Despre program

Obiectiv general: Completarea ofertei naţionale de studii universitare prin dezvoltarea mijloacelor de educaţie, formare și perfecţionare profesională în domeniul teoriei riscurilor. Concret, se va dezvolta primul centru din România, de pregătire (masterat, studii post-universitare) în analiza și evaluarea riscurilor din diverse domenii de activitate. Realizarea acestuia se va face cu sprijinul confirmat al unor reputaţi specialiști (recunoscuţi ca atare) din UE. Programul este în concordanţă cu Cadrul Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior și cu nevoile identificate pe piaţa muncii, ce au în vedere schimbările economice și instituţionale induse de finanţarea prin Fonduri Structurale și prin Fondul de Coeziune a politicilor/programelor și proiectelor din sectorul public. O atenţie deosebită trebuie acordată infrastructurilor supuse riscurilor majore: structuri informatice, de comunicaţie, sisteme financiare, producerea şi transportul energiei, servicii vitale – suport ale activităţii umane. Obiectivele specifice: – Dezvoltarea unui nou curriculum în domeniul ingineriei riscurilor în vederea creșterii relevanţei învăţământului superior pentru piaţa muncii, cu focalizare pe elementele specifice teoriei și practicii riscurilor, prin programe de master și studii postuniversitare, în conformitate cu Cadrul Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior și cu normativele europene. – Îmbunătăţirea oportunităţilor de învăţare și formare a specialiștilor, din diverse domenii de activitate, în gestionarea riscului, prin învăţământ la distanţă (platforma e-learning) și îmbunătăţirea serviciilor de documentare ştiinţifică și bibliotecă. – Realizarea acordurilor cu entităţi naţionale și cu instituţii de învăţămant și cercetare transnaţionale în vederea transferului direct de informaţii către mediul economico-industrial și către zona socială, precum și a optimizării procesului de formare în context european a specialiştilor capabili să analizeze cu metode novatoare riscurile actuale sau potenţiale. Relevanţa Proiectul este relevant în raport cu Strategia Europeană de Ocupare prin formare la distanţă și în regim post-universitar: va crea noi abilităţi și competenţe pentru personalul centrelor de cercetare, al firmelor de consultanţă și proiectare implicate în proiecte de anvergură care necesită o analiză cost-beneficiu (analiza de risc și senzitivitate a investiţiei). El răspunde priorităţilor de creștere a competitivităţii pe termen lung a economiei romanești și de folosire mai eficientă a capitalului uman, prevăzute de CSNR 2007-2013; Know-how-ul dobândit în urma absolvirii programului de studii este obligatoriu în formularea strategiilor de dezvoltare de mediu, transport, energie, sectoriale, de ocupare a forţei de muncă și de sănătate publică.

Domeniu de licenta/master
Matematică
Specializare
Matematică
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Exacte, în Iasi

Centrul de Studii Europene

Centrul de Studii Europene (CSE) a fost inființat in anul 2000, prin programul UE - Phare Romania (RO - 9706-01-02), ca departament inter-facultăți. În anul 2017 CSE a fost afiliat Facultatii de Drept ca departament interdisciplinar (economie, drept, istorie, științe politice și administrative, geografie, altele) pentru organizarea de programe de educație, cercetare, formare profesională, documentare/informare in domenii asociate studiilor europene și dezvoltării regionale, in colaborare cu celelalte facultăți ale universității.

Centrul de Studii Europene promoveaza dimensiunea europeana a educatiei și formarii profesionale, dezvolta cercetarea in domeniul studiilor europene, contribuie la o mai buna cunoaștere și intelegere a procesului de integrare europeana si a exigentelor de participare a Romaniei la acest proces din perspectiva multi si interdisciplinara.

Prioritatile strategice ale CSE sunt:

  • initierea și dezvoltarea educatiei si formarii profesionale in domeniul studiilor europene și al strategiilor/politicilor de dezvoltare regionala;
  • extinderea și consolidarea disciplinelor de studii europene in institutiile de educatie secundara și universitara;
  • dezvoltarea cercetarii știintifice in domeniul integrarii europene cu focalizare pe extinderea UE catre tarile central și est europene și ameliorarea perspectivelor de integrare prin dezvoltare regionala;
  • dezvoltarea de parteneriate europene in domeniul educatiei si cercetarii, in cadrul programelor ERASMUS, ERASMUS MUNDUS, JEAN MONNET, FP7, ESPON, altele;
  • promovarea mobilitatilor educationale si de cercetare pentru specialisti si studenti;
  • facilitarea și promovarea informarii publicului larg in diferite domenii de interes;
  • furnizarea de sprijin profesional pentru elaborarea și managementul proiectelor de dezvoltare regionala.
Bulevardul Carol I, Nr.19, 700507, Iaşi, România

Informatii despre Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer