cu studii superioare pentru domeniul economic specializaţi în domeniul contabilităţii financiare şi al contabilităţii de gestiune; – formarea de specialişti cu studii superioare în domeniul auditului intern şi al celui financiar; – formarea de specialişti în domeniul informaticii de gestiune; – satisfacerea cerinţelor beneficiarilor prin utilizarea unui proces educaţional performant, bazat pe noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării.

Domeniu de licenta/master
Contabilitate
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Microeconomie
 • Matematici aplicate în economie
 • Dreptul afacerilor
 • Informatica economică
 • Geopolitică
 • Elemente de tehnologie
 • Limba străină în afaceri I
 • Macroeconomie
 • Bazele contabilităţii
 • Baze de date
 • Statistică economică
 • Economie Europeană
 • Limba străina în afaceri II
 • Educație fizică și sport.
 • Management
 • Contabilitate financiară
 • Finante publice
 • Marketing
 • Econometrie
 • Limbă straină în afaceri
 • Birotică
 • Contabilitate financiară II
 • Contabilitate publică
 • Drept societar
 • Finanţele întreprinderii
 • Contabilitate aprofundată
 • Practică
 • Educație fizică și sport
 • Sociologie economica.
 • Antreprenoriat și gestiunea afacerii
 • Contabilitatea instituţiilor de credit
 • Sisteme informatice de gestiune
 • Contabilitate de gestiune
 • Fiscalitate
 • Contabilitatea şi gestiunea trezoreriei
 • Instruire asistată de calculator (disciplină opțională)
 • Control de gestiune
 • Contabilitatea operaţiunilor fiscale ale întreprinderii
 • Proiectarea sistemelor informatice de gestiune
 • Sisteme informatice de asistarea a deciziei Analiză economică financiară
 • Audit intern.

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Targoviste

Facultatea de Ştiinţe Economice

Facultatea de Ştiințe Economice reprezintă o structură didactico-științifică și administrativă a Universității „1 Decembrie 1918” Albă Iulia, având rolul de a coordona procesul de învățământ și cercetare la specializări din cadrul aceluiași profil sau profile conexe. În cadrul facultății își desfășoară activitatea, ca unitate de bază a facultății, cu caracter eminamente didactico-științific, Departamentul de științe Economice și Gestiunea Afacerilor. Facultatea de științe Economice este una dintre cele mai tinere facultăți din cadrul Universității “1 Decembrie 1918” Albă Iulia, funcționând sub această titulatură începând cu anul 2014.

Informatii despre Universitatea "Valahia" din Târgovişte

Dacă la înființare Universitatea Valahia din Târgoviște avea în structura sa 2 facultăți, un colegiu universitar, 14 specializări universitare și circa 700 de studenți, în acest an universitar structura s-a diversificat armonios în funcție de necesitățile economico-sociale, de cerințele pieței muncii, astfel: Universitatea Valahia din Târgoviște are în structura sa actuală 10 facultăți (licență - 3 sau 4 ani), 35 de specializări universitare, studii de masterat și doctorat, pregătirea și perfecționarea personalului didactic și învățământul deschis la distanță.

În prezent, la toate formele de învățământ, studiază aproximativ 7.500 de studenți sub îndrumarea competentă a 330 de cadre didactice, organizate în departamente academice beneficiind de o bază materială corespunzătoare. Pe lângă activitatea didactică și de cercetare științifică, Universitatea Valahia din Târgoviște cuprinde în structura sa, centre de formare continuă în concordanță cu cerințele mediului social-economic în cadrul căruia funcționează.

Instituția noastră oferă condiții sociale corespunzătoare (cămine, cantine, club, baze sportive, etc.) iar în prezent se află în construcție noul campus universitar care va completa baza materială proprie.

Universitatea Valahia din Târgoviște se preocupă de realizarea în condiții optime a misiunii sale: învățământ și cercetare științifică de calitate, condiții excelente de studiu și viață pentru studenți, integrare profesională la nivel național, deschidere academică europeană.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr. 2, 130024, Târgovişte, Dâmboviţa
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Valahia" din Târgovişte
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer