Genetică moleculară (în limba română)

Despre program

Programul funcţionează începând din anul universitar 1997 – 1998 şi asigură pregătirea preliminară pentru înscrierea la doctorat în domeniul Geneticii. Programa de învăţământ a celor doi ani de studiu urmăreşte creşterea gradului de aplicabilitate practică a cunoştinţelor teoretice acumulate şi pregătirea absolvenţilor pentru abordarea investigaţiei ştiinţifice la nivel molecular asupra celulelor si organismelor vegetale şi animale. 

Programul de studii masterale asigură pregătirea absolvenţilor în următoarele domenii ale biologiei moleculare:

O bună cunoaştere a complexităţii mecanismelor celulare şi moleculare de expresie a informaţiei genetice;

Formarea unei imagini de ansamblu asupra inter-relaţiilor dintre diferite procese celulare;

Studiul acizilor nucleici şi al moleculelor informaţionale;

Analiza organizării genomice la organisme procariote şi eucariote;

Studiul genomului uman: identificarea markerilor moleculari şi cromozomiali în stări normale si patologice, cu posibilităţi de utilizare în scopuri medicale (diagnostic molecular);

Organisme transgenice;

Modificări ale genomului sub acţiunea factorilor patogeni şi mutageni;

Studiul ciclului celular şi al mecanismelor de control ale acestuia;

Utilizarea de modele experimentale în studii de mutageneză şi modificări la nivelul substratului genetic al informaţiei ereditare;

Bioinformatică şi aplicaţiile acesteia;

Metode utilizate în studiile de genetică moleculară;

Taxonomie, filogenie şi ecologie moleculară.

Domeniu de licenta/master
Biologie
Specializare
Biologie
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Genomică
 • Tehnologia ADN recombinant
 • Biostatistică medicală
 • Genetică moleculară umană
 • Structura şi metabolismul macromoleculelor informaţionale
 • Bioetică și integritate academică
 • Proteomică
 • Biologia moleculară a ciclului celular
 • Bioinformatică aplicată în cercetarea biomedicală
 • Culturi celulare
 • Biotehnologii microbiene
 • Aplicatii ale ingineriei genetice în industrie și medicină
 • Neurobiologie moleculară
 • Mecanisme moleculare ale semnalizării celulare
 • Organisme transgenice
 • Farmacogenomică și imunogenetică
 • Alterări moleculare implicate în oncogeneză
 • Controlul expresiei genice
 • Practică de cercetare
 • Susținerea lucrării de disertație lucrării de disertație

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe ale Naturii, în Iasi

Facultatea de Biologie

Facultatea a fost înfiinţată în 1864, odată cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, ca o secţie a Facultăţii de Ştiinţele Naturii. În timp, a căpătat denumiri diferite (Facultatea de Ştiinţe Naturale – Geografie, Facultatea de Biologie – Geografie – Geologie). Facultatea formează viitoarele cadre didactice din învăţămînul universitar şi pre-universitar, precum şi specialişti care pot desfăşura activităţi în: întreprinderi care folosesc biotehnologii (fabrici de antibiotice, fabrici de industrializare a laptelui, a produselor alcoolice, vinuri, bere etc.), în spitale sau în domenii ecologice şi de protecţie a mediului.

Studenţii şi cadrele didactice au la dispoziţie o importantă bază materială pentru cercetare şi practică, prin accesul la staţiunile de cercetare ale facultăţii de la Agigea (Marea Neagră) şi Potoci (Bicaz), prin Grădina Botanică, Muzeul de Istorie Naturală (primul din Ţările Române) şi un Herbarium foarte bogat în specii de plante.

În cadrul facultăţii se efectuează cercetări moderne fundamentale şi aplicative în domenii ca: biodiversitate, biotehnologii moderne, ecologie şi protecţia mediului, combaterea integrată şi biologică a dăunătorilor, genetică, biochimie, biofizică, biologie celulară, anatomie, citologie, histologie, fiziologie vegetală şi animală etc. Biblioteca de Biologie se află în corpul B al Universităţii, la etajul I, sala B-459, B-dul Carol I, nr. 20A. 

Bulevardul Carol I, Nr. 20A, 700505, Iaşi, România

Informatii despre Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer