Despre program

Chimia este în tot și în toate. Tot ce ne înconjoară are la bază procese și transformări chimice. Studiul chimiei implică cunoașterea naturii lucrurilor și evoluția proceselor naturale si industriale.

Studiul alimentelor, al produselor farmaceutice, cosmetice, a materialelor și bunurilor industriale, a calității apei, aerului și solului se face prin metode și procedee chimice.

Pentru a realiza toate acestea este nevoie de profesionisti, cu un nivel ridicat de calificare. Facultatea de Chimie, prin programele de studiu pe care le oferă pregătește specialiști în toate aceste domenii. Mai mult decat atat, prin specializările pe care le oferă, incearcă să țină pasul cu evoluția rapidă a nevoilor societății, facând astfel legatura dintre o forta de munca bine pregatita si o cerere de personal mereu in schimbare.

Absolvenții Facultății de Chimie sunt bine pregătiți și se regăsesc în multe instituții, centre de cercetare, școli, universității din țară și străinătate (Franța, Germania, Italia, Spania, UK, SUA, Canada etc.), precum si in companii private.

Facultatea de Chimie oferă studenților 3 specializări la ciclul de licență: Chimie, Chimie medicală și Biochimie tehnologică. La ciclul de master oferta este mai largă și adaptată mereu cerințelor pieții muncii. Cele mai căutate specializări fiind Chimia mediului și siguranța alimentară, Chimia produselor cosmetic și farmaceutice, Chimia și biochimia heterociclurilor. De asemenea, oferim un master de cercetare, Studii avansate în chimie, precum și un program de studii international (in limba engleză), Business Chemistry, alături de altele.

Studenții Facultății de Chimie au posibilitatea de a efectua stagii de cercetare și practică în unității/laboratoare de cercetare din țară și străinătate. De asemenea, pot participa la programele europene (Erasmus+) de studiu și de practică.

Corpul profesoral este foarte bine pregătit, iar cadrele didactice se perfectioneaza constant in cadrul a numeroase stagii și proiecte de cerceatre din țară și străinătate. Avem parteneriate și colaborări cu toate facultățile de profil din țară, cu institute de cercetare, unității de producție în domeniu, precum și cu multe universității de prestigiu din străinătate (Franța, Germania, UK, Italia, Spania, Belgia si altele).

Absolvenții Facultății de Chimie au posibilitatea să lucreze în mai multe domenii, dintre care cele mai căutate ar fi: chimiști în institute de cercetare (din țară și străinătate), laboratoare de analize (medicale, mediu, farmaceutice), chimiști în fabrici de medicamente (Antibiotice Iasi) sau produse chimice (Chemical Company, Kober, Yeelandia, Casa Lebăda etc.), profesori (gimnazii, licee, colegii, facultăți) în unitățile de învățămât de stat sau private, distribuția de produse și echipamente din domeniul chimic, farmaceutic și medical.

Rezultatele activității didactice și de cercetare realizate de cadrele didactice din Facultatea de Chimie au condus la încadrarea Facultății în prima categorie valorică, Categoria A,  a facultăților de profil din țară, alături de facultățile din București și Cluj, ca Facultate/Universitate de învățământ și cercetare avansată.

Domeniu de licenta/master
Chimie
Specializare
Chimie
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Chimie organică avansată
 • Chimie anorganică avansată
 • Chimie fizică avansată
 • Designul medicamentelor
 • Steroide şi compuşi polienici cu activitatea biologică (opţional)
 • Securitatea şi sănătatea în muncă
 • Analiza structurală anorganică
 • Nano- şi biomateriale
 • Structura
 • dinamica şi energetica sistemelor moleculare
 • Toxicologie şi enzimologie
 • Practica de specialitate
 • Etică şi integritate academică

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Exacte, în Iasi

Facultatea de Chimie

La 26 octombrie 1860 „Chimia anorganică şi organică” exista ca o singură disciplină în cadrul Facultăţii de Filosofie. La 25 noiembrie 1864, s-a înfiinţat Catedra de Fizică şi Chimie, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe, sub conducerea profesorului Ştefan Micle. În 1878, Catedra de Fizică şi Chimie s-a divizat în Catedra de Fizică condusă de profesorul Ştefan Micle şi Catedra de Chimie, a cărei conducere a fost încredinţată ilustrului savant Petru Poni. Facultatea de profil avea să fie înfiinţată în anul 1948, urmînd ca aceasta să fie înglobată, începînd cu anul 1974, în Institutul Politehnic Iaşi. Din 1990, Facultatea de Chimie a revenit la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi.

În prezent, facultatea pregăteşte în domeniile Chimie, respectiv Biochimie tehnologică. Datorită pregătirii lor teoretice şi experimentale, absolvenţii de studii universitare şi master se pot adapta cu uşurinţă la evoluţia noilor tehnici de investigare, ceea ce le permite să efectueze analize chimice în orice laborator de profil din industrie sau din clinicile medicale.

Acordurile de colaborare, încheiate în cadrul programului Socrates, permit studenţilor facultăţii să efectueze stagii de studii la universităţi de renume din străinătate: Universitatea Konstanz, Universitatea Regensburg, Universitatea Tehnică din Braunschweig, Universitatea Paris-Sud Orsay, Universitatea Poitiers, Universitatea de Ştiinţe şi Tehnologii din Lille, Universitatea Aristotle din Thessaloniki, Universitatea din Caliari, Universitatea din Calabria, Universitatea Pannon. Biblioteca de Chimie se află în corpul A al Universităţii, parter, B-dul Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, E-mail: bib.fiz@uaic.ro, Telefon: 0232 20 1151.

Bulevardul Carol I, Nr. 11, 700506, Iaşi, România

Informatii despre Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer