Chimia şi biochimia heterociclurilor

Despre program

Competenţe Generale:

– Operarea cu noţiuni de structură şi reactivitate a compuşilor chimici şi biochimici;           

– Efectuarea de experimente, aplicarea riguroasă a metodelor de analiză şi interpretarea rezultatelor, cu respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, efectuarea de analize în laboratoare cu caracter medical;

– Abordarea transdisciplinară a unor teme din domeniul chimiei şi biochimiei;       

– Proiectarea didactică şi aplicarea acesteia pentru disciplina de studiu Chimie;

– Obţinerea, reactivitatea, caracterizarea, precum şi aplicaţiile practice ale unor compuşi heterociclici;           

– Managementul laboratoarelor şi asigurarea calităţii.

Competenţe de Specialitate:

– Analiza critică, recunoaşterea şi descrierea conceptelor, abordărilor, teoriilor, metodelor şi modelelor specifice  privitoare la structura şi reactivitatea compuşilor heterociclici;

– Analiza critică, identificarea metodelor şi/sau tehnicilor, a materialelor, substanţelor şi aparaturii necesare, precum şi interpretarea rezultatelor, pentru efectuarea unor experimente de laborator din domeniul chimiei şi biochimiei compuşilor heterociclici;

– Analiza critică si identificarea aspectelor transdisciplinare cu domenii conexe chimiei si biochimiei compuşilor heterociclici (medicina, biologie, farmacie, toxicologie.);   

– Implementarea principiilor teoretice şi practice ale activităţilor educaţionale  în perfecţionarea profesională în domeniul chimiei si biochimiei compuşilor heterociclici;

– Identificarea şi folosirea corespunzătoare a metodelor şi procedeelor experimentale cu privire la  obţinerea, reactivitatea şi caracterizarea compuşilor heterociclici;         

– Identificarea utilizărilor posibile pentru diferite clase de compuşi heterociclici. Utilizarea unor criterii şi standarde specifice de evaluare a gradului de aplicabilitate a compuşilor heterociclici.

Domeniu de licenta/master
Chimie
Specializare
Chimie
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Chimie organică avansată
 • Chimie anorganică avansată
 • Alcaloizi
 • Sinteza și caracterizarea polipeptidelor
 • Practica chimiei heterociclurilor I
 • Capitole speciale de chimie fizică
 • Coloranți cu schelet heterociclic
 • Practica chimiei heterociclurilor II
 • Compuși heterociclici biologic activi (disciplină optională)
 • Cristalochimie (disciplină optională)
 • Senzori chimici și biochimic (disciplină opțională)
 • Compuși naturali (disciplină optională)
 • Analiza structurală anorganică (disciplină opțională)
 • Transformări de faza în atmosferă
 • hidrosferă și litosferă (disciplină opțională)
 • Practica tehnologica (disciplină facultativă)
 • Medicamente de biosinteză cu schelet heterociclic
 • Capitole speciale de chimia compușilor heterociclici
 • Analiza structurală organică
 • Sinteză organică fină I
 • Managementul calității în analiza chimică. Reglementări ISO
 • Strategii în sinteză organică
 • Sinteză organică fină I
 • Activitate de cercetare pentru elaborarea lucrării de disertație
 • Utilizarea compușilor organo-metaloidici în sinteza organică (disciplină opțională)
 • Catalizatori și procese catalitice avansate/curate (disciplină opționale)
 • Environmetrie (disciplină optională)
 • Transpozitii moleculare (disciplină opțională)
 • Substanțe anorganice nanoporoas (disciplină opțională)
 • Cinetica reacțiilor în lanț (disciplină opțională)
 • Practică tehnologică (disciplină facultativă)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Exacte, în Iasi

Facultatea de Chimie

La 26 octombrie 1860 „Chimia anorganică şi organică” exista ca o singură disciplină în cadrul Facultăţii de Filosofie. La 25 noiembrie 1864, s-a înfiinţat Catedra de Fizică şi Chimie, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe, sub conducerea profesorului Ştefan Micle. În 1878, Catedra de Fizică şi Chimie s-a divizat în Catedra de Fizică condusă de profesorul Ştefan Micle şi Catedra de Chimie, a cărei conducere a fost încredinţată ilustrului savant Petru Poni. Facultatea de profil avea să fie înfiinţată în anul 1948, urmînd ca aceasta să fie înglobată, începînd cu anul 1974, în Institutul Politehnic Iaşi. Din 1990, Facultatea de Chimie a revenit la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi.

În prezent, facultatea pregăteşte în domeniile Chimie, respectiv Biochimie tehnologică. Datorită pregătirii lor teoretice şi experimentale, absolvenţii de studii universitare şi master se pot adapta cu uşurinţă la evoluţia noilor tehnici de investigare, ceea ce le permite să efectueze analize chimice în orice laborator de profil din industrie sau din clinicile medicale.

Acordurile de colaborare, încheiate în cadrul programului Socrates, permit studenţilor facultăţii să efectueze stagii de studii la universităţi de renume din străinătate: Universitatea Konstanz, Universitatea Regensburg, Universitatea Tehnică din Braunschweig, Universitatea Paris-Sud Orsay, Universitatea Poitiers, Universitatea de Ştiinţe şi Tehnologii din Lille, Universitatea Aristotle din Thessaloniki, Universitatea din Caliari, Universitatea din Calabria, Universitatea Pannon. Biblioteca de Chimie se află în corpul A al Universităţii, parter, B-dul Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, E-mail: bib.fiz@uaic.ro, Telefon: 0232 20 1151.

Bulevardul Carol I, Nr. 11, 700506, Iaşi, România

Informatii despre Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer