Despre program

Încă de mic ţi s-a spus că omul trebuie să fie în comuniune cu natura, știi astfel că omul are un impact foarte mare asupra spațiului înconjurător. La specializarea Geografia Mediului vei învăța atât de multe despre mediul înconjurător încât îți va fi ușor să intervii în scopul rezolvării problemelor cu care se confruntă Pământul și să acţionezi acolo unde este nevoie spre a crea un spațiu de viață în armonie cu natura. După ce vei înțelege bine limba geografiei studiind meteorologie, climatologie, hidrologie, oceanografie, geologie, teledetecție, fotointerpretare, vei putea să comunici cu mediul înconjurător studiind secretele biologiei, chimiei mediului și biogeografiei. Vei reuși astfel să observi și să rezolvi problemele cu care se confruntă mediul studiind despre poluarea mediilor și gestionarea durabilă a deșeurilor, despre riscurile și hazardele naturale antropice, dar și despre modalitățile de protecție și conservare ale mediului. Și dacă pasiunea te va ghida către absolvirea specializării Geografia Mediului vei putea să activezi ca profesor în învăţământul preuniversitar şi universitar, analist de mediu, analist teritorial, analist în probleme demografice, specialist în probleme de urbanizare, specialist în soluri şi utilizarea terenurilor, specialist în probleme de geopolitică şi economie mondială.

Domeniu de licenta/master
Ştiinţa mediului
Specializare
Geografia mediului
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Geografie generală (fizică şi umană)
 • Meteorologie şi Climatologie
 • Hidrologie şi Oceanografie
 • Cartografie cu elemente de topografie
 • Geografia economică şi a resurselor naturale
 • Curs practic: Limba străină
 • Geologie generală
 • Informatică aplicată în geoştiinţe
 • Fizica mediului
 • Chimia mediului
 • Curs practic: Limba străină
 • Aplicaţii geografice în teren
 • Sport- facultativ
 • Geomorfologie
 • Pedogeografie
 • Biologie vegetală și animală
 • Calitatea aerului
 • Biochimie
 • Curs practic: Limba străină
 • Sisteme Informaţionale Geografice
 • Geografia mediilor naturale ale Globului
 • Ecologie
 • Metodologia cercetărilor geografice
 • Statistică
 • Practică de specialitate
 • Gestiunea resurselor de apă- facultativ
 • Amenajarea zonelor cu risc hidrologic- facultativ
 • Sport- facultativ
 • Toponomastică geografică- facultativ
 • Geografia fizică a României
 • Geografia mediului I
 • Biogeografie
 • Geografia populaţiei şi a aşezărilor
 • Modificări climatice globale
 • Disciplină opţională
 • Geografia mediului II
 • Geografia umană a României
 • Monitoringul integrat al mediului
 • Hazarde naturale şi antropogene și riscuri induse
 • Impactul activităţilor economice asupra mediului
 • Elaborarea lucrării de licenţă
 • Parcuri şi rezervaţii naturale (opțtional)
 • Teledetecţie şi fotointerpretare (opțional) Conservarea biodiversităţii şi arii protejate- facultativ
 • Managementul deşeurilor- facultativ
 • Paleogeografia Cuaternarului- facultativ
 • Economia mediului- facultativ
 • Susținerea lucrării de licență

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe ale Naturii, în Iasi

Facultatea de Geografie şi Geologie

Facultatea de Geografie şi Geologie prezintă o structură complexă, adaptată cerinţelor societăţii româneşti, dar şi cu deschidere europeană. În facultate funcţionează atât specializări cu profil universitar cât şi specializări cu profil tehnic, motiv pentru care strategia de dezvoltare prezintă particularităţi adecvate fiecărui domeniu.

În cei aproape 150 de existenţă a Universităţii din Iaşi, domeniul geoştiinţelor a fost reprezentat fără întrerupere, în timp ce facultatea a purtat diferite denumiri, fiind uneori mai extinsă, cuprinzând şi secţii din profilele biologie şi istorie. Învăţământul superior în domeniul geoştiinţelor este legat de anii de început ai Universităţii ieşene. Este vorba de data de 16 octombrie 1863, când profesorul Grigore Cobălcescu a fost numit titular la Catedra de Ştiinţe Naturale din cadrul Facultăţii de Ştiinţe. Acesta a fost începutul învăţământului geologic. Geografia a fost temporar introdusă în curricula universitară începând cu anul 1884. În 1904 s-a înfiinţat prima catedră cu specific geografic. În timp, structura administrativă a Universităţii a plasat învăţământul din sfera geoştiinţelor împreună cu alte specializări. Iniţial, a funcţionat o Facultate de Ştiinţe Naturale, apoi Facultatea de Istorie – Geografie (1948- 1950), Facultatea de Geologie – Geografie (1950), Facultatea de Ştiinţe Naturale – Geografie (1959), Facultatea de Biologie – Geografie (1959- 1977), Facultatea de Biologie – Geografie – Geologie (1977- 1990) şi Facultatea de Geografie şi Geologie din 1990 şi până în prezent.

În cadrul parteneriatelor de cercetare actuale, menţionăm relaţiile pe care le avem cu universităţi de prestigiu din ţările Comunităţii Europene, din spaţiul francofon (Franţa, Belgia), anglo – saxon (Anglia, Germania, Elveţia) şi latin (Italia, Spania), sau din alte regiuni (Japonia, SUA etc). Au fost efectuate stagii de documentare şi pregătire în străinătate, doctorate în cotutelă (Franţa), doctorate în străinătate (Japonia, S.U.A., Elveţia). La toate acestea se adaugă un mare număr de mobilităţi (cadre didactice şi studenţi) în cadrul programelor Tempus, Leonardo da Vinci, Erasmus – Socrates, cât şi participări la manifestări ştiinţifice internaţionale şi stagii de documentare în diferite regiuni ale globului: Nordul Africii (Tunisia, Maroc), Asia de Sud – Est (Thailanda, Filipine), Extremul Orient (China, Japonia), America de Sud (Brazilia, Argentina), America de Nord (Canada, SUA), Peninsula Iberică (Spania), Europa vestică (Franţa, Italia, Germania), Europa Centrală (Austria, Ungaria, Slovacia) şi altele.

Biblioteca de Geografie-Geologie se află în corpul B al Universităţii, la etajul III, B-dul Carol I, nr. 20A, 700505, Iaşi, E-mail: bib.geo@uaic.ro, Telefon: 0232 26 1796.

Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România

Informatii despre Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer