Despre program

Despre specializare Specializarea Matematică – Informatică propune, în programul de formare profesională, discipline care pun la dispoziția studenților noțiuni și tehnici matematice fundamentale, combinate cu instrumentele informaticii, care împreună înlesnesc accesul la metode de calcul și de analiză atât de necesare în prelucrarea informațiilor și datelor. Ce poţi deveni Studiile din cadrul specializării Matematică informatică oferă studenților noștri o formare profesională ce permite ulterior accesarea unor poziții de specialist în diverse domenii IT (programare, web design, dezvoltare soft, cercetare) sau orientarea spre învățământul universitar sau preuniversitar.

Domeniu de licenta/master
Matematică
Tip program
Licență
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Algebră liniară
 • Calcul diferențial și integral pe mulțimea numerelor reale
 • Fundamentele programării
 • Fundamentele programării
 • Limba străină
 • Logică și teoria mulțimilor
 • Educație fizică- facultativ
 • Elemente de matematici preuniversitare- facultativ
 • Pshihologia educației- facultativ
 • Algoritmi și complexitate
 • Aritmetică și combinatorică
 • Calcul diferențial pentru funcții de mai multe variabile reale
 • Geometrie euclidiană
 • Structuri algebrice fundamentale
 • Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei+ Teoria și metodologia curricumului)- facultativ
 • Arhitectura calculatoarelor și sisteme de operare
 • Calcul integral
 • Ecuații diferențiale
 • Limba străină
 • Soft matematic
 • Pedagogie II (Teoria și metodologia instruirii+teoria și metodologia evaluării)-facultativ
 • Voluntariat/tutorat-facultativ
 • Elemente de analiză complexă și aplicații
 • Geometrie diferențială
 • Programare orientată obiect
 • Programare web
 • Teoria măsurii și integrala Lebesgue
 • Teoria probabilităților
 • Didactica matematicii-facultativ
 • Voluntariat/tutorat -facultativ
 • Voluntariat/Tutorat
 • Calcul numeric
 • Introducere în ecuații derivate parțiale și modele matematice
 • Practică de specialitate
 • Programare JAVA
 • Statistică matematică
 • Teoria optimizării
 • Complemente de algebră și geometrie( curs opțional II)
 • Structuri de date( curs opțional II)
 • Instruire asistată de calculator-facultativ
 • Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (1)- Mtematica -facultativ
 • Voluntariat/Tutorat- facultativ
 • Baze de date
 • Didactica elaborării lucrării de licență
 • Analiza funcțională(curs opțional IV)
 • Criptografie(curs opțional I)
 • Geometrie computațională(curs opțional I)
 • Inteligență artificială (curs opțional III)
 • Limbaje formale (curs opțional III)
 • Mecanică(curs opțional IV)
 • Rețele de calculatoare(curs opțional II)
 • Tehnici avansate de programare(curs opțional II)
 • Complemente de analiză și probabilități
 • Examen de absolvire-Nivelul I
 • Istoria matematicii- facultativ
 • Managementul clasei de elevi- facultativ
 • Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (2)- Matematica -facultativ
 • Voluntariat/Tutorat– facultativ

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Exacte, în Iasi

Facultatea de Matematică

Facultatea de Matematică funcţionează încă de la înfiinţarea, în 1860, a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, la început ca secţie a Facultăţii de Filosofie, apoi ca secţie a Facultăţii de Ştiinţe, devenind ulterior facultate independentă. Facultatea oferă studenţilor o pregătire de bază, prin cursurile de matematică, matematici aplicate şi informatică, precum şi posibilitatea unor specializări, prin cursurile opţionale şi ciclurile de studii aprofundate.

De-a lungul timpului, calitatea deosebită a profesorilor a situat facultatea în rândul celor mai bine cotate din ţară. Mari direcţii de cercetare au fost iniţiate de personalităţi ştiinţifice de prim rang, academicieni, foşti sau actuali profesori ai Facultăţii de Matematică din Iaşi: A. Myller, O. Mayer, C. Popovici, S. Sanielevici, D. Mangeron, G. Vrânceanu, Gr. Moisil, M. Haimovici, C. Corduneanu, R. Miron, V. Barbu. Această tradiţie se bucură de o continuitate remarcabilă, astfel încât şcoala de matematică din Iaşi are în prezent numeroşi specialişti recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional.

Mulţi dintre absolvenţii facultăţii lucrează în prezent în unităţi de învăţământ şi cercetare de prestigiu din străinătate, ceea ce constituie o confirmare a valorii şcolii ieşene de matematică. Calitatea de excepţie a educaţiei oferite este confirmată şi de cele peste 100 diplome de doctor obţinute de absolvenţii Facultăţii de Matematică la universităţi celebre din Europa şi din SUA: Cambridge University, Ecole Normale Supérieure, Princeton University, Massachussets Institute of Technology, Duke University, Michigan University etc Activitatea didactică, ştiinţifică şi de cercetare este înlesnită prin consultarea bogatului fond de carte existent la Biblioteca Seminarului Matematic „Alexandru Myller”. Biblioteca de Matematică se află în corpul B al Universităţii, parter, B-dul Carol I, nr. 20A, 700505, Iaşi, E-mail: bibmath@uaic.ro, Telefon: 0232 20 1561.

Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România

Informatii despre Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer