Despre program

Ești pasionat de fizică și medicină? Vrei să contribui la dezvoltarea şi utilizarea tehnicilor şi echipamentelor bio‐medicale complexe? Fizica medicală este un domeniu interdisciplinar modern şi complex, în plină expansiune, care îți stă la dispoziție și presupune utilizarea unor cunoştințe specifice de: fizică, medicină, matematică şi informatică. Practic, fizica medicală înseamnă fizica aplicată în medicină. Un fizician medical este cel care înțelege cum funcționează aparatele complexe din spitale, cel care asigură suportul ştiintific, tehnic şi administrativ pentru tehnologia medicală nouă și mai ales, cel care este preocupat de însănătoșirea pacienților. Experiența ta în fizica medicală se va dezvolta pe parcursul studierii mecanicii clasice, a fizicii moleculare şi căldură, oscilaţii şi unde, electrodinamică îți vor șlefui cunoștințele în domeniul fizicii, în timp ce tehnicile de diagnoză şi tratament cu ultrasunete, medicina nucleară și bioenergetica vor contribui la desăvârșirea ta ca fizician medical. Ce poți să devii? După terminarea acestei specializări, ai multiple șanse de a-ți pune în practică pasiunea din facultate în spitale şi în centre (inclusive private) de radiodiagnostic, radioterapie, medicină nucleară, în laboratoarele de Igiena Radiațiilor din cadrul Institutelor de Sănătate Publică, în Stațiile de Supraveghere a Radioactivității Mediului din cadrul Agenţiilor pentru Protecţia Mediului. Dezvoltarea ta poate continua și în companiile specializate în dezvoltarea şi comercializarea de tehnologii biomedicale, apărare, securitate alimentară şi a mediului și oricând poți să faci cercetare ştiinţifică în laboratoare universitare şi în cele ale unor instituţii de importanță naţională (armată, servicii de informaţii).

Domeniu de licenta/master
Fizică
Specializare
Fizică medicală
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Fizică generală
 • Mecanică clasică
 • Fizică moleculară și căldură
 • Tehnologii informaționale
 • Analiză matematică
 • Limba străină
 • Electricitate și magnetism
 • Oscilații și unde
 • Limbaje de programare
 • Algebră și elemente de geometrie
 • Practică de laborator
 • Educație fizică
 • Rezolvare de probleme - facultativ
 • Ecuații diferențiale și ecuațiile fizicii matematice
 • Optică
 • Anatomia și fiziologia omului
 • Mecanică teoretică
 • Prelucrarea datelor fizice și metode numerice
 • Limba străină
 • Electronică
 • Mecanică cuantică
 • Biofizică generală
 • Fizica atomului și moleculei
 • Electrodinamică
 • Practică de specialitate
 • Limba străină
 • Educație fizică
 • Biochimie
 • Fizica nucleului
 • Detectori
 • dozimetrice și radioprotecție
 • Termodinamică și fizică statistică
 • Modelarea numerică și analogică a proceselor biologice
 • Opțional (Radiologie
 • Laseri. Aplicații în medicină
 • Radiologie și imagistică medicală)
 • Electronică și aparatură medicală
 • Opțional (Tehnici de diagnoză și tratament cu ultrasunete
 • Bioenergetică)
 • Opțional (Tehnici de fizica plasmei/ Interacțiunea plasmei cu materiale biologice active
 • Elemente de cinetică și dinamica sistemelor biologice)
 • Opțional (Sisteme de achiziție și procesare a datelor
 • Medicină nucleară
 • Elemente de microscopie)
 • Practică pentru elaborarea lucrării de licență
 • Licență

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Exacte, în Iasi

Facultatea de Fizică

Fizică ȋnseamnă "natură" ȋn limba greacă şi pentru că descifrează tainele acestei lumi, de la quarci pȃnă la stele, rămȃne regina ştiinţelor. Facultatea de Fizică ȋşi propune să deschidă o nouă perspectivă asupra rolului fizicii şi al fizicianului ȋn lumea actuală.

În prezent, Facultatea de Fizică dispune de laboratoare de specialitate, în care se desfășoară atât activități didactice, cât și de cercetare in vederea elaborarii lucrarilor de licenta, de disertatie sau doctorat. Un rol important in activitatea de cercetare îl joacă Institutul de Fizica, care funcționează din anul 1963. Înfințat inițial ca laborator de cercetare în domeniul rezonanței magnetice, acesta s-a dezvoltat pe parcurs ajungând în prezent să aibă mai multe laboratoare de cercetare în care iși desfașoară activitatea cadre didactice, cercetători, doctoranzi, studenți de la master și cei care iși pregătesc lucrarea de licență în diferite domenii ale fizicii. Dintre laboratoarele facultății, precum și a institutului amintim: laboratorul de magnetism, laboratorul de rezonanță electronică de spin, laboratorul pentru studiul materialelor oxidice supraconductoare cu temperatură critică ridicată, laboratorul de biomateriale, laboratorul pentru studiul materialelor oxidice cristaline și vitroase, laboratorul de fizică atomică și nucleară, laboratorul de corp solid, laboratorul de ultraacustică, laboratorul de optică, laboratorul de spectroscopie optică, laboratorul de laseri, laboratorul de optotehnică, etc.

Facultatea de Fizică participă în prezent la numeroase programe de cercetare cu alte universități și institute de cercetare din străinătate cum ar fi: Universitatea “Joseph Fourier” și Laboratorul de magnetism, din Grenoble; Universitatea Tehnică din Viena; Universitatea din Geneva; Universitatea Liberă din Bruxelles; Universitatea “Eotvos Lorand”, Budapesta; Universitatea “Kossuth Lajos”, Debrecen; Universitatea din Louvaine; Institutul de cercetare în domeniul corpului solid din Varșovia; Institutul de Fizică din Chișinău.

str. Mihail Kogălniceanu nr. 1

Informatii despre Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer