Economie şi finanţe (în limba engleză – Economics and finance)

Despre program

Program de licenţă cu predare în limba engleză Specializarea Economics and Finance combină avantajele a două specializări cu tradiție în învățământul superior românesc, la care se adaugă deschiderea internațională dată de predarea în limba engleză. Punctul tare al acestei noi specializări îl constituie integrarea Finanțelor în curricula Economiei, cele două domenii complementare devenind astfel fundamentul unei pregătiri economice profunde, pornind de la ideea că doar viziunea de ansamblu asupra fenomenelor economice și financiare complexe are relevanță la nivel decizional. Recunoscând importanța Economiei, ca domeniu de sine stătător, dorim să insistăm asupra rolului acesteia ca fundament pentru studiul Finanțelor, dar și pentru parcursul profesional al studenților noștri. Ca argument pentru disciplinele financiare propuse în planul de învățământ al specializării Economics and Finance considerăm că ele trebuie să acopere cel puțin principalele componente financiare ale activităților economice: bugetul, creditul, asigurările și finanțele întreprinderilor. Orice manual de Finanțe prezintă încă din primul capitol aceste categorii financiare, a căror înțelegere (ca mod de funcționare) este indispensabilă oricărui economist. Astfel, specializarea de licență Economics and Finance este format dintr-o combinație binevenită de discipline de Economics și Finance. Ea a fost concepută pentru a oferi raționament economic, gândire analitică, competențe cantitative și cunoștințe instituționale necesare economiștilor în vederea rezolvării unor probleme practice. Necesitatea înţelegerii profunde a economiei moderne constituie, în fapt, raţiunea propunerii de îmbinare a studiului economiei şi finanţelor. Luarea deciziilor în lumea economică actuală este obiectivul studiului disciplinelor din cadrul programului de licență Economics and Finance. În timp ce disciplinele economice de bază se orientează către principiile generale ale modului de gândire economică cum ar fi analiza cost beneficiu, raritatea resurselor și calculul economic, disciplinele financiare abordează problemele concrete economico-financiare, constituindu-se într-un subset practic al economiei. Sintagma “economico-financiar” a devenit o constantă a limbajului cotidian, nu doar a celui științific. Aceasta este o reflectare a faptului că fenomenele economice reale interferează cu cele nominale la toate nivelurile, alăturarea Economie – Finanțe aparând ca un proces firesc, pe care limba română l-a adoptat de mult timp. Îngemănarea economie-finanțe a fost un fapt prezent și ușor constatabil și în primele cursuri universitare de profil predate în Romania. Ion Ionescu de la Brad, Victor Slăvescu, Gheorghe Zane, Ion Strat și alți iluștri reprezentanți ai începuturilor învățământului academic de profil își intitulau cursurile fie Economie Politică și Finanțe fie pur și simplu Economie și Finanțe. Aceasta apropiere o regăsim nu numai limba română: în engleză întâlnim Financial Economics, respectiv Economics of Finance, sau în franceză Economie financiere, o dovadă în plus că aceeași realitate economică, indiferent de aria geografică în care se produce, reclamă argumentat și insistent mixajul dintre cele două discipline. În contextul ultimei crize economice și financiare, specializarea Economics and Finance nu face decât să materializeze, în plan curricular, realitățile economiei financiare globalizate. O asemenea specializare se înscrie în tendința de modernizare și adaptare a curriculei universitare la noul context economic (sau economico-financiar), tendință întâlnită în toate marile universități ale lumii. Disciplinele propuse oferă elemente de noutate pentru învățământul economic superior din România. Avem în vedere aici “Real Estate Finance”, o disciplină extrem de atractivă, mai ales în contextual evoluției economice din ultimii ani (criza financiară internațională actuală a avut epicentrul în criza creditelor ipotecare americane, iar domeniul dezvoltării imobilare din România este unul emergent, având nevoie de specialiști bine pregătiți, atât din perspectiva celor care doresc finanțare (dezvoltatori), cât și a celor care oferă finanțare (bănci, societăți de leasing, fonduri de investiții imobiliare)); “Financial markets”, disciplină ce integrează trei direcții de analiză regăsite în curricula universităților anglo-saxone (“Investment Analysis and Portofolio Management”, “Financial Markets and Decisions” și “Capital Markets and Investments”); “Econometric Models for Macroeconomics and Finance”, disciplină cu un puternic caracter cantitativist; “Institutional Economics”, o analiză a costurilor de tranzacție și a eficienței instituționale; “Growth and Development – case studies”, disciplină ce vine să răspundă cererii ridicate din partea studenților pentru o mai bună ancorare a teoriei în realitatea economică ș.a.

Domeniu de licenta/master
Economie
Specializare
Economie generală
Tip program
Licență
Limba de predare
Engleza
Statut acreditare
Acreditat
Perioada de studii
3 ani
Forma de invatamant
IF - cu frecvență
Cursuri pe care le vei parcurge
 • Microeconomics
 • Fundamentals of Accounting
 • Applied Mathematics for Economics
 • Business Law
 • Business German / French language 1
 • Business Information Technologies
 • Basics of Statistics Macroeconomics
 • End-User Computing
 • Financial Accounting
 • Business German / French language 2
 • Internship
 • Finance
 • Econometrics
 • Management
 • Intermediate Microeconomics
 • History of Economic Thought 1
 • Business German / French language 3
 • Marketing
 • Money and Credit
 • Intermediate Macroeconomics
 • History of economic Thought 2
 • Business German / French language 4
 • Internship
 • Entrepreneurship /Business Economics
 • Econometric Models for Finance and Macroeconomics
 • Financial Risks Management
 • Institutional Economics
 • Business Cycles Theories
 • Commercial Correspondence German / French
 • European Economics and Policy
 • Financial Markets
 • Growth and Development – Case Studies
 • Real Estate Finance
 • Public Budgeting and Taxation
 • Commercial Correspondence German / French

Intra in familia Educativa

În România, un absolvent are de ales între peste 5.000 de programe de licență și de master de la 520 de facultăți din 100 de universități.
Taxă studii/an
--- lei
Taxă de înscriere
--- lei
Număr total de locuri
---
Candidați per loc
---
Locuri buget
---
Locuri taxă
---
Ultima medie (buget)
---
Ultima medie (taxă)
---
Alte programe din domeniul
Științe Economice, în Iasi

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)

Educaţia economică de nivel academic are bogate tradiţii antebelice în centrul universitar Iaşi. În cadrul Academiei Mihăilene s-au predat, începând din 1843, cursuri de Economie Politică şi Contabilitate. Ulterior, la Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” s-au predat cursuri de Economie Politică, Doctrine Economice şi Finanţe Publice. Acestea au fost ilustrate de reputaţi profesori, nume de referinţă în gândirea economică românească, ca Ion Strat, A.C. Cuza, Gh. Zane etc. Dar instituţionalizarea educaţiei economice universitare s-a produs odată cu înfiinţarea Facultăţii de Ştiinţe Economice în 1962, care a funcţionat neîntrerupt în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”.

În anul 1999, facultatea şi-a schimbat denumirea în „Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor”, ca urmare a străduinţelor corpului profesoral de a contura mai clar cele două segmente majore ale educaţiei academice: teoretic (ştiinţe economice) şi aplicativ (ştiinţe de gestiune sau ale administrării afacerilor).

Activitatea de cercetare se desfăşoară pe mai multe coordonate: crearea unui mediu stimulativ pentru dezvoltarea performanţelor individuale ale corpului profesoral; dezvoltarea unor proiecte majore de cercetare şi constituirea de grupuri „focalizate” pe aceste proiecte; stimularea participării profesorilor facultăţii la congrese şi conferinţe ştiinţifice internaţionale; crearea unei reviste şi a unei colecţii specializate de studii teoretice şi cercetări empirice; iniţierea unor serii editoriale pe domenii majore de cercetare economică; instituirea unui premiu anual pentru performanţe academice deosebite.

Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, cu pese 10.000 de volume, 110 de abonamente la publicaţi periodice de specialitate în limbile română, engleză şi franceză, 109 computere care asigură accesul la internet, la catalogul online şi cărţi în format electronic, Biblioteca FEAA a devenit, după doar 4 ani de existenţă, una din cele mai importante surse de documentare pentru studenţii economişti şi nu numai. Pe lângă o sală de lectură de 240 de locuri, Biblioteca vă mai pune la dispoziţie: 3 imprimante pentru uzul studenţilor, dintre care una de mare capacitate, conectate la reţeaua Bibliotecii; 2 copiatoare Xerox funcţionând pe bază de cartelă valorică, pentru uzul studenţilor şi al cadrelor didactice. Biblioteca de Ştiinţe Economice se află în corpul C al Universităţii, etajul III, Str. General Berthelot, nr. 11, 700483, Iaşi, E-mail: eco@uaic.ro, Telefon: 0232 20 1452. Biblioteca on-line a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor se află în corpul B al Universităţii, etajul I, sala 401, B-dul. Carol I, nr.22, 700505, Iaşi.

Bulevardul Carol I, Nr.20 A,RO-700505 – Iaşi România

Informatii despre Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut Universitate
public
Acreditare Universitate
acreditat
Grad de încredere
ridicat
Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România
Informații de acreditare și contact pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)
FII LA CURENT
Introdu adresa ta de mail ca să primești cele mai noi știri despre facultăți și universități. Nu trimitem spam.
Abonare email footer