Despre program

Facultatea de Informatică este recunoscută pentru un mediu academic stimulativ. Aici ai ocazia să înveţi tehnologiile software de vârf, vei face practică în laboratoare cu dotări de ultimă oră şi vei avea acces gratuit la documentaţii şi programe informatice. De asemenea, fiecare student beneficiază de variate oportunităţi de stagii de practică în ţară sau în străinătate. La sfârşitul ciclului universitar, vei avea o diplomă recunoscută şi apreciată de toate universităţile şi companiile software din lume! Printre disciplinele pe care le vei studia se numără algoritmi şi programare, arhitectura calculatoarelor şi sisteme de operare, comunicare în medii electronice, practică hardware, algoritmica grafurilor, dezvoltarea de aplicaţii pe platforma .NET. Dacă doreşti să afli care sunt toate obiectele pe care le vei parcurge şi fişa fiecărei discipline, îţi recomandăm să accesezi acest link. După absolvirea acestei specializări vine şi vestea bună: ai o mare căutare pe piaţa de muncă actuală. Vei putea să te angajezi destul de uşor ca programator la una dintre multiplele companii care dezvoltă aplicaţii, vei putea lucra ca freelancer pentru orice client din lume pentru că informatica e poate cel mai global domeniu ori vei putea să te îndrepţi către partea de analiză de business în acelaşi domeniu. Trebuie doar să alegi.

Domeniu de licenta/master
Informatică
Specializare
Informatică
Tip program
Licență
Limba de predare
Engleza
Statut acreditare
Autorizat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Structuri de date
 • Arhitectura calculatoarelor şi sisteme de operare
 • Logică pentru informatică
 • Matematică
 • Introducere în programare
 • Limba engleză I
 • Programare competitivă I
 • Dezvoltare personală sportivă şi psihologică pentru informaticieni
 • Psihologia educaţiei
 • Programare orientată-obiect
 • Sisteme de operare
 • Fundamente algebrice ale informaticii
 • Probabilităţi şi statistică
 • Proiectarea algoritmilor
 • Limba engleză II
 • Programare competitivă II
 • Dezvoltare personală sportivă şi psihologică pentru informaticieni
 • Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei + Teoria şi metodologia curriculumului)
 • Reţele de calculatoare
 • Baze de date. Limbaje formale
 • automate şi compilatoare
 • Algoritmica grafurilor
 • Curs opţional 1
 • Calculabilitate
 • decidabilitate şi complexitate
 • Oincipii ale limbajelor de programare
 • Algoritmi genetici
 • Limba engleză III
 • Dezvoltare personală sportivă şi psihologică pentru informaticieni
 • Programare competitivă III
 • Practică în industrie I
 • Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii + Teoria şi metodologia evaluării)
 • Tehnologii WEB 2
 • Programare avansată
 • Ingineria Programării
 • Practică SGBD
 • Curs opţional 2
 • Programare funcţională
 • Modele continue şi Matlab
 • Introducere in criptografie
 • Limba engleză IV
 • Dezvoltare personală sportivă şi psihologică pentru informaticieni
 • Programare competitivă IV
 • Practică în industrie I
 • Didactica informaticii
 • Învățare automată
 • Securitatea informaţiei
 • Inteligenţă artificială
 • Curs opţional 3
 • Introducere în .NET
 • Dezvoltarea sistemelor fizice utilizând microprocesoare
 • Rețele neuronale
 • Animaţie 3D: algoritmi şi tehnici fundamentale
 • Curs opţional 4
 • Programare și modelare probabilistă
 • Dezvoltarea aplicațiilor Web la nivel de client
 • Capitole speciale de sisteme de operare
 • Practică - Programare în Python
 • Programare competitivă V
 • Practică în industrie II
 • Instruire asistată de calculator
 • Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)
 • Calcul numeric
 • Grafică pe calculator
 • Curs opţional 5
 • Programare bazată pe reguli
 • Tehnici de programare pe platforma Android
 • Analiza reţelelor media sociale
 • Aspecte computaţionale în teoria numerelor
 • Curs opţional 6
 • Psihologia comunicării profesionale în domeniul IT-lui
 • Programare MS-Office
 • Cloud Computing
 • Metodologii de lucru în mediul Open Source
 • Curs opţional 7
 • Reţele Petri şi aplicaţii
 • Smart Card-uri şi Aplicaţii
 • Topici speciale de programare .NET
 • Elaborare lucrare de licenţă
 • Programare competitivă VI
 • Practică în industrie II
 • Managementul clasei de elevi
 • Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Exacte, în Iasi

Facultatea de Informatică

Misiunea Facultăţii de Informatică din Iaşi (FII) este de a pregăti specialişti de performanţă care să fie capabili de a asigura dezvoltarea Societăţii Informaţionale în România în contextul integrării ţării noastre în Comunitatea Europeană. Pentru realizarea acestei misiuni, promovând excelenţa în învăţământ şi cercetare, Facultatea de Informatică din Iaşi:

 • oferă programe de studii pentru obţinerea Licenţei în Informatică (B.S.) (învăţământ zi şi învăţământ la distanţă), a Diplomei de Master în Informatică (M.S.), a diplomei de Doctor în Informatică (Ph.D) şi a Diplomei de Studii Postuniversitare de Specializare în Informatică. Absolvenţii Facultăţii pot lucra în societăţi comerciale ca dezvoltatori de software, ingineri de sistem, administratori de reţea, manageri de sisteme informatice etc., sau în învăţământ ca profesori de Informatică;
 • asigură pentru fiecare program de studiu planuri de învăţământ şi programe analitice competitive care permit recunoaşterea diplomelor în orice altă ţară;
 • coordonează activitatea în informatică finalizată cu publicarea de lucrări ştiinţifice în Seria de Rapoarte Ştiinţifice a Facultăţii, în revista proprie (Analele Ştiinţifice ale Universităţii – seria Informatică) şi în reviste naţionale şi internaţionale de specialitate, prin participarea la manifestări ştiinţifice în ţară şi în străinătate, prin participarea la proiecte de cercetare finanţate de România şi de Comunitatea Europeană;
 • predă cursuri de informatică pentru alte facultăţi şi în cadrul sistemului Educaţie Continuă pentru profesorii din învăţământul preuniversitar;
 • participă la programe europene de mobilitate a studenţilor şi cadrelor didactice.

 Biblioteca de Informatică se află în corpul C al Universităţii, parter, Str. General Berthelot, nr. 16, 700483, Iaşi, E-mail: bib.inf@uaic.ro.

Strada General Berthelot, Nr. 16, RO-700483 – Iaşi

Informatii despre Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer