Despre program

Programul de studii masterale funcţionează încă de la mijlocul anilor ’90 şi urmăreşte să asigure absolvenţilor competenţă ştiinţifică, administrativă şi juridică în problemele impuse de managementul durabil al biodiversităţii ecosistemelor şi resurselor naturale. Planul de învăţământ urmăreşte creşterea gradului de aplicabilitate practică a cunoştinţelor teoretice acumulate şi pregătirea absolvenţilor pentru iniţierea şi implementarea unor programe de management durabil al patrimoniului natural.

Având posibilitatea de a participa şi la unele programe de cercetare din domeniul cunoaşterii şi conservării biodiversităţii în care sunt implicaţi membrii comunităţii academice din facultate, dar şi la o serie de aplicaţii practice, absolvenţii acestui program de studii masterale:

 1. vor acumula o bună cunoaştere a complexităţii ecosistemelor şi inter-relaţiilor dintre organisme, 
 2. vor deţine o imagine de ansamblu asupra potenţialului economic, ştiinţific şi estetic pe care îl posedă ecosistemele naturale corect întreţinute şi exploatate,
 3. vor fi capabili să înţeleagă şi să analizeze problemele conservării biodiversităţii,
 4. vor cunoaşte metodologia soluţionării unor probleme de mediu,
 5. vor putea elabora şi implementa proiecte de mediu de mare anvergură vizând îmbunătăţirea calităţii mediului şi, implicit, a calităţii vieţii umane.
Domeniu de licenta/master
Biologie
Specializare
Biologie
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Biodiversitatea mediilor acvatice
 • Biodiversitatea mediilor terestre
 • Biogeografie și filogeografie
 • Elemente de statistică aplicate în ecologie
 • Bioindicatori pentru monitorizarea biodiversității
 • Strategii în conservarea biodiversității
 • Legislatia privind conservarea biodiversității
 • Metode de teren în ecologie
 • Practica de cercetare și specialitate
 • Diversitatea specifică: metode de estimare
 • Diversitate genetică și filogenie moleculară
 • Controlul speciilor alohtone
 • Ecosisteme antropizate
 • Evaluarea impactului de mediu
 • Tehnici GIS în studiul ecologic
 • Restaurarea habitatelor
 • Habitate și specii de importanță comunitară
 • Managementul proiectelor de mediu
 • Managementul integrat al zonelor costiere
 • Practica de cercetare și redactare a lucrării de disertație
 • Susținerea lucrării de disertație

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe ale Naturii, în Iasi

Facultatea de Biologie

Facultatea a fost înfiinţată în 1864, odată cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, ca o secţie a Facultăţii de Ştiinţele Naturii. În timp, a căpătat denumiri diferite (Facultatea de Ştiinţe Naturale – Geografie, Facultatea de Biologie – Geografie – Geologie). Facultatea formează viitoarele cadre didactice din învăţămînul universitar şi pre-universitar, precum şi specialişti care pot desfăşura activităţi în: întreprinderi care folosesc biotehnologii (fabrici de antibiotice, fabrici de industrializare a laptelui, a produselor alcoolice, vinuri, bere etc.), în spitale sau în domenii ecologice şi de protecţie a mediului.

Studenţii şi cadrele didactice au la dispoziţie o importantă bază materială pentru cercetare şi practică, prin accesul la staţiunile de cercetare ale facultăţii de la Agigea (Marea Neagră) şi Potoci (Bicaz), prin Grădina Botanică, Muzeul de Istorie Naturală (primul din Ţările Române) şi un Herbarium foarte bogat în specii de plante.

În cadrul facultăţii se efectuează cercetări moderne fundamentale şi aplicative în domenii ca: biodiversitate, biotehnologii moderne, ecologie şi protecţia mediului, combaterea integrată şi biologică a dăunătorilor, genetică, biochimie, biofizică, biologie celulară, anatomie, citologie, histologie, fiziologie vegetală şi animală etc. Biblioteca de Biologie se află în corpul B al Universităţii, la etajul I, sala B-459, B-dul Carol I, nr. 20A. 

Bulevardul Carol I, Nr. 20A, 700505, Iaşi, România

Informatii despre Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer