Despre program

Acest program de studii masterale a fost lansat în anul 2008 şi se adresează unui grup foarte larg de absolvenţi de învăţământ superior din domeniul ştiinţelor naturii, agronomie şi silvicultură, dar şi din cadrul ştiinţelor umane (sociologie, psihologie, asistenţă socială, etc.) sau învăţământului tehnic, în programa de studiu fiind prevăzute discipline de „cultură ecologică”.

Disciplinele din planul de învăţământ asigură absolvenţilor competenţă ştiinţifică, administrativă şi juridică, dar şi competenţe în comunicare şi educaţie, asigurând o schimbare a atitudinii şi comportamentului cotidian. Absolvenţii vor deţine o imagine de ansamblu asupra complexităţii problemelor de mediu şi intereselor economice ale societăţii umane, vor fi capabili să înţeleagă şi să analizeze problemele de mediu, însuşindu-şi metodologia soluţionării problemelor de mediu, elaborării unor strategii de intervenţie şi gestionare a problemelor de mediu.

Consilierul de mediu este un specialist cu o pregătire multidisciplinară, care joacă rolul de coordonator al unei echipe de specialişti din domenii diferite, fiind, în egală măsură, apt:

 • să medieze relaţiile şi interesele unor parteneri, să asigure punţile de formare a unor parteneriate „pentru binele tuturor”,
 • să introducă problematica mediului şi prevenirii eventualelor probleme de mediu în proiectarea şi desfăşurarea dezvoltării locale şi regionale,
 • să ajute în demersul de luare a unor decizii prin propunerea mai multor soluţii posibile,
 • să fundamenteze bazele elaborării unor proiecte de mediu, a studiilor de impact şi auditului de mediu,
 • să sensibilizeze şi să iniţieze programe de educaţie şi informare a publicului larg şi a factorilor decizionali de diferite niveluri.
Domeniu de licenta/master
Ştiinţa mediului
Specializare
Ştiinţa mediului
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Ecosisteme şi factori de risc
 • Poluarea mediului - evaluare şi gestionare
 • Reconstrucţie ecologică
 • Comunicare de mediu
 • Legislaţie
 • politici și strategii de mediu
 • Studiile de impact și auditul de mediu
 • Bioindicatori ai calităţii mediului
 • Principiile eco-turismului
 • Mediul şi planurile de amenajare teritorială
 • Tipologia și etica cercetării științifice
 • Practică de cercetare de specialitate
 • Etici de mediu
 • Educație pentru dezvoltare durabilă
 • Dezvoltarea durabilă și managementul problemelor de mediu
 • Managementul animalelor sinantrope și antropofile
 • Circuitul xenobioticelor în natură
 • Comunitățile locale și ariile protejate
 • Răspândirea și controlul plantelor segetale și ruderale
 • Calitatea vieții în ecosistemul antropic
 • Managementul proiectelor de mediu
 • Practică de cercetare şi redactare a lucrării de disertaţie

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe ale Naturii, în Iasi

Facultatea de Biologie

Facultatea a fost înfiinţată în 1864, odată cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, ca o secţie a Facultăţii de Ştiinţele Naturii. În timp, a căpătat denumiri diferite (Facultatea de Ştiinţe Naturale – Geografie, Facultatea de Biologie – Geografie – Geologie). Facultatea formează viitoarele cadre didactice din învăţămînul universitar şi pre-universitar, precum şi specialişti care pot desfăşura activităţi în: întreprinderi care folosesc biotehnologii (fabrici de antibiotice, fabrici de industrializare a laptelui, a produselor alcoolice, vinuri, bere etc.), în spitale sau în domenii ecologice şi de protecţie a mediului.

Studenţii şi cadrele didactice au la dispoziţie o importantă bază materială pentru cercetare şi practică, prin accesul la staţiunile de cercetare ale facultăţii de la Agigea (Marea Neagră) şi Potoci (Bicaz), prin Grădina Botanică, Muzeul de Istorie Naturală (primul din Ţările Române) şi un Herbarium foarte bogat în specii de plante.

În cadrul facultăţii se efectuează cercetări moderne fundamentale şi aplicative în domenii ca: biodiversitate, biotehnologii moderne, ecologie şi protecţia mediului, combaterea integrată şi biologică a dăunătorilor, genetică, biochimie, biofizică, biologie celulară, anatomie, citologie, histologie, fiziologie vegetală şi animală etc. Biblioteca de Biologie se află în corpul B al Universităţii, la etajul I, sala B-459, B-dul Carol I, nr. 20A. 

Bulevardul Carol I, Nr. 20A, 700505, Iaşi, România

Informatii despre Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer