Biotehnologii microbiene și celulare

Despre program

Acest program de studii masterale funcţionează începând din anul 2003 şi are ca obiectiv primordial pregătirea unor specialişti capabili de o abordare complexă şi completă a problemelor care vizează:

 • biotehnologiile de obţinere a substanţelor biologic active;
 • utilizarea potenţialului microorganismelor în scopul bioremedierii calităţii solurilor, aerului, apelor şi de biodegradare a xenobioticelor;
 • utilizarea deşeurilor agricole, industriale şi menajere în vederea obţinerii biomasei şi produselor secundare ale metabolismului microbian;
 • tehnologiile de producere a biocombustibilului;
 • utilizarea tehnologiilor avansate cu implementare în zootehnie, acvacultură şi apicultură;
 • tehnologiile de obţinere a unor biofertilizatori utilizaţi pentru creşterea producţiilor agricole;
 • implementarea unor noi metode de monitorizare a calităţii aerului, apei şi solului prin biotehnologii moleculare.

O atenţie deosebită se acordă pregătirii masteranzilor pentru cercetarea ştiinţifică prin asigurarea următoarelor căi:

 • atragerea masteranzilor pasionaţi de anumite domenii ale biotehnologiei prin activităţile de cercetare propriu-zisă, pe lângă cadrele didactice, la realizarea unor teme de cercetare individuale sau colective, a unor granturi, a unor contracte cu beneficiari economici etc.;
 • stimularea studenţilor cercetători pentru a participa la sesiuni ştiinţifice studenţeşti sau altemanifestări naţionale şi internaţionale.
Domeniu de licenta/master
Biologie
Specializare
Biologie
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Bazele teoretice și aplicative ale biotehnologiilor microbiene
 • Biotehnlogii de obţinere a substanţelor biologic active
 • Metode şi procesare în biotehnologie
 • Culturi celulare vegetale în biotehnologii
 • Biostatistică
 • Etica cercetării științifice
 • Biotehnologii enzimatice
 • Biodegradare şi biodeteriorare microbiană
 • Biotehnologii moleculare
 • Modele animale în studiul maladiilor umane
 • Aplicații bioinformatice utilizate în cercetarea biomedicală
 • Practică de cercetare
 • Bioconversii microbiene
 • Biochimia produselor alimentare
 • Enzimologie cu aplicaţii medicale
 • Culturi de celule animale în biotehnologie
 • Manipulare genică în biotehnologiile medicale și farmaceutice
 • Biotehnologii în medicină
 • Biotehnologii microbiene de epurare a apelor uzate
 • Biochimia metaboliţilor la microorganisme
 • Strategii biotehnologice de obținere a compușilor fitofarmaceutici
 • Managementul laboratorului de cercetare biomedicală
 • Practică de cercetare
 • documentare şi redactare a lucrării de disertaţie

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe ale Naturii, în Iasi

Facultatea de Biologie

Facultatea a fost înfiinţată în 1864, odată cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, ca o secţie a Facultăţii de Ştiinţele Naturii. În timp, a căpătat denumiri diferite (Facultatea de Ştiinţe Naturale – Geografie, Facultatea de Biologie – Geografie – Geologie). Facultatea formează viitoarele cadre didactice din învăţămînul universitar şi pre-universitar, precum şi specialişti care pot desfăşura activităţi în: întreprinderi care folosesc biotehnologii (fabrici de antibiotice, fabrici de industrializare a laptelui, a produselor alcoolice, vinuri, bere etc.), în spitale sau în domenii ecologice şi de protecţie a mediului.

Studenţii şi cadrele didactice au la dispoziţie o importantă bază materială pentru cercetare şi practică, prin accesul la staţiunile de cercetare ale facultăţii de la Agigea (Marea Neagră) şi Potoci (Bicaz), prin Grădina Botanică, Muzeul de Istorie Naturală (primul din Ţările Române) şi un Herbarium foarte bogat în specii de plante.

În cadrul facultăţii se efectuează cercetări moderne fundamentale şi aplicative în domenii ca: biodiversitate, biotehnologii moderne, ecologie şi protecţia mediului, combaterea integrată şi biologică a dăunătorilor, genetică, biochimie, biofizică, biologie celulară, anatomie, citologie, histologie, fiziologie vegetală şi animală etc. Biblioteca de Biologie se află în corpul B al Universităţii, la etajul I, sala B-459, B-dul Carol I, nr. 20A. 

Bulevardul Carol I, Nr. 20A, 700505, Iaşi, România

Informatii despre Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer