Despre program

Misiunea programului de master Managementul Biodiversității este de asigurare a abilităţilor, instrumentarului analitic necesar, perspectivelor şi experienței viitorilor absolvenți pentru o carieră de specialişti pregătiţi pentru aplicarea principiilor dezvoltării durabile în toate domeniile de activitate, dobândirea unor cunoștințe avansate şi a aptitudinilor specific managementului mediului şi a resurselor natural. De asemenea, în cadrul programului se urmăreşte, prin componenta sa de cercetare ştiinţifică, dezvoltarea unui spirit critic în analiza surselor de documentare, în interpretarea fenomenelor economice. Obiective – dobândirea capacitãţilor de investigare si analizã prin utilizarea metodelor specifice de cercetare a proceselor specifice managementului de mediu la nivelul organizaţiilor; – conştientizarea necesităţii integrării problemelor de mediu în toate activităţile economice şi non-economice; – cunoaşterea aspectelor de natură legală, economică şi instituţională specific mediului; – elaborarea şi gestionarea sistemelor de management de mediu a organizaţiilor; – analiza, sinteza şi interpretarea fenomenelor şi proceselor economico-sociale în scopul elaborării de rapoarte, studii necesare conducerii organizaţiilor; – furnizarea cunoştinţelor necesare luării unor decizii economice optime ţinând cont de ansamblul de reglementări de mediu, aferente mediului de funcţionare a organizaţiilor; – să îmbunătăţească capacitatea absolvenţilor de asistare a instituţiilor locale, regionale şi naţionale în vederea identificării celor mai bune soluţii de compromis între dezvoltarea economică şi protecţia mediului; – să dezvolte proiecte specifice economiei mediului şi resurselor natural, prin care studentii sa fie implicati in studiu si cercetare; – de asemenea, se doreşte încurajarea masteranzilor în a se implica în proiecte proprii de cercetare care să le ofere oportunitatea abordării unor asemenea cariere; – să realizeze o pregătire care să dea posibilitatea absolvenţilor să dezvolte, în continuare, studii doctorale în domeniu.

Domeniu de licenta/master
Management
Specializare
Management
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
  • Economia resurselor naturale
  • Managementul resurselor de apă
  • Geo-biodiversitate
  • Metodologia cercetării ştiinţifice
  • Guvernanță corporativă
  • Managementul ariilor protejate
  • Reglementări legislative ale protecţiei biodiversităţii
  • Responsabilitatea socială a organizaţiilor
  • Practică
  • Elaborarea lucrării de disertaţie

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Targoviste

Facultatea de Ştiinţe Economice

Facultatea de Ştiințe Economice reprezintă o structură didactico-științifică și administrativă a Universității „1 Decembrie 1918” Albă Iulia, având rolul de a coordona procesul de învățământ și cercetare la specializări din cadrul aceluiași profil sau profile conexe. În cadrul facultății își desfășoară activitatea, ca unitate de bază a facultății, cu caracter eminamente didactico-științific, Departamentul de științe Economice și Gestiunea Afacerilor. Facultatea de științe Economice este una dintre cele mai tinere facultăți din cadrul Universității “1 Decembrie 1918” Albă Iulia, funcționând sub această titulatură începând cu anul 2014.

Informatii despre Universitatea "Valahia" din Târgovişte

Dacă la înființare Universitatea Valahia din Târgoviște avea în structura sa 2 facultăți, un colegiu universitar, 14 specializări universitare și circa 700 de studenți, în acest an universitar structura s-a diversificat armonios în funcție de necesitățile economico-sociale, de cerințele pieței muncii, astfel: Universitatea Valahia din Târgoviște are în structura sa actuală 10 facultăți (licență - 3 sau 4 ani), 35 de specializări universitare, studii de masterat și doctorat, pregătirea și perfecționarea personalului didactic și învățământul deschis la distanță.

În prezent, la toate formele de învățământ, studiază aproximativ 7.500 de studenți sub îndrumarea competentă a 330 de cadre didactice, organizate în departamente academice beneficiind de o bază materială corespunzătoare. Pe lângă activitatea didactică și de cercetare științifică, Universitatea Valahia din Târgoviște cuprinde în structura sa, centre de formare continuă în concordanță cu cerințele mediului social-economic în cadrul căruia funcționează.

Instituția noastră oferă condiții sociale corespunzătoare (cămine, cantine, club, baze sportive, etc.) iar în prezent se află în construcție noul campus universitar care va completa baza materială proprie.

Universitatea Valahia din Târgoviște se preocupă de realizarea în condiții optime a misiunii sale: învățământ și cercetare științifică de calitate, condiții excelente de studiu și viață pentru studenți, integrare profesională la nivel național, deschidere academică europeană.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr. 2, 130024, Târgovişte, Dâmboviţa
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Valahia" din Târgovişte
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer