Studii europene (interdisciplinar cu domeniile: Științe administratie, Științe politice, Drept)

Despre program

Centrul de Studii Europene (CSE) a fost inființat in anul 2000, prin programul UE – Phare Romania (RO – 9706-01-02), ca departament inter-facultăți. in anul 2017 CSE a fost afiliat Facultatii de Drept ca departament interdisciplinar (economie, drept, istorie, științe politice și administrative, geografie, altele) pentru organizarea de programe de educație, cercetare, formare profesională, documentare/informare in domenii asociate studiilor europene și dezvoltării regionale, in colaborare cu celelalte facultăți ale universității.

Programul în studii europene este interdisciplinar și se adresează cu prioritate absolvenților cu licențe în domeniile: economie și administrarea afacerilor, administrație publică, drept, știinte politice, istorie, litere, geografie, dar poate fi urmat de orice absolvent al ciclului de studii universitare, cu diplomă de licență, indiferent de specializare.

COMPETENȚE OBȚINUTE • scriere și management de proiecte cu finanțare europeană; • înțelegerea sistemului de funcționare a Uniunii Europene și a procesului decizional; • familiarizarea cu aspectele teoretice si practice ale funcționării structurilor administrației publice locale, regionale, naționale și comunitare și dezvoltarea unei culturi a managementului prin proiecte și a competențelor de a elabora și gestiona proiecte europene.

OPORTUNITĂȚI PE PIAȚA MUNCII • administrația publică centrală și locală; • instituții și organisme europene; • instituții de cercetare, învățământ, mass-media; • ONG-uri, centre de afaceri, bănci, societăți de asigurare; • firme de consultanță și management de proiecte; • organisme implicate în aplicarea politicilor europene. De ce să optezi pentru Studii Europene? • Pentru că Studiile Europene reprezintă o temă de actualitate, strâns legată de realităţile curente din România şi din Uniunea Europeană; • Pentru că te va ajuta să înţelegi care sunt politicile Uniunii Europene, cum funcţionează şi, prin urmare, să conştientizezi oportunităţile pe care le oferă, atât la nivel național, cât şi la nivel internaţional; • Pentru că programul de master este similar cu cele din alte universităţi, fiind conceput după consultarea a 50 de programe academice din alte universităţi din cadrul UE; • Pentru că programul nostru de master permite alegerea unei direcţii pe care doreşti să o aprofundezi, în cel de-al doilea an (Dezvoltare regională, Afaceri europene, Politică şi integrare europeană, Drept european, Administraţie publică în Europa).

Domeniu de licenta/master
Economie şi afaceri internaţionale
Specializare
Studii europene
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Istoria Europei și a construcţiei europene (sec. XX)
 • Integrare economică europeană - curs Jean Monnet
 • Teoriile integrării și sistemul de guvernare multinivel în UE
 • Modul 1: Teoriile integrării
 • Modul 2: Sistemul politic al UE
 • Modul 3: Regiunea în sistemul de guvernare multinivel în UE
 • Drept european
 • Modul 1: Izvoare și ordine juridică
 • Modul 2: Drept instituţional european Metodologia cercetării
 • Modul 1: Informarea și documentarea europeană
 • Modul 2: Scrierea și prezentarea lucrărilor știinţifice
 • Modul 3: Metode de analiză cantitativă și calitativă
 • Politici europene și guvernanţă economică în UE
 • Democraţie în Uniunea Europeană: actori şi procese
 • Strategii şi politici de dezvoltare durabilă
 • Imaginarul politic şi formarea identităţilor europeană
 • Discipline facultative (Engleză pentru afaceri europene I&II
 • România şi Republica Moldova în context regional
 • Documentare europeana: colectarea și analiza datelor și informațiilor
 • Introducere in metodologia cercetării în studii europene
 • Diseminarea și valorificarea activității academice)
 • Pachetul I Afaceri europene (Mediul european al afacerilor
 • Dreptul european al afacerilor
 • Strategii de afaceri
 • Pieţe financiare europene)
 • Pachetul II modul Politică și integrare europeană (Sisteme politice europene: abordare comparativă
 • Politica externă și de securitate comună
 • Procesul politicilor publice în ţările europene
 • Diplomaţie şi negociere în Europa contemporană)
 • Pachetul III modul Drept european (Dreptul european al afacerilor
 • Protecţia europeană a drepturilor omului și a minorităţilor naţionale
 • Drept social european
 • Drept financiar public european
 • Pachetul IV - modul Administraţie publică în Uniunea Europeană (Economia sectorului public
 • Modul 1: Piaţa și rolul statului: teorii și modele
 • Modul 2: Bunuri și servicii publice în UE
 • Sisteme administrative europene comparate
 • Dreptul funcţiei publice europene Guvernanţă și dezvoltare locală: modele și practici europene)
 • Pachet opțional I (Industrii inovative
 • creativitate și dezvoltare tehnologică în UE
 • Globalizarea și noua ordine mondială
 • Antreprenoriat și etică în afaceri)
 • Pachet opțional II (Practica de specialitate
 • Proiect de cercetare)
 • Discipline facultative (Managementul fondurilor structurale și de coeziune
 • Seminarii și aplicații de managementul proiectelor
 • Modul 1: Managementul financiar
 • Modul 2: Software pentru managementul proiectelor
 • Modul 3: Analiza cost-beneficiu
 • Modul 4: Plan de afaceri & Studiu de fezabilitate
 • Modul 5: Controlul
 • evaluarea și analiza impactului programelor regionale)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Iasi

Centrul de Studii Europene

Centrul de Studii Europene (CSE) a fost inființat in anul 2000, prin programul UE - Phare Romania (RO - 9706-01-02), ca departament inter-facultăți. În anul 2017 CSE a fost afiliat Facultatii de Drept ca departament interdisciplinar (economie, drept, istorie, științe politice și administrative, geografie, altele) pentru organizarea de programe de educație, cercetare, formare profesională, documentare/informare in domenii asociate studiilor europene și dezvoltării regionale, in colaborare cu celelalte facultăți ale universității.

Centrul de Studii Europene promoveaza dimensiunea europeana a educatiei și formarii profesionale, dezvolta cercetarea in domeniul studiilor europene, contribuie la o mai buna cunoaștere și intelegere a procesului de integrare europeana si a exigentelor de participare a Romaniei la acest proces din perspectiva multi si interdisciplinara.

Prioritatile strategice ale CSE sunt:

 • initierea și dezvoltarea educatiei si formarii profesionale in domeniul studiilor europene și al strategiilor/politicilor de dezvoltare regionala;
 • extinderea și consolidarea disciplinelor de studii europene in institutiile de educatie secundara și universitara;
 • dezvoltarea cercetarii știintifice in domeniul integrarii europene cu focalizare pe extinderea UE catre tarile central și est europene și ameliorarea perspectivelor de integrare prin dezvoltare regionala;
 • dezvoltarea de parteneriate europene in domeniul educatiei si cercetarii, in cadrul programelor ERASMUS, ERASMUS MUNDUS, JEAN MONNET, FP7, ESPON, altele;
 • promovarea mobilitatilor educationale si de cercetare pentru specialisti si studenti;
 • facilitarea și promovarea informarii publicului larg in diferite domenii de interes;
 • furnizarea de sprijin profesional pentru elaborarea și managementul proiectelor de dezvoltare regionala.
Bulevardul Carol I, Nr.19, 700507, Iaşi, România

Informatii despre Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer