Despre program

Acest program de studii masterale funcţionează începând din anul 2008 şi are ca obiectiv fundamental abordarea interdisciplinară a dezvoltării ontogenetice şi filogenetice a organismelor vii, fiind focalizat asupra mecanismelor integrative ale dezvoltării acestora în mediul biotic şi abiotic de viaţă, modificat pe parcursul etapelor istorice ale apariţiei vieţii pe Terra. 

Perspective pentru absolvenţi

 1. Formarea de cadre specializate pentru derularea activităţilor de cercetare cu reale posibilităţi de integrare în sistemul naţional de cercetare şi cu deschidere spre sistemul internaţional ştiinţific de profil.
 2. Dezvoltarea unor nuclee de cercetare ştiinţifică capabile să se conexeze cu tematica de cercetare europeană în cadrul programelor ştiinţifice internaţionale regionale şi în cadrul Programului Cadru al Uniunii Europene (PC7 etc.).
 3. Formarea de cadre specializate capabile să îşi desfăşoare activitatea în sistemul de învăţământ superior a cărui componentă de cercetare devine de o reală importanţă în asigurarea calităţii de instruire a tinerei generaţii.
Domeniu de licenta/master
Biologie
Specializare
Biologie
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Concepte fundamentale ale dezvoltării la nivel molecular
 • Controlul genic al ciclului celular
 • Biogeneza și dinamica structurilor celulare
 • Biologia celulelor animale normale și tumorale
 • Biomodelare
 • Direcții aplicative ale teoriei sistematice în biologia vegetală și animală
 • Citodiferențiere și Morfogeneza vegetală și animală
 • Blastogenie vegetală
 • Organisme transgenice
 • Tehnici de lucru în microscopia fotonică și electronică
 • Organizare și evoluție în lumea vie
 • Diversitatea nutriției și reproducerii în regnurile Monera și Protista
 • Particularități în nutriția și reproducerea fungilor
 • Substanțe bioregulatoare implicate în dezvoltarea organismelor vii
 • Simbioza - motor al evolutiei în lumea vie
 • Sisteme și mecanisme de autoreglare la plante
 • Niveluri de integrare la plante și animale
 • Dezvoltarea organismelor vegetale și animale în condiții de stres
 • Principii de cronobiologie
 • Magnum practicum
 • Practica de cercetare
 • documentare și redactare a lucrării de disertație (4 săptămâni) (facultativ)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe ale Naturii, în Iasi

Facultatea de Biologie

Facultatea a fost înfiinţată în 1864, odată cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, ca o secţie a Facultăţii de Ştiinţele Naturii. În timp, a căpătat denumiri diferite (Facultatea de Ştiinţe Naturale – Geografie, Facultatea de Biologie – Geografie – Geologie). Facultatea formează viitoarele cadre didactice din învăţămînul universitar şi pre-universitar, precum şi specialişti care pot desfăşura activităţi în: întreprinderi care folosesc biotehnologii (fabrici de antibiotice, fabrici de industrializare a laptelui, a produselor alcoolice, vinuri, bere etc.), în spitale sau în domenii ecologice şi de protecţie a mediului.

Studenţii şi cadrele didactice au la dispoziţie o importantă bază materială pentru cercetare şi practică, prin accesul la staţiunile de cercetare ale facultăţii de la Agigea (Marea Neagră) şi Potoci (Bicaz), prin Grădina Botanică, Muzeul de Istorie Naturală (primul din Ţările Române) şi un Herbarium foarte bogat în specii de plante.

În cadrul facultăţii se efectuează cercetări moderne fundamentale şi aplicative în domenii ca: biodiversitate, biotehnologii moderne, ecologie şi protecţia mediului, combaterea integrată şi biologică a dăunătorilor, genetică, biochimie, biofizică, biologie celulară, anatomie, citologie, histologie, fiziologie vegetală şi animală etc. Biblioteca de Biologie se află în corpul B al Universităţii, la etajul I, sala B-459, B-dul Carol I, nr. 20A. 

Bulevardul Carol I, Nr. 20A, 700505, Iaşi, România

Informatii despre Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer