Dezvoltare regională (interdisciplinar cu domeniile: Geografie, Finanțe, Administrarea afacerilor, Științe administrative)

Despre program

Programul de masterat Dezvoltare Regionala are ca misiune specializarea absolventilor de invatamant superior in domeniul dezvoltarii regionale, prin insusirea de cunostinte teoretice solide si dezvoltarea de abilitati practice si de cercetare care sa le asigure accesul ca profesionisti pe piata muncii, in mediul european concurential actual. Motivatia formarii tinerilor absolventi in acest domeniu este generata de cerintele impuse de aderarea Romaniei la Uniunea Europeana care presupune si implementarea unor politici de dezvoltare regionale, care sa vizeze reducerea disparitatilor dintre diferitele regiuni ale tarii, dar si dintre Romania si celelalte state membre. Acest lucru presupune atat formarea de specialisti in domeniul implementarii de politici regionale, cat si o instruire deosebita in managementul fondurilor comunitare, implementarea de proiecte de dezvoltare si analiza impactului acestora asupra dezvoltarii socio-economice.

 

Domeniu de licenta/master
Economie şi afaceri internaţionale
Specializare
Dezvoltare regională
Tip program
Master
Limba de predare
Romana
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
2 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Economia dezvoltării: teorii
 • modele
 • politici
 • Integrare economică europeană - curs Jean Monnet
 • Regionalism
 • regiune și guvernare multinivel în UE
 • Modul 1: Teoriile integrării și sistemul de guvernare multinivel în UE
 • Modul 2: Noul regionalism și modele de guvernare regională în statele membre
 • Drept european
 • Modul 1: Izvoare și ordine juridică
 • Modul 2: Drept instituţional european
 • Metodologia cercetării
 • Modul 1: Informarea și documentarea europeană
 • Modul 2: Scrierea și prezentarea lucrărilor știinţifice
 • Modul 3: Metode de analiză cantitativă și calitativă
 • Managementul proiectelor
 • Politici europene și guvernanţă economică în UE
 • Strategii şi politici de dezvoltare durabilă
 • Regionalism și democrație în UE
 • Discipline facultative (Engleză pentru afaceri europene I&II
 • Documentare europeana: colectarea și analiza datelor și informațiilor
 • Introducere in metodologia cercetării în studii europene
 • Diseminarea și valorificarea activității academice)
 • Economie şi politici regionale
 • Modul 1: Teorii și modele de dezvoltare regională
 • Modul 2: Disparități
 • dezvoltare regională și politici de coeziune în UE
 • Economia sectorului public
 • Modul 1: Piața și rolul statului: teorii și modele
 • Modul 2: Bunuri și servicii publice în UE
 • Analiza regională şi urbană
 • Planificare strategică în dezvoltarea regională și amenajarea teritoriului
 • Managementul fondurilor structurale și de coeziune
 • Seminarii și aplicații de managementul proiectelor
 • Modul 1: Managementul financiar
 • Modul 2: Software pentru managementul proiectelor
 • Modul 3: Analiza cost-beneficiu
 • Modul 4: Plan de afaceri & Studiu de fezabilitate
 • Modul 5: Controlul
 • evaluarea și analiza impactului programelor regionale
 • Disciplina din pachet opţional I (Industrii inovative
 • creativitate și dezvoltare tehnologică în UE
 • Globalizarea și noua ordine mondială
 • Uniunea Europeană în sistemul relațiilor internaționale)
 • Disciplina din pachet opţional II (Practica de specialitate
 • Proiect de cercetare)

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Iasi

Centrul de Studii Europene

Centrul de Studii Europene (CSE) a fost inființat in anul 2000, prin programul UE - Phare Romania (RO - 9706-01-02), ca departament inter-facultăți. În anul 2017 CSE a fost afiliat Facultatii de Drept ca departament interdisciplinar (economie, drept, istorie, științe politice și administrative, geografie, altele) pentru organizarea de programe de educație, cercetare, formare profesională, documentare/informare in domenii asociate studiilor europene și dezvoltării regionale, in colaborare cu celelalte facultăți ale universității.

Centrul de Studii Europene promoveaza dimensiunea europeana a educatiei și formarii profesionale, dezvolta cercetarea in domeniul studiilor europene, contribuie la o mai buna cunoaștere și intelegere a procesului de integrare europeana si a exigentelor de participare a Romaniei la acest proces din perspectiva multi si interdisciplinara.

Prioritatile strategice ale CSE sunt:

 • initierea și dezvoltarea educatiei si formarii profesionale in domeniul studiilor europene și al strategiilor/politicilor de dezvoltare regionala;
 • extinderea și consolidarea disciplinelor de studii europene in institutiile de educatie secundara și universitara;
 • dezvoltarea cercetarii știintifice in domeniul integrarii europene cu focalizare pe extinderea UE catre tarile central și est europene și ameliorarea perspectivelor de integrare prin dezvoltare regionala;
 • dezvoltarea de parteneriate europene in domeniul educatiei si cercetarii, in cadrul programelor ERASMUS, ERASMUS MUNDUS, JEAN MONNET, FP7, ESPON, altele;
 • promovarea mobilitatilor educationale si de cercetare pentru specialisti si studenti;
 • facilitarea și promovarea informarii publicului larg in diferite domenii de interes;
 • furnizarea de sprijin profesional pentru elaborarea și managementul proiectelor de dezvoltare regionala.
Bulevardul Carol I, Nr.19, 700507, Iaşi, România

Informatii despre Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer