Fizică aplicată în tehnologiile informației și comunicații(Bălți-Rp. Moldova)

Despre program

În domeniul învăţământului, pe parcursul ciclului de licenţă, ea îşi asumă misiunea de a asigura tinerilor o solidă pregătire de bază în domeniul fizicii şi al ştiinţelor de graniţă – fizica medicală, biofizica, fizică-informatică -, precum şi al ingineriei fizice. Specializarea şi aprofundarea cunoştinţelor în domenii mai înguste se realizează pe parcursul ciclului de masterat. Aici se formează competenţele necesare pentru a urma cariere de succes în multiple domenii cerute de piaţa muncii. Specializările de masterat asigură, de asemenea, absolvenţilor pregătirea necesară pentru intrarea în ciclul de doctorat în domeniul ştiinţelor exacte – baza pentru o carieră în cercetare şi/sau în învăţământul superior. Această traiectorie a fost aleasă de un număr apreciabil de absolvenţi ai ultimilor ani, care lucrează acum în ţară sau în străinătate. Există, de asemenea, specializări de masterat care asigură o pregătire de înalt nivel pentru cariere în domeniul educaţional, al ştiinţei mediului, ca şi în domenii de interfaţă cu medicina. În plus, Facultatea oferă programe post-academice pentru pregătirea continuă a fizicienilor şi a altor specialişti din domenii înrudite.

Domeniu de licenta/master
Fizică
Specializare
Fizică
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Autorizat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Electronică digitală și arhitectura sistemelor de calcul
 • Noțiuni fundamentale de UNIX
 • Tehnologii pentru comunicații de date
 • Modelarea proceselor fizice
 • Administrarea sistemelor de calcul
 • Introducere în rețele de calculatoare
 • Programarea sistemelor de calcul
 • Noțiuni avansate de rețele de calculatoare și elemente de securitatea comunicațiilor
 • Dirijarea în rețele de calculatoare
 • Etică și integritate academică
 • Practică
 • Practică de specialitate
 • Activitate de cercetare pentru elaborarea disertaţiei
 • Elaborarea lucrării de disertaţie

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Exacte, în Iasi

Facultatea de Fizică

Fizică ȋnseamnă "natură" ȋn limba greacă şi pentru că descifrează tainele acestei lumi, de la quarci pȃnă la stele, rămȃne regina ştiinţelor. Facultatea de Fizică ȋşi propune să deschidă o nouă perspectivă asupra rolului fizicii şi al fizicianului ȋn lumea actuală.

În prezent, Facultatea de Fizică dispune de laboratoare de specialitate, în care se desfășoară atât activități didactice, cât și de cercetare in vederea elaborarii lucrarilor de licenta, de disertatie sau doctorat. Un rol important in activitatea de cercetare îl joacă Institutul de Fizica, care funcționează din anul 1963. Înfințat inițial ca laborator de cercetare în domeniul rezonanței magnetice, acesta s-a dezvoltat pe parcurs ajungând în prezent să aibă mai multe laboratoare de cercetare în care iși desfașoară activitatea cadre didactice, cercetători, doctoranzi, studenți de la master și cei care iși pregătesc lucrarea de licență în diferite domenii ale fizicii. Dintre laboratoarele facultății, precum și a institutului amintim: laboratorul de magnetism, laboratorul de rezonanță electronică de spin, laboratorul pentru studiul materialelor oxidice supraconductoare cu temperatură critică ridicată, laboratorul de biomateriale, laboratorul pentru studiul materialelor oxidice cristaline și vitroase, laboratorul de fizică atomică și nucleară, laboratorul de corp solid, laboratorul de ultraacustică, laboratorul de optică, laboratorul de spectroscopie optică, laboratorul de laseri, laboratorul de optotehnică, etc.

Facultatea de Fizică participă în prezent la numeroase programe de cercetare cu alte universități și institute de cercetare din străinătate cum ar fi: Universitatea “Joseph Fourier” și Laboratorul de magnetism, din Grenoble; Universitatea Tehnică din Viena; Universitatea din Geneva; Universitatea Liberă din Bruxelles; Universitatea “Eotvos Lorand”, Budapesta; Universitatea “Kossuth Lajos”, Debrecen; Universitatea din Louvaine; Institutul de cercetare în domeniul corpului solid din Varșovia; Institutul de Fizică din Chișinău.

str. Mihail Kogălniceanu nr. 1

Informatii despre Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer